Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Marko Primorac

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Marko 27.07.2018. Prezime Primorac27.07.2018.
Stručna sprema Doktor Znanosti27.07.2018.
Zvanje Docent27.07.2018. Stranačka pripadnost Nisam član stranke27.07.2018.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Oženjen/Udana27.07.2018.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece27.07.2018.

Podatci o prebivalištu

Grad 10020 Odra27.07.2018.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji27.07.2018.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Savjetnik Predsjednika RH za gospodarstvo27.07.2018. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Ured Predsjednika Republike Hrvatske27.07.2018.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb27.07.2018. Ulica Pantovčak27.07.2018. Kućni broj 24127.07.2018.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851456519527.07.2018. Fax (službeni) 27.07.2018.
Datum početka mandata 01/07/201827.07.2018. Predviđeni datum kraja mandata 11/01/202027.07.2018.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno27.07.2018. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji27.07.2018.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Postoji27.07.2018.

Druga javna dužnost

Dužnost Član Upravnog vijeća27.07.2018. Naziv pravne osobe Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje27.07.2018.
OIB pravne osobe 8439795662327.07.2018. Način obnašanja dužnosti Volonterski27.07.2018.
Datum početka dužnosti 14/12/201627.07.2018. Datum kraja dužnosti 27.07.2018.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 10000 Zagreb27.07.2018. Ulica A. Mihanovića 27.07.2018. Kućni broj 327.07.2018.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +3851459550027.07.2018. Fax (službeni) 27.07.2018.
e-mail (službeni) 27.07.2018. Mobitel (službeni) 27.07.2018.

Druga javna dužnost

Dužnost Član Revizorskog odbora27.07.2018. Naziv pravne osobe Hrvatska Lutrija d.o.o.27.07.2018.
OIB pravne osobe 2790522815827.07.2018. Način obnašanja dužnosti Profesionalno27.07.2018.
Datum početka dužnosti 17/05/201827.07.2018. Datum kraja dužnosti 27.07.2018.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 10000 Zagreb27.07.2018. Ulica Ulica grada Vukovara 27.07.2018. Kućni broj 7227.07.2018.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +3851616477727.07.2018. Fax (službeni) 27.07.2018.
e-mail (službeni) 27.07.2018. Mobitel (službeni) 27.07.2018.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Postoji27.07.2018.

Drugi posao tijekom obnašanja mandata

Radno mjesto Docent27.07.2018. Naziv pravne osobe Ekonomski fakultet Zagreb27.07.2018. OIB pravne osobe 2720846712227.07.2018.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb27.07.2018. Ulica Trg J.F. Kennedyja27.07.2018. Kućni broj 627.07.2018.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 13/07/201827.07.2018. Datum prestanka radnog odnosa 27.07.2018.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Postoji27.07.2018.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto Docent27.07.2018. Naziv pravne osobe Ekonomski fakultet Zagreb27.07.2018. OIB pravne osobe 2720846712227.07.2018.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb27.07.2018. Ulica Trg J.F. Kennedyja27.07.2018. Kućni broj 627.07.2018.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 01/12/200727.07.2018. Datum prestanka radnog odnosa 30/06/201827.07.2018.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 26721,9727.07.2018. Neto iznos (HRK) 17603,2027.07.2018.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Postoji27.07.2018.

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca

Isplatitelj Ekonomski fakultet Zagreb27.07.2018. OIB isplatitelja 2720846712227.07.2018.
Neto iznos mjesečno (HRK) 918,4727.07.2018. Pravna osnova Od nesamostalnog rada27.07.2018.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji27.07.2018.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 1500,0027.07.2018. Pravna osnova Od drugog dohodka27.07.2018.
Vremenski raspon Mjesečno27.07.2018.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 3000,0027.07.2018. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava27.07.2018.
Vremenski raspon Mjesečno27.07.2018.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 13613,0027.07.2018. Pravna osnova Od drugog dohodka27.07.2018.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini27.07.2018.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 25630,0027.07.2018. Pravna osnova Od drugog dohodka27.07.2018.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini27.07.2018.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 4909,3427.07.2018. Pravna osnova Od drugog dohodka27.07.2018.
Vremenski raspon Jednokratno27.07.2018.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 24475,3327.07.2018. Pravna osnova Od drugog dohodka27.07.2018.
Vremenski raspon Jednokratno27.07.2018.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 50416,1127.07.2018. Pravna osnova Od drugog dohodka27.07.2018.
Vremenski raspon Jednokratno27.07.2018.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 7140,9527.07.2018. Pravna osnova Od drugog dohodka27.07.2018.
Vremenski raspon Jednokratno27.07.2018.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 42845,6427.07.2018. Pravna osnova Od drugog dohodka27.07.2018.
Vremenski raspon Jednokratno27.07.2018.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 23475,4627.07.2018. Pravna osnova Od drugog dohodka27.07.2018.
Vremenski raspon Jednokratno27.07.2018.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 2677,8527.07.2018. Pravna osnova Od drugog dohodka27.07.2018.
Vremenski raspon Jednokratno27.07.2018.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 50684,8527.07.2018. Pravna osnova Od drugog dohodka27.07.2018.
Vremenski raspon Jednokratno27.07.2018.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji27.07.2018.

Ostali podaci o bračnom drugu/Životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji27.07.2018.

Plaća bračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Središnji registar osiguranika27.07.2018. OIB poslodavca 9316126550727.07.2018.
Bruto iznos (HRK) 220889,7627.07.2018. Neto iznos (HRK) 139581,0027.07.2018.
Datum stupanja u radni odnos 13/04/201727.07.2018. Datum prestanka radnog odnosa 13/04/202127.07.2018.

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera Ne postoji27.07.2018.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji27.07.2018.

Obveza

Vrsta obveze Kredit27.07.2018. Nosioc obveze Osobno27.07.2018.
Vjerovnik Zagrebačka banka d.d.27.07.2018. Iznos duga 50000,0027.07.2018.
Valuta duga EUR - Euro27.07.2018. Godina zaduženja 200827.07.2018.
Rok vraćanja u mjesecima 36027.07.2018. Iznos mjesečnog anuiteta 266,1927.07.2018. Ugovorena kamatna stopa 1,6027.07.2018.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji27.07.2018.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji27.07.2018.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan27.07.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.07.2018.
Mjesto Zagreb27.07.2018. Poštanski broj 1000027.07.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni27.07.2018. Površina 60,3327.07.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 765000,0027.07.2018.
Katastarska općina Grad Zagreb27.07.2018. Vrsta vlasništva Knjižno27.07.2018.
Oblik vlasništva Osobno27.07.2018. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)27.07.2018.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji27.07.2018.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil27.07.2018. Marka/tip Ford Mondeo27.07.2018.
Godina proizvodnje 200827.07.2018. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 40000,0027.07.2018.
Oblik vlasništva Osobno27.07.2018. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada27.07.2018.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji27.07.2018.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Postoji27.07.2018.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Dionice27.07.2018. Naziv poslovnog subjekta SNH BETA D.D.27.07.2018.
OIB poslovnog subjekta 4955450021227.07.2018. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb27.07.2018.
Broj dionica 127.07.2018. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 10,0027.07.2018.
Izvršen prijenos prava Udio manji od 0.5%27.07.2018.
Oblik vlasništva Osobno27.07.2018. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)27.07.2018.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Dionice27.07.2018. Naziv poslovnog subjekta SNH GAMA D.D.27.07.2018.
OIB poslovnog subjekta 3910074403927.07.2018. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb27.07.2018.
Broj dionica 127.07.2018. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 10,0027.07.2018.
Izvršen prijenos prava Udio manji od 0.5%27.07.2018.
Oblik vlasništva Osobno27.07.2018. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)27.07.2018.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Dionice27.07.2018. Naziv poslovnog subjekta HT D.D.27.07.2018.
OIB poslovnog subjekta 8179314656027.07.2018. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb27.07.2018.
Broj dionica 6327.07.2018. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 119,9527.07.2018.
Izvršen prijenos prava Udio manji od 0.5%27.07.2018.
Oblik vlasništva Osobno27.07.2018. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)27.07.2018.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Dionice27.07.2018. Naziv poslovnog subjekta HT D.D.27.07.2018.
OIB poslovnog subjekta 8179314656027.07.2018. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb27.07.2018.
Broj dionica 6327.07.2018. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 119,9527.07.2018.
Izvršen prijenos prava Udio manji od 0.5%27.07.2018.
Oblik vlasništva Bračni drug27.07.2018. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)27.07.2018.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Dionice27.07.2018. Naziv poslovnog subjekta KONČAR D.D.27.07.2018.
OIB poslovnog subjekta 3772436808627.07.2018. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb27.07.2018.
Broj dionica 827.07.2018. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 470,0027.07.2018.
Izvršen prijenos prava Udio manji od 0.5%27.07.2018.
Oblik vlasništva Osobno27.07.2018. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)27.07.2018.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Dionice27.07.2018. Naziv poslovnog subjekta FTB TURIZAM D.D.27.07.2018.
OIB poslovnog subjekta 8234458362827.07.2018. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb27.07.2018.
