Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Marko Barišić

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Marko21.06.2021. Prezime Barišić21.06.2021.
Stručna sprema Magistar21.06.2021.
Zvanje Pravnik21.06.2021. Stranačka pripadnost Nisam član stranke21.06.2021.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Neoženjen/Neudana21.06.2021.

Podatci o djeci

Stanje Nema djece21.06.2021.

Podatci o prebivalištu

Grad 31550 Valpovo21.06.2021.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji21.06.2021.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Zamjenik gradonačelnika21.06.2021. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Grad Valpovo21.06.2021.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 31550 Valpovo21.06.2021. Ulica Matije Gupca 21.06.2021. Kućni broj 3221.06.2021.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3853165621921.06.2021.
Datum početka mandata 21/05/202121.06.2021. Predviđeni datum kraja mandata 21/05/202521.06.2021.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno21.06.2021. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji21.06.2021.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Postoji21.06.2021.

Druga javna dužnost

Dužnost Zamjenik predsjednika nadzornog odbora 21.06.2021. Naziv pravne osobe Dvorac d.o.o.21.06.2021.
OIB pravne osobe 1573464216421.06.2021. Način obnašanja dužnosti Volonterski21.06.2021.
Datum početka dužnosti 19/01/201821.06.2021. Datum kraja dužnosti 14/06/202121.06.2021.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 31550 Valpovo21.06.2021. Ulica Matije Antuna Reljkovića 21.06.2021. Kućni broj 1621.06.2021.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +3853165606021.06.2021.
e-mail (službeni) marko.barisic@valpovo.hr21.06.2021. Mobitel (službeni) +38591890582321.06.2021.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji21.06.2021.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji21.06.2021.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Pravni savjetnik i savjetnik za LR i fondove EU21.06.2021. Naziv pravne osobe Valpovački poduzetnički centar d.o.o.21.06.2021. OIB pravne osobe 9448528488821.06.2021.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 31550 Valpovo21.06.2021. Ulica Matije Gupca21.06.2021. Kućni broj 3221.06.2021.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 18/01/201821.06.2021. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 19/06/202121.06.2021.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Predsjednik Vijeća Mjesnog odbora Valpovo21.06.2021. Naziv pravne osobe Mjesni odbor Valpovo21.06.2021. OIB pravne osobe 21.06.2021.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 31550 Valpovo21.06.2021. Ulica Trg Kralja Tomislava 21.06.2021. Kućni broj 1421.06.2021.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 28/02/201821.06.2021. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 14/06/202121.06.2021.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 14971,0921.06.2021. Neto iznos (HRK) 10381,5021.06.2021.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji21.06.2021.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji21.06.2021.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji21.06.2021.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji21.06.2021.

Obveza

Vrsta obveze Kredit21.06.2021. Nositelj obveze Osobno21.06.2021.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Privredna banka Zagreb d.d.21.06.2021. Iznos duga (početni iznos glavnice) 30000,0021.06.2021.
Valuta duga EUR - Euro21.06.2021. Godina zaduženja 202021.06.2021.
Rok vraćanja u mjesecima 18021.06.2021. Iznos mjesečnog anuiteta 195,1321.06.2021. Ugovorena kamatna stopa 2,1521.06.2021.
Napomena 21.06.2021.

Obveza

Vrsta obveze Pozajmica21.06.2021. Nositelj obveze Osobno21.06.2021.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Privredna banka Zagreb d.d.21.06.2021. Iznos duga (početni iznos glavnice) 115000,0021.06.2021.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna21.06.2021. Godina zaduženja 202021.06.2021.
Rok vraćanja u mjesecima 8421.06.2021. Iznos mjesečnog anuiteta 1744,1021.06.2021. Ugovorena kamatna stopa 7,1521.06.2021.
Napomena 21.06.2021.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji21.06.2021.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji21.06.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan21.06.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska21.06.2021.
Mjesto Valpovo21.06.2021. Poštanski broj 3155021.06.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni21.06.2021. Površina 34,2021.06.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 224700,0021.06.2021.
Katastarska općina Valpovo21.06.2021. Vrsta vlasništva Knjižno21.06.2021.
Oblik vlasništva Osobno21.06.2021. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)21.06.2021.
Napomena 21.06.2021.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji21.06.2021.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil21.06.2021. Marka/tip Ford21.06.2021.
Godina proizvodnje 201621.06.2021. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 105000,0021.06.2021.
Oblik vlasništva Osobno21.06.2021. Način stjecanja Novčanom pozajmicom21.06.2021.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji21.06.2021.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji21.06.2021.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Ne postoji21.06.2021.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Postoji21.06.2021.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Nogometni klub Valpovka21.06.2021. Sjedište pravne osobe Valpovo, Ive Lole Ribara 1021.06.2021.
OIB pravne osobe 1310258046421.06.2021.
Datum učlanjenja 31/07/201721.06.2021. Datum kraja članstva 31/07/202121.06.2021.
Funkcije Predsjednik21.06.2021.
Napomena Trenutno obnašam funkciju predsjednika Nogometnog kluba "Valpovka" Valpovo. Mandat mi je započeo 31. srpnja 2017. godine, a kraj mandata mi je 31. srpnja 2021. godine. Početkom obnašanja dužnosti zamjenika gradonačelnika Grada Valpova podnio sam zahtjev za davanjem mišljenja Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa i Središnjem državnom uredu za šport o tome mogu li kao zamjenik gradonačelnika obnašati funkciju predsjednika Nogometnog kluba "Valpovka". Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa u svojem mišljenju zauzelo je stav kako mogu obnašati dužnost zamjenika gradonačelnika i funkciju predsjednika Nogometnog kluba "Valpovka. Nadalje, Povjerenstvo u svojem mišljenju sugerira da se zatraži i mišljenje Središnjeg državnog ureda za šport, što sam i zatražio, ali do dana podnošenja ovog izvješća njihovo mišljenje nisam dobio.21.06.2021.
Pojedinačna izvješća o imovinskom stanju dužnosnika u PDF formatu: