Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Marko Šimić

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Marko 11.11.2016. Prezime Šimić11.11.2016.
Stručna sprema VSS11.11.2016.
Zvanje diplomirani pravnik11.11.2016. Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica11.11.2016.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Izvanbračna zajednica11.11.2016. Neoženjen/Neudana05.06.2023.

Podatci o djeci

Stanje Nema djece11.11.2016.

Podatci o prebivalištu

Grad 35000 Slavonski Brod11.11.2016.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji11.11.2016.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Zastupnik11.11.2016. Zamjenik župana28.05.2021. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Hrvatski sabor11.11.2016. Brodsko posavska županija28.05.2021. Brodsko-posavska županija28.05.2021.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb11.11.2016. 35000 Slavonski Brod28.05.2021. Ulica Trg Sv. Marka 11.11.2016. Petra Krešimira IV28.05.2021. Kućni broj 611.11.2016. 128.05.2021.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851456947711.11.2016. +3853521620228.05.2021.
Datum početka mandata 14/10/201611.11.2016. 20/05/202128.05.2021. Predviđeni datum kraja mandata 14/10/202011.11.2016. 21/05/202528.05.2021.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno11.11.2016. Stvarni datum kraja mandata 22/07/2020

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji11.11.2016.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji11.11.2016.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji11.11.2016.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji11.11.2016.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Direktor11.11.2016. Zastupnik u Hrvatskom saboru28.05.2021. Naziv pravne osobe Regionalni centar za biotehnološka istraživanja i razvoj Brodsko-posavske županije d.o.o.11.11.2016. Hrvatski sabor28.05.2021. OIB pravne osobe 7223381380011.11.2016. 3859750623428.05.2021.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 35000 Slavonski Brod11.11.2016. 10000 Zagreb28.05.2021. Ulica Ivana Cankara11.11.2016. Trg sv. Marka28.05.2021. Kućni broj 7611.11.2016. 628.05.2021.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 15/01/201611.11.2016. 15/01/201401.09.2020. 14/10/201628.05.2021. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 11.11.2016. 15/01/201601.09.2020. 15/10/201628.05.2021.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 21012,8111.11.2016. 2788,7711.11.2016. Neto iznos (EUR) 12981,9811.11.2016. 1722,8711.11.2016.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji11.11.2016.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji11.11.2016. Postoji01.09.2020. Ne postoji28.05.2021.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 1500,0001.09.2020. 199,0801.09.2020. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak01.09.2020.
Vremenski raspon Mjesečno01.09.2020.
Napomena

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji11.11.2016.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Opća bolnica Dr. Josip Benčević u Slavonskom Brodu11.11.2016. OIB poslodavca 915548111426511.11.2016.
Bruto iznos (EUR) 92281,4811.11.2016. 10270,4301.09.2020. 11200,0028.05.2021. 1486,5028.05.2021. Neto iznos (EUR) 65733,9811.11.2016. 6181,8401.09.2020. 6807,0028.05.2021. 903,4428.05.2021.
Datum stupanja u radni odnos 10/02/200811.11.2016. Datum prestanka radnog odnosa 11.11.2016.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji11.11.2016.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji11.11.2016.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji11.11.2016. Ne postoji05.06.2023.

Obveza

Vrsta obveze Kredit11.11.2016. Nositelj obveze Osobno11.11.2016.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Privredna banka Zagreb d.d.11.11.2016. Iznos duga (početni iznos glavnice) 180000,0011.11.2016. 23890,1111.11.2016.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna11.11.2016. EUR - Euro11.11.2016. Godina zaduženja 201511.11.2016.
Rok vraćanja u mjesecima 8411.11.2016. Iznos mjesečnog anuiteta 2600,0011.11.2016. 345,0811.11.2016. Ugovorena kamatna stopa 8,8011.11.2016.
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji11.11.2016.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Ne postoji11.11.2016.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji11.11.2016. Ne postoji05.06.2023.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil11.11.2016. Marka/tip BMW 318d11.11.2016.
Godina proizvodnje 201211.11.2016. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 180000,0011.11.2016. 75000,0001.09.2020. 9954,2101.09.2020.
Oblik vlasništva Osobno11.11.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)11.11.2016.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Postoji11.11.2016.

Podatci o pokretnini veće vrijednosti

Vrsta pokretnine Umjetnine11.11.2016. Marka/tip Zbirka umjetnina11.11.2016.
Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 100000,0011.11.2016. 150000,0028.05.2021. 19908,4228.05.2021.
Oblik vlasništva Osobno11.11.2016. Način stjecanja Darovnim ugovorom, Nasljedstvom11.11.2016.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji11.11.2016.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji11.11.2016.

Podatci o štednji

Iznos 50000,0011.11.2016. 100000,0001.09.2020. 200000,0028.05.2021. 38000,0005.06.2023. Valuta HRK - Hrvatska Kuna11.11.2016. EUR - Euro11.11.2016.
Oblik vlasništva Osobno11.11.2016. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada11.11.2016. Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine05.06.2023.
Napomena

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji11.11.2016.