Broj dionica 827.07.2018. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 670,0027.07.2018.
Izvršen prijenos prava Udio manji od 0.5%27.07.2018.
Oblik vlasništva Osobno27.07.2018. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)27.07.2018.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Dionice27.07.2018. Naziv poslovnog subjekta LIBURNIA RIVIERA HOTELI D.D.27.07.2018.
OIB poslovnog subjekta 1557330802427.07.2018. Sjedište poslovnog subjekta Opatija27.07.2018.
Broj dionica 827.07.2018. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 2300,0027.07.2018.
Izvršen prijenos prava Udio manji od 0.5%27.07.2018.
Oblik vlasništva Osobno27.07.2018. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)27.07.2018.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Dionice27.07.2018. Naziv poslovnog subjekta LUX ULAGANJA D.D.27.07.2018.
OIB poslovnog subjekta 9074625349527.07.2018. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb27.07.2018.
Broj dionica 127.07.2018. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 10,0027.07.2018.
Izvršen prijenos prava Udio manji od 0.5%27.07.2018.
Oblik vlasništva Osobno27.07.2018. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)27.07.2018.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Dionice27.07.2018. Naziv poslovnog subjekta SN PECTINATUS D.D.27.07.2018.
OIB poslovnog subjekta 0971208222827.07.2018. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb27.07.2018.
Broj dionica 127.07.2018. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 10,0027.07.2018.
Izvršen prijenos prava Udio manji od 0.5%27.07.2018.
Oblik vlasništva Osobno27.07.2018. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)27.07.2018.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Dionice27.07.2018. Naziv poslovnog subjekta SB-S D.D.27.07.2018.
OIB poslovnog subjekta 4225249657927.07.2018. Sjedište poslovnog subjekta Slatina27.07.2018.
Broj dionica 2127.07.2018. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 100,0027.07.2018.
Izvršen prijenos prava Udio manji od 0.5%27.07.2018.
Oblik vlasništva Osobno27.07.2018. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)27.07.2018.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Dionice27.07.2018. Naziv poslovnog subjekta SNH ALFA D.D.27.07.2018.
OIB poslovnog subjekta 4980054072227.07.2018. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb27.07.2018.
Broj dionica 127.07.2018. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 10,0027.07.2018.
Izvršen prijenos prava Udio manji od 0.5%27.07.2018.
Oblik vlasništva Osobno27.07.2018. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)27.07.2018.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Dionice27.07.2018. Naziv poslovnog subjekta ICF D.D.27.07.2018.
OIB poslovnog subjekta 8119187956827.07.2018. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb27.07.2018.
Broj dionica 127.07.2018. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 10,0027.07.2018.
Izvršen prijenos prava Udio manji od 0.5%27.07.2018.
Oblik vlasništva Osobno27.07.2018. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)27.07.2018.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Dionice27.07.2018. Naziv poslovnog subjekta BOŽJAKOVINA D.D.27.07.2018.
OIB poslovnog subjekta 6667172998027.07.2018. Sjedište poslovnog subjekta Božjakovina27.07.2018.
Broj dionica 3227.07.2018. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 300,0027.07.2018.
Izvršen prijenos prava Udio manji od 0.5%27.07.2018.
Oblik vlasništva Osobno27.07.2018. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)27.07.2018.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Postoji27.07.2018.

Podatci o štednji

Iznos 500000,0027.07.2018. Valuta HRK - Hrvatska Kuna27.07.2018.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug, Dijete, Dijete27.07.2018. Način stjecanja Na neki drugi način, Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od drugih izvora dohotka, Od imovine i imovinskih prava27.07.2018.
Drugi način stjecanja Pokloni za rođenje i slično27.07.2018.

Podatci o štednji

Iznos 22000,0027.07.2018. Valuta EUR - Euro27.07.2018.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug, Dijete, Dijete27.07.2018. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od drugih izvora dohotka, Od imovine i imovinskih prava27.07.2018.

Podatci o štednji

Iznos 16000,0027.07.2018. Valuta CHF - Švicarski Franak27.07.2018.
Oblik vlasništva Osobno27.07.2018. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od drugih izvora dohotka, Od imovine i imovinskih prava27.07.2018.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Ne postoji27.07.2018.
Pojedinačna izvješća o imovinskom stanju dužnosnika u PDF formatu: