Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Matija Maurović

Zbirna imovniska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Matija 06.06.2016. Prezime Maurović06.06.2016.
Stručna sprema Magistar Inženjer06.06.2016.
Zvanje Magistar inženjer logistike pomorskog prometa06.06.2016. Stranačka pripadnost Istarski Demokratski Sabor06.06.2016.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Neoženjen/Neudana06.06.2016.

Podatci o djeci

Stanje Nema djece06.06.2016.

Podatci o prebivalištu

Grad 52100 Šišan06.06.2016.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji06.06.2016.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Zamjenik općinskog načelnika06.06.2016. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Ližnjan06.06.2016.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 52203 Ližnjan06.06.2016. Ulica Ližnjan06.06.2016. Krasa Kućni broj 14706.06.2016. 7

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3855257852606.06.2016.
Datum početka mandata 24/03/201606.06.2016. 25/05/2017 Predviđeni datum kraja mandata 01/05/201706.06.2016. 01/05/2021
Način obnašanja dužnosti Profesionalno06.06.2016. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji06.06.2016.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji06.06.2016.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji06.06.2016.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji06.06.2016.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto stručno osposobljavanje06.06.2016. Zamjenik općinskog Načelnika Naziv pravne osobe Upravni odjel za turizam Istarske Županije06.06.2016. Općina Ližnjan OIB pravne osobe 06.06.2016.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 52440 Poreč06.06.2016. 52203 Ližnjan Ulica Partizanska06.06.2016. Krasa Kućni broj 5a06.06.2016. 7
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 13/07/201506.06.2016. 25/03/2016 Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 06.06.2016. 25/04/2017

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (HRK) 11081,0706.06.2016. 12350,2213.02.2020. Neto iznos (HRK) 7520,6306.06.2016. 8350,9913.02.2020.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji06.06.2016.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji06.06.2016.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji06.06.2016.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji06.06.2016.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji06.06.2016.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji06.06.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan06.06.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska06.06.2016.
Mjesto Pula06.06.2016. Poštanski broj 5210006.06.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni06.06.2016. Površina 123,7606.06.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 750000,0006.06.2016.
Katastarska općina Pula06.06.2016. Vrsta vlasništva Knjižno06.06.2016.
Oblik vlasništva Osobno06.06.2016. Način stjecanja Nasljedstvom06.06.2016.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Ne postoji06.06.2016. Postoji

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip Toyota
Godina proizvodnje 2007 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 12500,00
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Novčanom pozajmicom
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji06.06.2016.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji06.06.2016.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji06.06.2016.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji06.06.2016.