Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Marko Marušić

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Marko02.07.2021. Prezime Marušić02.07.2021.
Stručna sprema VSS02.07.2021.
Zvanje diplomirani ekonomist02.07.2021. Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica02.07.2021.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana02.07.2021.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece02.07.2021.

Podatci o prebivalištu

Grad 43000 Bjelovar02.07.2021.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji02.07.2021.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Župan02.07.2021. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Bjelovarsko bilogorska županija02.07.2021.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 43000 Bjelovar02.07.2021. Ulica Dr. Ante Starčevića 02.07.2021. Kućni broj 802.07.2021.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3854322190102.07.2021.
Datum početka mandata 04/06/202102.07.2021. Predviđeni datum kraja mandata 04/06/202502.07.2021.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno02.07.2021. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji02.07.2021.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji02.07.2021.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji02.07.2021.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji02.07.2021.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto predstojnik Područnog ureda Bjelovar02.07.2021. Naziv pravne osobe Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje02.07.2021. OIB pravne osobe 8439795662302.07.2021.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb02.07.2021. Ulica Antuna Mihanovića 02.07.2021. Kućni broj 302.07.2021.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 08/06/201702.07.2021. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 03/06/202102.07.2021.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 25333,2402.07.2021. Neto iznos (HRK) 17013,2702.07.2021.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji02.07.2021.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji02.07.2021.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Ne postoji02.07.2021.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji02.07.2021.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji02.07.2021.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji02.07.2021.

Obveza

Vrsta obveze Kredit02.07.2021. Nositelj obveze Bračni drug02.07.2021.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Zagrebačka banka d.d. 02.07.2021. Iznos duga (početni iznos glavnice) 89000,0002.07.2021.
Valuta duga EUR - Euro02.07.2021. Godina zaduženja 201802.07.2021.
Rok vraćanja u mjesecima 24002.07.2021. Iznos mjesečnog anuiteta 493,6002.07.2021. Ugovorena kamatna stopa 3,4802.07.2021.
Napomena 02.07.2021.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji02.07.2021.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji02.07.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom02.07.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska02.07.2021.
Mjesto Bjelovar02.07.2021. Poštanski broj 4300002.07.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni02.07.2021. Površina 381,0002.07.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 675000,0002.07.2021.
Katastarska općina Bjelovar Novi02.07.2021. Vrsta vlasništva Knjižno02.07.2021.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug02.07.2021. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)02.07.2021.
Napomena Nekretnina se nalazi na kčbr. 1271/40 i sastoji od se stambene zgrade (kuće), pomoćne zgrade (pečenjare) i dvorišta. 02.07.2021.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji02.07.2021.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil02.07.2021. Marka/tip Volkswagen Passat02.07.2021.
Godina proizvodnje 201502.07.2021. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 97000,0002.07.2021.
Oblik vlasništva Osobno02.07.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada02.07.2021.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil02.07.2021. Marka/tip Honda Civic02.07.2021.
Godina proizvodnje 200602.07.2021. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 36000,0002.07.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug02.07.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada02.07.2021.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji02.07.2021.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji02.07.2021.

Podatci o poslovnim udjelima, dionicama i vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba i poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice02.07.2021. Naziv poslovnog subjekta Hrvatski Telekom02.07.2021.
OIB poslovnog subjekta 8179314656002.07.2021. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb02.07.2021.
Broj dionica 1602.07.2021. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 119,9502.07.2021.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 16. ZSSI) Udio manji od 0.5%02.07.2021.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno02.07.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada02.07.2021.
Napomena 02.07.2021.

Podatci o poslovnim udjelima, dionicama i vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba i poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Nositelj druge samostalne djelatnosti02.07.2021. Naziv poslovnog subjekta Specijalistička ordinacija interne medicine Maja Marušić Marić02.07.2021.
OIB poslovnog subjekta 3260890728902.07.2021. Sjedište poslovnog subjekta Bjelovar, Antuna Mihanovića 15a02.07.2021.
Vlasnik/imatelj/nositelj Bračni drug02.07.2021. Način stjecanja Prodajom imovine02.07.2021.
Napomena 02.07.2021.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Postoji02.07.2021.

Podatci o štednji

Iznos 3042,8302.07.2021. Valuta HRK - Hrvatska Kuna02.07.2021.
Oblik vlasništva Dijete02.07.2021. Način stjecanja Na neki drugi način02.07.2021.
Drugi način stjecanja sredstva se izdvajaju trajnim nalogom sa tekućih računa roditelja02.07.2021.
Napomena 02.07.2021.

Podatci o štednji

Iznos 3042,8302.07.2021. Valuta HRK - Hrvatska Kuna02.07.2021.
Oblik vlasništva Dijete02.07.2021. Način stjecanja Na neki drugi način02.07.2021.
Drugi način stjecanja sredstva se izdvajaju trajnim nalogom sa tekućih računa roditelja02.07.2021.
Napomena 02.07.2021.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji02.07.2021.
Pojedinačna izvješća o imovinskom stanju dužnosnika u PDF formatu: