Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Marko Marušić

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Marko02.07.2021. Prezime Marušić02.07.2021.
Stručna sprema VSS02.07.2021.
Zvanje diplomirani ekonomist02.07.2021. Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica02.07.2021.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana02.07.2021.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece02.07.2021.

Podatci o prebivalištu

Grad 43000 Bjelovar02.07.2021.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji02.07.2021.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Župan02.07.2021. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Bjelovarsko bilogorska županija02.07.2021. Bjelovarsko-bilogorska županija02.07.2021.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 43000 Bjelovar02.07.2021. Ulica Dr. Ante Starčevića 02.07.2021. Kućni broj 802.07.2021.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3854322190102.07.2021.
Datum početka mandata 04/06/202102.07.2021. Predviđeni datum kraja mandata 04/06/202502.07.2021.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno02.07.2021. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji02.07.2021.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji02.07.2021.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji02.07.2021.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji02.07.2021.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto predstojnik Područnog ureda Bjelovar02.07.2021. Naziv pravne osobe Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje02.07.2021. OIB pravne osobe 8439795662302.07.2021.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb02.07.2021. Ulica Antuna Mihanovića 02.07.2021. Kućni broj 302.07.2021.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 08/06/201702.07.2021. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 03/06/202102.07.2021.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 25333,2402.07.2021. 3362,2931.01.2023. 3377,85 Neto iznos (EUR) 17013,2702.07.2021. 17013,2631.01.2022. 2258,0331.01.2023. 2316,68

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji02.07.2021.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji02.07.2021.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Ne postoji02.07.2021.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji02.07.2021. Postoji31.01.2022.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 99195,0031.01.2022. 2099,9431.01.2023. 9809,8522.02.2024. Pravna osnova Od samostalne djelatnosti31.01.2022.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini31.01.2022.
Napomena 31.01.2022. Supruga si ne isplaćuje plaću, nego ima primitak od dohotka samostalne djelatnosti.31.01.2023.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 6103,8431.01.2022. 398,1731.01.2023. Pravna osnova Od druge djelatnosti31.01.2022.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini31.01.2022.
Druga djelatnost stručna predavanja na Ugovor o djelu 31.01.2022.
Napomena 31.01.2022.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 3099,9931.01.2022. 298,6331.01.2023. Pravna osnova Od druge djelatnosti31.01.2022.
Vremenski raspon Jednokratno31.01.2022.
Druga djelatnost stručna predavanja na Ugovor o djelu31.01.2022.
Napomena 31.01.2022.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 6000,0031.01.2022. 464,5331.01.2023. Pravna osnova Od druge djelatnosti31.01.2022.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini31.01.2022.
Druga djelatnost stručna predavanja na Ugovor o djelu31.01.2022.
Napomena 31.01.2022.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 2412,0031.01.2022. 450,3331.01.2023. 500,00 Pravna osnova Od druge djelatnosti31.01.2022.
Vremenski raspon Jednokratno31.01.2022.
Druga djelatnost stručna predavanja na Ugovor o djelu31.01.2022.
Napomena 31.01.2022.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 3000,0031.01.2022. 398,1731.01.2022. Pravna osnova Od druge djelatnosti31.01.2022.
Vremenski raspon Jednokratno31.01.2022.
Druga djelatnost stručna predavanja na Ugovor o djelu31.01.2022.
Napomena 31.01.2022.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 5492,0831.01.2022. 530,8931.01.2023. 400,00 Pravna osnova Od druge djelatnosti31.01.2022.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini31.01.2022.
Druga djelatnost stručna predavanja na Ugovor o djelu31.01.2022.
Napomena 31.01.2022.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 3000,0031.01.2022. 437,9931.01.2023. 440,00 Pravna osnova Od druge djelatnosti31.01.2022.
Vremenski raspon Jednokratno31.01.2022.
Druga djelatnost stručna predavanja na Ugovor o djelu31.01.2022.
Napomena 31.01.2022.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 2500,0031.01.2022. 331,8131.01.2022. Pravna osnova Od druge djelatnosti31.01.2022.
Vremenski raspon Jednokratno31.01.2022.
Druga djelatnost stručna predavanja na Ugovor o djelu31.01.2022.
Napomena 31.01.2022.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 5000,0031.01.2022. 663,6131.01.2022. Pravna osnova Od druge djelatnosti31.01.2022.
Vremenski raspon Jednokratno31.01.2022.
Druga djelatnost stručna predavanja na Ugovor o djelu31.01.2022.
Napomena 31.01.2022.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 12000,0031.01.2022. 1194,5131.01.2023. Pravna osnova Od druge djelatnosti31.01.2022.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini31.01.2022.
Druga djelatnost stručna predavanja na Ugovor o djelu31.01.2022.
Napomena 31.01.2022.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 225625,0031.01.2022. 29945,5831.01.2022. Pravna osnova Od osiguranja31.01.2022.
Vremenski raspon Jednokratno31.01.2022.
Napomena Navedeni primitak ostvarila sam od osiguranja nakon smrti svoje majke koja je poginula na radnom mjestu kao djelatnica Zavoda za hitnu medicinu Virovitičko-podravske županije31.01.2022.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 398,1731.01.2023. Pravna osnova Od druge djelatnosti31.01.2023.
Vremenski raspon Jednokratno31.01.2023.
Druga djelatnost stručna predavanja na Ugovor o djelu31.01.2023.
Napomena 31.01.2023.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 331,8131.01.2023. Pravna osnova Od druge djelatnosti31.01.2023.
Vremenski raspon Jednokratno31.01.2023.
Druga djelatnost stručna predavanja na Ugovor o djelu31.01.2023.
Napomena 31.01.2023.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 445,2931.01.2023. 738,76 Pravna osnova Od druge djelatnosti31.01.2023.
Vremenski raspon Jednokratno31.01.2023.
Druga djelatnost stručna predavanja na Ugovor o djelu31.01.2023.
Napomena 31.01.2023.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 450,01 Pravna osnova Od druge djelatnosti
Vremenski raspon Jednokratno
Druga djelatnost stručna predavanja na Ugovor o djelu
Napomena

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 360,00 Pravna osnova Od druge djelatnosti
Vremenski raspon Jednokratno
Druga djelatnost stručna predavanja na Ugovor o djelu
Napomena

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 275,00 Pravna osnova Od druge djelatnosti
Vremenski raspon Jednokratno
Druga djelatnost stručna predavanja na Ugovor o djelu
Napomena

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji02.07.2021. Postoji31.01.2022. Ne postoji31.01.2023.

Subvencija/donacija/poticaj/stipendija

Isplatitelj Hrvatski zavod za zapošljavanje31.01.2022. OIB isplatitelja 9154729379031.01.2022.
Neto iznos (EUR) 75000,0031.01.2022. 9954,2131.01.2022. Vremenski raspon Jednokratno31.01.2022.
Vrsta Poticaj (potpora)31.01.2022.
Korisnik Svrha
Napomena 31.01.2022.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji02.07.2021.

Obveza

Vrsta obveze Kredit02.07.2021. Nositelj obveze Bračni drug02.07.2021.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Zagrebačka banka d.d. 02.07.2021. Iznos duga (početni iznos glavnice) 89000,0002.07.2021.
Valuta duga EUR - Euro02.07.2021. Godina zaduženja 201802.07.2021.
Rok vraćanja u mjesecima 24002.07.2021. Iznos mjesečnog anuiteta 493,6002.07.2021. Ugovorena kamatna stopa 3,4802.07.2021.
Napomena 02.07.2021.

Obveza

Vrsta obveze Kredit31.01.2022. Nositelj obveze Bračni drug31.01.2022.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) HAMAG BICRO 31.01.2022. Iznos duga (početni iznos glavnice) 185618,1831.01.2022. 24635,7431.01.2022.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna31.01.2022. EUR - Euro31.01.2023. Godina zaduženja 202131.01.2022.
Rok vraćanja u mjesecima 6031.01.2022. Iznos mjesečnog anuiteta 9307,5831.01.2022. 1235,2531.01.2022. Ugovorena kamatna stopa 0,1031.01.2022.
Napomena Otplatni plan je u ukupnom trajanju od 20 rata (tromjesečno). 1. rata 01.05.2022.g. 46,39 kn 2. rata 01.08.2022.g. 46,39 kn 3. rata 01.11.2022.g. 10.358,51 kn 4. rata 01.02.2023.g. 10.355,93 kn 5. rata 01.05.2023.g. 10.353,35 kn 6. rata 01.08.2023.g. 10.350,78 kn 7. rata 01.11.2023.g. 10.348,20 kn 8. rata 01.02.2024.g. 10.345,62 kn 9. rata 01.05.2024.g. 10.343,04 kn 10. rata 01.08.2024.g. 10.340,47 kn 11. rata 01.11.2024.g. 10.337,89 kn 12. rata 01.02.2025.g. 10.332,74 kn 13. rata 01.05.2025.g. 10.332,74 kn 14. rata 01.08.2025.g. 10.330,16 kn 15. rata 01.11.2025.g. 10.327,58 kn 16. rata 01.02.2026.g. 10.325,01 kn 17. rata 01.05.2026.g. 10.322,43 kn 18. rata 01.08.2026.g. 10.319,85 kn 19. rata 01.11.2026.g. 10.317,27 kn 20. rata 01.02.2027.g. 10314,72 kn31.01.2022.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji02.07.2021.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji02.07.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom02.07.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska02.07.2021.
Mjesto Bjelovar02.07.2021. Poštanski broj 4300002.07.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni02.07.2021. Površina 381,0002.07.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 675000,0002.07.2021. 89587,9002.07.2021.
Katastarska općina Bjelovar Novi02.07.2021. Vrsta vlasništva Knjižno02.07.2021.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug02.07.2021. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)02.07.2021.
Napomena Nekretnina se nalazi na kčbr. 1271/40 i sastoji od se stambene zgrade (kuće), pomoćne zgrade (pečenjare) i dvorišta. 02.07.2021. Nekretnina se nalazi na kčbr. 1271/40 i sastoji od se stambene zgrade (kuće), pomoćne zgrade (pečenjare) i dvorišta.02.07.2021.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji02.07.2021.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil02.07.2021. Marka/tip Volkswagen Passat02.07.2021.
Godina proizvodnje 201502.07.2021. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 97000,0002.07.2021. 12874,1102.07.2021.
Oblik vlasništva Osobno02.07.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada02.07.2021.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil02.07.2021. Marka/tip Honda Civic02.07.2021.
Godina proizvodnje 200602.07.2021. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 36000,0002.07.2021. 4778,0202.07.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug02.07.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada02.07.2021.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji02.07.2021.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji02.07.2021.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice02.07.2021. Naziv poslovnog subjekta Hrvatski Telekom02.07.2021.
OIB poslovnog subjekta 8179314656002.07.2021. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb02.07.2021.
Broj dionica 1602.07.2021. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 119,9502.07.2021. 15,7902.07.2021. 27,80
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Udio manji od 0.5%02.07.2021.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno02.07.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada02.07.2021.
Napomena 02.07.2021.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Nositelj druge samostalne djelatnosti02.07.2021. Naziv poslovnog subjekta Specijalistička ordinacija interne medicine Maja Marušić Marić02.07.2021.
OIB poslovnog subjekta 3260890728902.07.2021. Sjedište poslovnog subjekta Bjelovar, Antuna Mihanovića 15a02.07.2021.
Vlasnik/imatelj/nositelj Bračni drug02.07.2021. Način stjecanja Prodajom imovine02.07.2021.
Napomena 02.07.2021.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji02.07.2021.

Podatci o štednji

Iznos 3042,8302.07.2021. 6311,2731.01.2022. 1013,2431.01.2023. 1205,36 Valuta HRK - Hrvatska Kuna02.07.2021. EUR - Euro02.07.2021.
Oblik vlasništva Dijete02.07.2021. Način stjecanja Na neki drugi način02.07.2021.
Drugi način stjecanja sredstva se izdvajaju trajnim nalogom sa tekućih računa roditelja02.07.2021.
Napomena 02.07.2021.

Podatci o štednji

Iznos 3042,8302.07.2021. 6311,2731.01.2022. 1013,2431.01.2023. 1205,36 Valuta HRK - Hrvatska Kuna02.07.2021. EUR - Euro02.07.2021.
Oblik vlasništva Dijete02.07.2021. Način stjecanja Na neki drugi način02.07.2021.
Drugi način stjecanja sredstva se izdvajaju trajnim nalogom sa tekućih računa roditelja02.07.2021.
Napomena 02.07.2021.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji02.07.2021.