Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Marko Milić

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Marko30.08.2018. Prezime Milić30.08.2018.
Stručna sprema Magistar Znanosti30.08.2018. Magistar20.02.2024.
Zvanje Diplomirani pravnik30.08.2018. Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica30.08.2018.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Neoženjen/Neudana30.08.2018.

Podatci o djeci

Stanje Nema djece30.08.2018.

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb30.08.2018.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji30.08.2018.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Glasnogovornik30.08.2018. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Vlada Republike Hrvatske30.08.2018. Ured predsjednika Vlade RH28.08.2020. Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske28.08.2020.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb30.08.2018. Ulica Trg svetog Marka 30.08.2018. Kućni broj 230.08.2018.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851456923930.08.2018.
Datum početka mandata 02/08/201830.08.2018. 30/07/202028.08.2020. Predviđeni datum kraja mandata 19/10/202030.08.2018. 30/07/202428.08.2020.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno30.08.2018. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji30.08.2018.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji30.08.2018.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji30.08.2018.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji30.08.2018.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Savjetnik predsjednika30.08.2018. Naziv pravne osobe Hrvatska demokratska zajednica30.08.2018. OIB pravne osobe 0415000846330.08.2018.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb30.08.2018. Ulica Trg žrtava fašizma 30.08.2018. Kućni broj 430.08.2018.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/06/201830.08.2018. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 01/08/201830.08.2018.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Glasnogovornik28.08.2020. Naziv pravne osobe Ured predsjednika Vlade RH 28.08.2020. OIB pravne osobe 7679360892228.08.2020.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb28.08.2020. Ulica Trg svetog Marka 28.08.2020. Kućni broj 228.08.2020.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 02/08/201828.08.2020. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 30/07/202028.08.2020.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 20500,3030.08.2018. 20705,3028.08.2020. 20807,8027.12.2021. 2775,2726.01.2023. 2788,8720.02.2024. Neto iznos (EUR) 12831,8530.08.2018. 13006,0328.08.2020. 13661,7227.12.2021. 1821,5526.01.2023. 1836,7220.02.2024.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji30.08.2018.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji30.08.2018.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji30.08.2018.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji30.08.2018. Postoji17.12.2020.

Obveza

Vrsta obveze Kredit17.12.2020. Nositelj obveze Osobno17.12.2020.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) PBZ 17.12.2020. Iznos duga (početni iznos glavnice) 55000,0017.12.2020.
Valuta duga EUR - Euro17.12.2020. Godina zaduženja 202017.12.2020.
Rok vraćanja u mjesecima 18017.12.2020. Iznos mjesečnog anuiteta 383,0017.12.2020. 381,0027.12.2021. Ugovorena kamatna stopa 3,4917.12.2020. 3,0427.12.2021.
Napomena Indeksirana kamatna stopa27.12.2021.

Obveza

Vrsta obveze Kredit26.01.2023. Nositelj obveze Osobno26.01.2023.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) PBZ26.01.2023. ERSTE20.02.2024. Iznos duga (početni iznos glavnice) 40000,0026.01.2023.
Valuta duga EUR - Euro26.01.2023. Godina zaduženja 202226.01.2023.
Rok vraćanja u mjesecima 12026.01.2023. Iznos mjesečnog anuiteta 350,7726.01.2023. Ugovorena kamatna stopa 2,4026.01.2023.
Napomena 26.01.2023.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji30.08.2018.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Ne postoji30.08.2018. Postoji17.12.2020.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan17.12.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska17.12.2020.
Mjesto Zagreb17.12.2020. Poštanski broj 1000017.12.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni17.12.2020. Površina 53,9217.12.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 788000,0017.12.2020. 890000,0027.12.2021. 118000,0026.01.2023.
Katastarska općina GRAD ZAGREB17.12.2020. Vrsta vlasništva Knjižno17.12.2020.
Oblik vlasništva Osobno17.12.2020. Način stjecanja Na neki drugi način, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)17.12.2020.
Drugi način stjecanja nekretnine Dar od roditelja17.12.2020.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Garaža17.12.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska17.12.2020.
Mjesto Zagreb17.12.2020. Poštanski broj 1000017.12.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni17.12.2020. Površina 17,3517.12.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 105000,0017.12.2020. 14000,0026.01.2023.
Katastarska općina GRAD ZAGREB17.12.2020. Vrsta vlasništva Knjižno17.12.2020.
Oblik vlasništva Osobno17.12.2020. Način stjecanja Na neki drugi način, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)17.12.2020.
Drugi način stjecanja nekretnine Dar od roditelja17.12.2020.
Napomena Uz navedene načine stjecanja, kupnja nekretnine dijelom je financirana i darom od roditelja20.02.2024.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji30.08.2018.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil30.08.2018. Marka/tip Mercedes B 180 CDI30.08.2018. NISSAN QASHQAI 20.02.2024.
Godina proizvodnje 200730.08.2018. 201920.02.2024. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 40000,0030.08.2018. 4000,0026.01.2023. 20000,0020.02.2024.
Oblik vlasništva Osobno30.08.2018. Način stjecanja Darovnim ugovorom, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada30.08.2018. Na neki drugi način, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine, Kupnjom od štednje20.02.2024.
Drugi način stjecanja nekretnine Dar od roditelja20.02.2024.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji30.08.2018.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji30.08.2018. Ne postoji23.12.2019. Postoji20.02.2024.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice30.08.2018. Naziv poslovnog subjekta PODRAVKA D.D.30.08.2018.
OIB poslovnog subjekta 1892852325230.08.2018. Sjedište poslovnog subjekta KOPRIVNICA30.08.2018.
Broj dionica 530.08.2018. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 200,0030.08.2018. 26,5430.08.2018.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Nije izvršen prijenos30.08.2018.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno30.08.2018. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada30.08.2018.
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice30.08.2018. Naziv poslovnog subjekta ZAGREBAČKA BANKA D.D.30.08.2018.
OIB poslovnog subjekta 9296322347330.08.2018. Sjedište poslovnog subjekta ZAGREB30.08.2018.
Broj dionica 730.08.2018. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 20,0030.08.2018. 2,6530.08.2018.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Nije izvršen prijenos30.08.2018.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno30.08.2018. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada30.08.2018.
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Drugi vrijednosni papiri20.02.2024. Naziv poslovnog subjekta MINISTARSTVO FINANCIJA20.02.2024.
OIB poslovnog subjekta 1868313648720.02.2024. Sjedište poslovnog subjekta Katančićeva 5, ZAGREB20.02.2024.
Vrsta vrijednosnog papira OBVEZNICA REPUBLIKE HRVATSKE20.02.2024. Nominalna vrijednost vrijednosnog papira (EUR) 4000,0020.02.2024.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno20.02.2024. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od štednje20.02.2024.
Napomena 20.02.2024.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji30.08.2018.

Podatci o štednji

Iznos 10600,0030.08.2018. 32000,0023.12.2019. 40000,0028.08.2020. 5308,9128.08.2020. Valuta HRK - Hrvatska Kuna30.08.2018. EUR - Euro30.08.2018.
Oblik vlasništva Osobno30.08.2018. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od drugih izvora dohotka30.08.2018. Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od drugih izvora dohotka, Od kapitala28.08.2020.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 9000,0030.08.2018. 10000,0023.12.2019. 12000,0028.08.2020. 1560,0017.12.2020. 2500,0027.12.2021. Valuta EUR - Euro30.08.2018.
Oblik vlasništva Osobno30.08.2018. Način stjecanja Darovnim ugovorom, Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada30.08.2018. Darovnim ugovorom, Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od kapitala28.08.2020. Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od kapitala17.12.2020.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 16000,0028.08.2020. 17800,0017.12.2020. 21000,0027.12.2021. 2787,1827.12.2021. Valuta HRK - Hrvatska Kuna28.08.2020. EUR - Euro28.08.2020.
Oblik vlasništva Osobno28.08.2020. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada28.08.2020.
Napomena Stambena štednja27.12.2021.

Podatci o štednji

Iznos 30000,0027.12.2021. 12000,0026.01.2023. 4700,0020.02.2024. Valuta HRK - Hrvatska Kuna27.12.2021. EUR - Euro27.12.2021.
Oblik vlasništva Osobno27.12.2021. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada27.12.2021. Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od kapitala26.01.2023. Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada20.02.2024.
Napomena 27.12.2021.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji30.08.2018.