Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Massimo Piutti

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Massimo23.06.2017. Prezime Piutti23.06.2017.
Stručna sprema Sveučilišni Magistar23.06.2017.
Zvanje Ekonomist23.06.2017. Stranačka pripadnost Nisam član stranke23.06.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Neoženjen/Neudana23.06.2017. Oženjen/Udana07.01.2019.

Podatci o djeci

Stanje Nema djece23.06.2017. Ima djece07.01.2019.

Podatci o prebivalištu

Grad 52211 Bale23.06.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji23.06.2017.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Zamjenik općinskog načelnika23.06.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Bale23.06.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 52211 Bale23.06.2017. Ulica Trg Tomaso Bembo23.06.2017. Kućni broj 123.06.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3855282430323.06.2017. Fax (službeni) 23.06.2017.
Datum početka mandata 25/05/201723.06.2017. Predviđeni datum kraja mandata 25/05/202123.06.2017.
Način obnašanja dužnosti Volonterski23.06.2017. Stvarni datum kraja mandata 26/03/2019

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji23.06.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji23.06.2017.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Postoji23.06.2017.

Drugi posao tijekom obnašanja mandata

Radno mjesto Član Uprave23.06.2017. Predsjednik Uprave07.01.2019. Naziv pravne osobe Mon Perin d.o.o.23.06.2017. OIB pravne osobe 0637415528523.06.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 52211 Bale23.06.2017. Ulica Trg la Musa23.06.2017. Kućni broj 223.06.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 01/11/201223.06.2017. Datum prestanka radnog odnosa 23.06.2017.

Drugi posao tijekom obnašanja mandata

Radno mjesto Financijski savjetnik23.06.2017. Naziv pravne osobe Maian d.o.o.23.06.2017. OIB pravne osobe 8653852279123.06.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 52211 Bale23.06.2017. Ulica Trg La Musa 23.06.2017. Kućni broj 223.06.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 01/03/201323.06.2017. Datum prestanka radnog odnosa 23.06.2017.

Drugi posao tijekom obnašanja mandata

Radno mjesto Direktor07.01.2019. Naziv pravne osobe Dandoli d.o.o.07.01.2019. OIB pravne osobe 4982098575207.01.2019.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 52211 Bale07.01.2019. Ulica Trg La Musa07.01.2019. Kućni broj 207.01.2019.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 01/04/201807.01.2019. Datum prestanka radnog odnosa 07.01.2019.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Postoji23.06.2017.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto Član Uprave23.06.2017. Naziv pravne osobe Mon Perin d.o.o.23.06.2017. OIB pravne osobe 0637415528523.06.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 52211 Bale23.06.2017. Ulica Trg La Musa23.06.2017. Kućni broj 223.06.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 01/10/201223.06.2017. Datum prestanka radnog odnosa 23.06.2017.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto Financijski savjetnik23.06.2017. Naziv pravne osobe Maian d.o.o.23.06.2017. OIB pravne osobe 8653852279123.06.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 52211 Bale23.06.2017. Ulica Trg La Musa23.06.2017. Kućni broj 223.06.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 01/03/201323.06.2017. Datum prestanka radnog odnosa 23.06.2017.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Volonterski (HRK) 0,0023.06.2017.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Postoji23.06.2017.

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca

Isplatitelj Mon Perin d.o.o.23.06.2017. OIB isplatitelja 0637415528523.06.2017.
Neto iznos mjesečno (HRK) 9000,0023.06.2017. 12000,0007.01.2019. Pravna osnova Od nesamostalnog rada23.06.2017.

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca

Isplatitelj Maian d.o.o.23.06.2017. OIB isplatitelja 8653852279123.06.2017.
Neto iznos mjesečno (HRK) 2000,0023.06.2017. Pravna osnova Od nesamostalnog rada23.06.2017.

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca

Isplatitelj Dandoli d.o.o.07.01.2019. OIB isplatitelja 4982098575207.01.2019.
Neto iznos mjesečno (HRK) 1000,0007.01.2019. Pravna osnova Od nesamostalnog rada07.01.2019.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji23.06.2017.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji23.06.2017.

Ostali podaci o bračnom drugu/Životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji07.01.2019.

Plaća bračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Maistra d.d.07.01.2019. OIB poslodavca 2519086934907.01.2019.
Bruto iznos (HRK) 94560,0007.01.2019. 108000,0025.04.2019. Neto iznos (HRK) 72000,0007.01.2019. 78000,0025.04.2019.
Datum stupanja u radni odnos 01/01/201807.01.2019. 01/04/201925.04.2019. Datum prestanka radnog odnosa 07.01.2019.

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera Ne postoji07.01.2019.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji23.06.2017.

Obveza

Vrsta obveze Kredit23.06.2017. Nosioc obveze Osobno23.06.2017.
Vjerovnik OTP banka23.06.2017. Iznos duga 52000,0023.06.2017. 120000,0007.01.2019.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna23.06.2017. Godina zaduženja 201723.06.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 3623.06.2017. 3807.01.2019. Iznos mjesečnog anuiteta 1581,7123.06.2017. 3502,0007.01.2019. Ugovorena kamatna stopa 5,9923.06.2017. 6,4907.01.2019.

Obveza

Vrsta obveze Pozajmica23.06.2017. Nosioc obveze Osobno23.06.2017.
Vjerovnik Mon Perin d.o.o.23.06.2017. Iznos duga 350000,0023.06.2017.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna23.06.2017. Godina zaduženja 201623.06.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 4823.06.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 7762,4923.06.2017. Ugovorena kamatna stopa 3,1023.06.2017.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji23.06.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Ne postoji23.06.2017.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Ne postoji23.06.2017. Postoji07.01.2019.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil07.01.2019. Marka/tip Audi07.01.2019.
Godina proizvodnje 201307.01.2019. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 150000,0007.01.2019.
Oblik vlasništva Osobno07.01.2019. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)07.01.2019.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji23.06.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Postoji23.06.2017.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Poslovni udio23.06.2017. Naziv poslovnog subjekta Mon Perin d.o.o.23.06.2017.
OIB poslovnog subjekta 0637415528523.06.2017. Sjedište poslovnog subjekta 52211, Bale23.06.2017.
Udio vlasništva izražen u postocima 0,1923.06.2017.
Izvršen prijenos prava Nije izvršen prijenos23.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno23.06.2017. Način stjecanja Na neki drugi način23.06.2017.
Drugi način stjecanja nekretnine Nagradna plaća23.06.2017.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Ne postoji23.06.2017.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Postoji23.06.2017.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Udruga Mon Perin23.06.2017. Sjedište pravne osobe Trg la Musa 23.06.2017.
OIB pravne osobe 7791358713123.06.2017.
Datum učlanjenja 11/09/201523.06.2017. Datum kraja članstva 23.06.2017.
Funkcije Predsjednik udruge23.06.2017.