Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Matija Brkić

Zbirna imovniska kartica obveznika

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Matija14.05.2022. Prezime Brkić14.05.2022.
Stručna sprema Sveučilišni Specijalist14.05.2022.
Zvanje Sveučilišni specijalist informatičkog menadžmenta14.05.2022. Stranačka pripadnost Nisam član stranke14.05.2022.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana14.05.2022.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece14.05.2022.

Podatci o prebivalištu

Grad 31500 Našice14.05.2022.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji14.05.2022.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Član uprave - Direktor14.05.2022. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Našička razvojna agencija NARA d.o.o. za lokalni razvoj i poslovne usluge, Našice14.05.2022.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 31500 Našice14.05.2022. Ulica Trg dr. Franje Tuđmana14.05.2022. Kućni broj 714.05.2022.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3853161818514.05.2022.
Datum početka mandata 25/12/202114.05.2022. Predviđeni datum kraja mandata 31/07/202514.05.2022.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno14.05.2022. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji14.05.2022.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji14.05.2022.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji14.05.2022.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Ne postoji14.05.2022.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (HRK) 13674,4014.05.2022. Neto iznos (HRK) 9440,7014.05.2022.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji14.05.2022.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji14.05.2022.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 15500,0014.05.2022. Pravna osnova Od samostalne poljoprivredne djelatnosti14.05.2022.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini14.05.2022.
Napomena 14.05.2022.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji14.05.2022.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca PP Orahovica d.o.o.14.05.2022. OIB poslodavca 7042719956914.05.2022.
Bruto iznos (HRK) 29900,0014.05.2022. Neto iznos (HRK) 19617,2814.05.2022.
Datum stupanja u radni odnos 01/08/201114.05.2022. Datum prestanka radnog odnosa 14.05.2022.
Napomena 14.05.2022.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji14.05.2022.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji14.05.2022.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji14.05.2022.

Obveza

Vrsta obveze Kredit14.05.2022. Nositelj obveze Bračni drug14.05.2022.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Privredna banka Zagreb d.d.14.05.2022. Iznos duga (početni iznos glavnice) 300000,0014.05.2022.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna14.05.2022. Godina zaduženja 202014.05.2022.
Rok vraćanja u mjesecima 6014.05.2022. Iznos mjesečnog anuiteta 5468,2814.05.2022. Ugovorena kamatna stopa 3,5814.05.2022.
Napomena 14.05.2022.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji14.05.2022.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji14.05.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom14.05.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska14.05.2022.
Mjesto Makloševac14.05.2022. Poštanski broj 3150014.05.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni14.05.2022. Površina 2235,0014.05.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 115000,0014.05.2022.
Katastarska općina Ceremošnjak14.05.2022. Vrsta vlasništva Knjižno14.05.2022.
Oblik vlasništva Osobno14.05.2022. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)14.05.2022.
Napomena 14.05.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan14.05.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska14.05.2022.
Mjesto Našice14.05.2022. Poštanski broj 3150014.05.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni14.05.2022. Površina 94,2814.05.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 1000000,0014.05.2022.
Katastarska općina Našice14.05.2022. Vrsta vlasništva Knjižno14.05.2022.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug14.05.2022. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)14.05.2022.
Napomena 14.05.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)14.05.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska14.05.2022.
Mjesto Makloševac14.05.2022. Poštanski broj 3150014.05.2022.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar14.05.2022. Površina 1,5914.05.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 75000,0014.05.2022.
Katastarska općina Ceremošnjak14.05.2022. Vrsta vlasništva Knjižno14.05.2022.
Oblik vlasništva Osobno14.05.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada14.05.2022.
Napomena 14.05.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)14.05.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska14.05.2022.
Mjesto Makloševac14.05.2022. Poštanski broj 3150014.05.2022.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar14.05.2022. Površina 3,4214.05.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 165000,0014.05.2022.
Katastarska općina Ceremošnjak14.05.2022. Vrsta vlasništva Knjižno14.05.2022.
Oblik vlasništva Osobno14.05.2022. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)14.05.2022.
Napomena 14.05.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)14.05.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska14.05.2022.
Mjesto Makloševac14.05.2022. Poštanski broj 3150014.05.2022.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar14.05.2022. Površina 0,7014.05.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 34000,0014.05.2022.
Katastarska općina Ceremošnjak14.05.2022. Vrsta vlasništva Knjižno14.05.2022.
Oblik vlasništva Osobno14.05.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada14.05.2022.
Napomena 14.05.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)14.05.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska14.05.2022.
Mjesto Makloševac14.05.2022. Poštanski broj 3150014.05.2022.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar14.05.2022. Površina 0,8614.05.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 42000,0014.05.2022.
Katastarska općina Ceremošnjak14.05.2022. Vrsta vlasništva Knjižno14.05.2022.
Oblik vlasništva Osobno14.05.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada14.05.2022.
Napomena 14.05.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Poslovni prostor14.05.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska14.05.2022.
Mjesto Našice14.05.2022. Poštanski broj 3150014.05.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni14.05.2022. Površina 29,7714.05.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 220000,0014.05.2022.
Katastarska općina Našice14.05.2022. Vrsta vlasništva Knjižno14.05.2022.
Oblik vlasništva Osobno14.05.2022. Način stjecanja Nasljedstvom14.05.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 14.05.2022.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji14.05.2022.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil14.05.2022. Marka/tip VW Golf Sportsvan14.05.2022.
Godina proizvodnje 201514.05.2022. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 65000,0014.05.2022.
Oblik vlasništva Osobno14.05.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada14.05.2022.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji14.05.2022.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji14.05.2022.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Nositelj OPG-a14.05.2022. Naziv poslovnog subjekta OPG Brkić Matija14.05.2022.
OIB poslovnog subjekta 8525994557514.05.2022. Sjedište poslovnog subjekta Ulica Bana Teodora Pejačevića 1b14.05.2022.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno14.05.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada14.05.2022.
Napomena 14.05.2022.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji14.05.2022.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Postoji14.05.2022.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Teniski klub Našice14.05.2022. Sjedište pravne osobe Kralja Tomislava 14, Našice14.05.2022.
OIB pravne osobe 2922510528614.05.2022.
Datum učlanjenja 01/01/199014.05.2022. Datum kraja članstva 14.05.2022.
Funkcije Predsjednik14.05.2022.
Napomena 14.05.2022.
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u PDF formatu: