Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Martina Antolović Ujčić

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Martina07.07.2017. Prezime Antolović07.07.2017. Antolović Ujčić24.03.2021.
Stručna sprema Magistar07.07.2017.
Zvanje magistra prava07.07.2017. Stranačka pripadnost Socijaldemokratska partija Hrvatske07.07.2017. Nisam član stranke31.12.2018.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Neoženjen/Neudana07.07.2017. Oženjen/Udana31.12.2018.

Podatci o djeci

Stanje Nema djece07.07.2017. Ima djece24.03.2021.

Podatci o prebivalištu

Grad 52444 Tinjan07.07.2017. 52000 Pazin15.07.2021.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji07.07.2017.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Zamjenik općinskog načelnika07.07.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Tinjan07.07.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 52444 Tinjan07.07.2017. Ulica Tinjan07.07.2017. Kućni broj 207.07.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3855262609007.07.2017.
Datum početka mandata 12/06/201707.07.2017. Predviđeni datum kraja mandata 23/05/202107.07.2017. 16/05/202124.03.2021.
Način obnašanja dužnosti Volonterski07.07.2017. Stvarni datum kraja mandata 20/05/2021

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji07.07.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji07.07.2017.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Postoji07.07.2017.

Drugi posao tijekom obnašanja mandata

Radno mjesto Pravnica07.07.2017. Naziv pravne osobe Usluga Poreč d.o.o.07.07.2017. OIB pravne osobe 3107358776507.07.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 52440 Poreč07.07.2017. Ulica Mlinska 07.07.2017. Mlinska24.03.2021. Kućni broj 107.07.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 12/04/201707.07.2017. Datum prestanka radnog odnosa 07.07.2017. 19/08/201831.12.2018.

Drugi posao tijekom obnašanja mandata

Radno mjesto Voditeljica projekata31.12.2018. Naziv pravne osobe Moneo savjetovanje d.o.o.31.12.2018. OIB pravne osobe 1737218720831.12.2018.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb31.12.2018. Ulica Radmanovačka 31.12.2018. Kućni broj 18/g31.12.2018.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 20/08/201831.12.2018. Datum prestanka radnog odnosa 31.12.2018. 25/10/202024.03.2021.

Drugi posao tijekom obnašanja mandata

Radno mjesto Pravnica24.03.2021. Naziv pravne osobe Usluga odvodnja d.o.o24.03.2021. OIB pravne osobe 0484962823224.03.2021.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 52000 Pazin24.03.2021. Ulica Šime Kurelića24.03.2021. Kućni broj 2224.03.2021.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 26/10/202024.03.2021. Datum prestanka radnog odnosa 24.03.2021.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Ne postoji07.07.2017.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Volonterski (HRK) 2000,0007.07.2017. 2500,0031.12.2018.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Postoji07.07.2017.

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca

Isplatitelj Usluga Poreč d.o.o.07.07.2017. OIB isplatitelja 3107358776507.07.2017.
Neto iznos mjesečno (HRK) 8000,0007.07.2017. Pravna osnova Od nesamostalnog rada07.07.2017.
Napomena

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca

Isplatitelj Moneo savjetovanje d.o.o.31.12.2018. OIB isplatitelja 1737218720831.12.2018.
Neto iznos mjesečno (HRK) 5638,7231.12.2018. Pravna osnova Od nesamostalnog rada31.12.2018.
Napomena

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca

Isplatitelj Usluga odvodnja d.o.o24.03.2021. OIB isplatitelja 0484962823224.03.2021.
Neto iznos mjesečno (HRK) 7000,0024.03.2021. Pravna osnova Od nesamostalnog rada24.03.2021.
Napomena

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji07.07.2017. Postoji31.12.2018.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 6500,0031.12.2018. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak31.12.2018.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini31.12.2018.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 375000,0024.03.2021. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak24.03.2021.
Vremenski raspon Jednokratno24.03.2021.
Napomena

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji31.12.2018.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Soboslikarko fasaderski obrt Fakin color vlasnik Branko Ujčić31.12.2018. OIB poslodavca 7181815316431.12.2018.
Bruto iznos (HRK) 66000,0031.12.2018. Neto iznos (HRK) 51000,0031.12.2018.
Datum stupanja u radni odnos 23/03/201831.12.2018. Datum prestanka radnog odnosa 31.12.2018.
Napomena

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca ČA d.o.o.24.03.2021. OIB poslodavca 3146567844024.03.2021.
Bruto iznos (HRK) 5900,0024.03.2021. Neto iznos (HRK) 4600,0024.03.2021.
Datum stupanja u radni odnos 01/02/202024.03.2021. Datum prestanka radnog odnosa 24.03.2021.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji31.12.2018.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji07.07.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji07.07.2017.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji07.07.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji07.07.2017. Ne postoji24.03.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan07.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska07.07.2017.
Mjesto Rijeka07.07.2017. Poštanski broj 5100007.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni07.07.2017. Površina 28,0007.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 30000,0007.07.2017. 40000,0031.12.2018.
Katastarska općina KO Krnjevo07.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno07.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno07.07.2017. Način stjecanja Na neki drugi način07.07.2017.
Drugi način stjecanja nekretnine Zaduženjem kod banke od strane roditelja07.07.2017.
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Ne postoji07.07.2017.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji07.07.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji07.07.2017.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Postoji07.07.2017. Ne postoji15.07.2021.

Podatci o štednji

Iznos 5000,0007.07.2017. Valuta HRK - Hrvatska Kuna07.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno07.07.2017. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada07.07.2017.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 10000,0031.12.2018. Valuta HRK - Hrvatska Kuna31.12.2018.
Oblik vlasništva Osobno31.12.2018. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada31.12.2018.
Napomena

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji07.07.2017.