Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Martina Antolović Ujčić

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Martina07.07.2017. Prezime Antolović07.07.2017.
Stručna sprema Magistar07.07.2017.
Zvanje magistra prava07.07.2017. Stranačka pripadnost Socijaldemokratska partija Hrvatske07.07.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Neoženjen/Neudana07.07.2017.

Podatci o djeci

Stanje Nema djece07.07.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 52444 Tinjan07.07.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji07.07.2017.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Zamjenik općinskog načelnika07.07.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Tinjan07.07.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 52444 Tinjan07.07.2017. Ulica Tinjan07.07.2017. Kućni broj 207.07.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3855262609007.07.2017. Fax (službeni) 07.07.2017.
Datum početka mandata 12/06/201707.07.2017. Predviđeni datum kraja mandata 23/05/202107.07.2017.
Način obnašanja dužnosti Volonterski07.07.2017. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji07.07.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji07.07.2017.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Postoji07.07.2017.

Drugi posao tijekom obnašanja mandata

Radno mjesto Pravnica07.07.2017. Naziv pravne osobe Usluga Poreč d.o.o.07.07.2017. OIB pravne osobe 3107358776507.07.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 52440 Poreč07.07.2017. Ulica Mlinska 07.07.2017. Kućni broj 107.07.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 12/04/201707.07.2017. Datum prestanka radnog odnosa 07.07.2017.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Ne postoji07.07.2017.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Volonterski (HRK) 2000,0007.07.2017.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Postoji07.07.2017.

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca

Isplatitelj Usluga Poreč d.o.o.07.07.2017. OIB isplatitelja 3107358776507.07.2017.
Neto iznos mjesečno (HRK) 8000,0007.07.2017. Pravna osnova Od nesamostalnog rada07.07.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji07.07.2017.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji07.07.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji07.07.2017.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji07.07.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji07.07.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan07.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska07.07.2017.
Mjesto Rijeka07.07.2017. Poštanski broj 5100007.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni07.07.2017. Površina 28,0007.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 30000,0007.07.2017.
Katastarska općina KO Krnjevo07.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno07.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno07.07.2017. Način stjecanja Na neki drugi način07.07.2017.
Drugi način stjecanja nekretnine Zaduženjem kod banke od strane roditelja07.07.2017.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Ne postoji07.07.2017.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji07.07.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Ne postoji07.07.2017.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Postoji07.07.2017.

Podatci o štednji

Iznos 5000,0007.07.2017. Valuta HRK - Hrvatska Kuna07.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno07.07.2017. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada07.07.2017.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Ne postoji07.07.2017.
Pojedinačna izvješća o imovinskom stanju dužnosnika u PDF formatu: