Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Mato Arlović

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Mato Prezime Arlović
Stručna sprema Doktor Znanosti
Zvanje doktor pravnih znanosti Stranačka pripadnost Nisam član stranke

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana

Podatci o djeci

Stanje Ima djece

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb

Podatci o boravištu

Boravište postoji Postoji Mjesto 10000 Zagreb

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Sudac Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Ustavni Sud Republike Hrvatske Ustavni sud Republike Hrvatske

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb Ulica TRG SV. MARKA Kućni broj 4

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +38516400130
Datum početka mandata 21/07/2009 13/10/201720.10.2017. Predviđeni datum kraja mandata 21/07/2017 13/10/202520.10.2017.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno Stvarni datum kraja mandata 21/07/2017

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Ne postoji Postoji20.10.2017.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Sudac20.10.2017. Naziv pravne osobe Ustavni sud Republike Hrvatske20.10.2017. OIB pravne osobe 4353072666220.10.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb20.10.2017. Ulica Trg sv. Marka 20.10.2017. Kućni broj 420.10.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 21/07/200920.10.2017. 13/10/201729.01.2024. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 12/10/201720.10.2017. 13/10/202529.01.2024.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 33808,30 34093,6020.10.2017. 34236,2510.01.2019. 42278,3428.01.2022. 5611,2528.01.2022. 6340,9429.01.2024. Neto iznos (EUR) 18795,30 19780,1520.10.2017. 20708,6010.01.2019. 23360,7128.01.2022. 3100,4028.01.2022. 3498,4929.01.2024.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 57600,00 7644,83 Pravna osnova Od kapitala
Vremenski raspon Na godišnjoj razini
Napomena

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji Ne postoji25.01.2023.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca HRVATSKI CRVENI KRIŽ OIB poslodavca 72527253659
Bruto iznos (EUR) 242392,98 15125,6628.01.2022. 2007,4328.01.2022. Neto iznos (EUR) 138348,47 10800,0028.01.2022. 1433,4128.01.2022.
Datum stupanja u radni odnos 1/8/1980 Datum prestanka radnog odnosa
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji Postoji25.01.2023.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 1102,6725.01.2023. 1284,0029.01.2024. Pravna osnova Od osiguranja25.01.2023.
Vremenski raspon Mjesečno25.01.2023.
Napomena 25.01.2023.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji

Podatci o obvezama

Obveze Postoji Ne postoji10.01.2019.

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nositelj obveze Osobno
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) WISTENROT Iznos duga (početni iznos glavnice) 95000,00
Valuta duga EUR - Euro Godina zaduženja 2010
Rok vraćanja u mjesecima 2017 201820.10.2017. 9224.10.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 6800,00 6864,3020.10.2017. 902,5024.10.2017. Ugovorena kamatna stopa 4,99
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto PREMANTURA Poštanski broj 52000
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 137,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 600000,00 79633,69
Katastarska općina PREMANTURA Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od kapitala, Kupnjom od samostalne djelatnosti
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto ZAGREB Poštanski broj 10000
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 87,76
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 925000,00 122768,60
Katastarska općina ZAGREB Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od kapitala, Zaduženjem kod banke (Kredit)
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto ZAGREB Poštanski broj 10000
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 229,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 2100000,00 278717,90
Katastarska općina ČRNOMEREC Vrsta vlasništva Vanknjižno
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od kapitala, Zaduženjem kod banke (Kredit)
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto SELNICA PSARJEVAČKA Poštanski broj 10380
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 2375,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 50000,00 6636,14
Katastarska općina SVETI IVAN ZELINA Vrsta vlasništva Vanknjižno
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od kapitala
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan26.11.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska26.11.2015.
Mjesto OSIJEK26.11.2015. Poštanski broj 3100026.11.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni26.11.2015. Površina 84,0026.11.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 500000,0026.11.2015. 66361,4026.11.2015.
Katastarska općina OSIJEK26.11.2015. Vrsta vlasništva Vanknjižno26.11.2015.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug26.11.2015. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)26.11.2015.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište26.11.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska26.11.2015.
Mjesto ORAHOVICA26.11.2015. Poštanski broj 3351526.11.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni26.11.2015. Površina 240,0026.11.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 35000,0026.11.2015. 4645,3026.11.2015.
Katastarska općina ORAHOVICA26.11.2015. Vrsta vlasništva Vanknjižno26.11.2015.
Oblik vlasništva Osobno26.11.2015. Način stjecanja Darovnim ugovorom26.11.2015.
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip VOLVO XC ŠEZDESET
Godina proizvodnje 2015 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 300000,00 240000,0020.10.2017. 135000,0028.01.2022. 15926,0025.01.2023.
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od kapitala, Kupnjom od samostalne djelatnosti
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip ŠKODA SUPERB
Godina proizvodnje 2009 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 60000,00 20000,0020.10.2017. 2654,4620.10.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Darovnim ugovorom
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Postoji

Podatci o pokretnini veće vrijednosti

Vrsta pokretnine Umjetnine Marka/tip SLIKE
Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 80000,00 10617,82
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug Način stjecanja Darovnim ugovorom, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Nasljedstvom
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o pokretnini veće vrijednosti

Vrsta pokretnine Nakit Marka/tip OSOBNI NAKIT
Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 70000,00 9290,60
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Darovnim ugovorom, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o pokretnini veće vrijednosti

Vrsta pokretnine Druge pokretnine Marka/tip biblioteka
Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 150000,00 19908,42
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug Način stjecanja Darovnim ugovorom, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od kapitala, Kupnjom od samostalne djelatnosti
Napomena

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice Naziv poslovnog subjekta ARENATURIST PULA
OIB poslovnog subjekta 47625429199 Sjedište poslovnog subjekta PULA
Broj dionica 200 Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 300,00 39,82
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Udio manji od 0.5%
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno Način stjecanja Kupnjom od kapitala
Napomena

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji

Podatci o štednji

Iznos 40000,00 65000,0020.10.2017. 21000,0010.01.2019. 41500,0028.01.2022. 7043,4229.01.2024. Valuta EUR - Euro
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Na neki drugi način, Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od samostalne djelatnosti Na neki drugi način, Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od samostalne djelatnosti
Drugi način stjecanja AUTORSKI HONORARI AUTORSKI HONORARI I DOŽIVLJENJE ŽIVOTNOG OSIGURANJA20.10.2017.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 100000,00 204000,0028.01.2022. 45076,0025.01.2023. 40000,0029.01.2024. Valuta HRK - Hrvatska Kuna EUR - Euro
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od imovine i imovinskih prava Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od imovine i imovinskih prava Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od imovine i imovinskih prava, Od štednje29.01.2024.
Napomena Udjel u Eurizon HR - investicioni fond, stečen od primitaka od nesamostalnog rada, imovine i imovinskih prava i štednje.29.01.2024.

Podatci o štednji

Iznos 25000,00 65000,0020.10.2017. 20000,0010.01.2019. 35000,0028.01.2022. 16000,0529.01.2024. Valuta EUR - Euro
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada Na neki drugi način, Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada20.10.2017.
Drugi način stjecanja DOŽIVLJENJE ŽIVOTNOG OSIGURANJA20.10.2017.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 50000,0020.10.2017. 6636,1420.10.2017. 23000,0029.01.2024. Valuta HRK - Hrvatska Kuna20.10.2017. EUR - Euro20.10.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug20.10.2017. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od imovine i imovinskih prava20.10.2017.
Napomena Državne obveznice Republike Hrvatske u iznosu od 23000,00 EUR.29.01.2024.

Podatci o štednji

Iznos 6500,0028.01.2022. 10901,8029.01.2024. Valuta CHF - Švicarski Franak28.01.2022.
Oblik vlasništva Osobno28.01.2022. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada28.01.2022.
Napomena 28.01.2022.

Podatci o štednji

Iznos 1063,0028.01.2022. Valuta CHF - Švicarski Franak28.01.2022.
Oblik vlasništva Bračni drug28.01.2022. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada28.01.2022.
Napomena 28.01.2022.

Podatci o štednji

Iznos 233,0028.01.2022. 1008,1629.01.2024. Valuta USD - Američki Dolar28.01.2022.
Oblik vlasništva Osobno28.01.2022. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada28.01.2022.
Napomena 28.01.2022.

Podatci o štednji

Iznos 40000,0029.01.2024. Valuta EUR - Euro29.01.2024.
Oblik vlasništva Osobno29.01.2024. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od imovine i imovinskih prava, Od štednje29.01.2024.
Napomena Državne obveznice Republike Hrvatske u iznosu od 40000,00 EUR.29.01.2024.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji