Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Mario Moharić

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Mario27.01.2016. Prezime Moharić 27.01.2016.
Stručna sprema VSS27.01.2016.
Zvanje doktor veterinarske medicine27.01.2016. Stranačka pripadnost Socijaldemokratska Partija Hrvatske27.01.2016. Socijaldemokratska partija Hrvatske27.01.2016.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Oženjen/Udana27.01.2016. Razveden/Razvedena

Podatci o djeci

Stanje Ima djece27.01.2016.

Podatci o prebivalištu

Grad 40324 Goričan27.01.2016.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji27.01.2016.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Zastupnik27.01.2016. Načelnik30.06.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Hrvatski Sabor27.01.2016. Općina Goričan30.06.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb27.01.2016. 40324 Goričan30.06.2017. Ulica Trg svetog Marka27.01.2016. Trg svetog Leonarda30.06.2017. Kućni broj 627.01.2016. 2230.06.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851456922227.01.2016. +3854060119130.06.2017. Fax (službeni) 27.01.2016. +3854060216330.06.2017.
Datum početka mandata 22/12/201127.01.2016. 09/06/201730.06.2017. Predviđeni datum kraja mandata 28/12/201527.01.2016. 16/05/202130.06.2017.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno27.01.2016. Volonterski30.06.2017. Stvarni datum kraja mandata 28/12/2015 09/06/2017

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Postoji27.01.2016. Ne postoji30.06.2017.
Dužnost Općinski načelnik27.01.2016. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Goričan27.01.2016. 30.06.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 40324 Goričan27.01.2016. 30.06.2017. Ulica Trg svetog Leonarda 27.01.2016. 30.06.2017. Kućni broj 2227.01.2016. 30.06.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3854060119227.01.2016. 30.06.2017. Fax (službeni) 27.01.2016.
Datum početka mandata 22/12/201127.01.2016. 30.06.2017. Predviđeni datum kraja mandata 22/05/201727.01.2016. 30.06.2017.
Način obnašanja dužnosti Volonterski27.01.2016. 30.06.2017. Stvarni datum kraja mandata 27.01.2016.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji27.01.2016.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji27.01.2016. Postoji30.06.2017.

Drugi posao tijekom obnašanja mandata

Radno mjesto referent zaštite na radu30.06.2017. Naziv pravne osobe Međimurje-plin30.06.2017. OIB pravne osobe 2903593360030.06.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 40000 Čakovec30.06.2017. Ulica Obrtnička 30.06.2017. Kućni broj 430.06.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 01/03/201630.06.2017. Datum prestanka radnog odnosa 30.06.2017.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Ne postoji27.01.2016.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 23000,0027.01.2016. Neto iznos (HRK) 17500,0027.01.2016.
Volonterski (HRK) 5667,4230.06.2017.

Primanja na mjesečnoj razini od druge dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Volonterski (HRK) 0,0027.01.2016.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji27.01.2016. Postoji30.06.2017.

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca

Isplatitelj Međimurje-plin30.06.2017. OIB isplatitelja 2903593360030.06.2017.
Neto iznos mjesečno (HRK) 9500,0030.06.2017. Pravna osnova Od nesamostalnog rada30.06.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji27.01.2016.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji27.01.2016.

Ostali podaci o bračnom drugu/Životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji27.01.2016.

Plaća bračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Međimurske vode27.01.2016. OIB poslodavca 8139471624627.01.2016.
Bruto iznos (HRK) 78893,8727.01.2016. Neto iznos (HRK) 63115,0927.01.2016.
Datum stupanja u radni odnos 13/10/201427.01.2016. Datum prestanka radnog odnosa 27.01.2016.

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera Ne postoji27.01.2016.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji27.01.2016. Ne postoji

Obveza

Vrsta obveze Jamstvo27.01.2016. Nosioc obveze Osobno, Bračni drug27.01.2016.
Vjerovnik PBZ27.01.2016. Iznos duga 67000,0027.01.2016. 350000,0030.06.2017.
Valuta duga EUR - Euro27.01.2016. HRK - Hrvatska Kuna30.06.2017. Godina zaduženja 200827.01.2016. 201730.06.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 36027.01.2016. 21630.06.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 3000,0027.01.2016. 2400,0030.06.2017. Ugovorena kamatna stopa 8,5027.01.2016. 4,6030.06.2017.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji27.01.2016.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji27.01.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom27.01.2016. Stan Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.01.2016.
Mjesto Goričan27.01.2016. Poštanski broj 4032427.01.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni27.01.2016. Površina 773,0027.01.2016. 30,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 400000,0027.01.2016. 90650,0017.02.2020.
Katastarska općina Goričan27.01.2016. Vrsta vlasništva Knjižno27.01.2016.
Oblik vlasništva Osobno27.01.2016. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)27.01.2016. Kupnjom od imovine i imovinskih prava

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd30.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Mađarska30.06.2017.
Mjesto Sumarton30.06.2017. Poštanski broj 886530.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni30.06.2017. Površina 1582,0030.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 30000,0030.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno30.06.2017. Način stjecanja Kupnjom od drugih izvora dohotka30.06.2017.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji27.01.2016.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil27.01.2016. Marka/tip Ford27.01.2016. Ford Smax17.02.2020.
Godina proizvodnje 201127.01.2016. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 90000,0027.01.2016.
Oblik vlasništva Osobno27.01.2016. Način stjecanja Prodajom imovine27.01.2016.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji27.01.2016.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Ne postoji27.01.2016.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Ne postoji27.01.2016. Postoji

Podatci o štednji

Iznos 75000,0017.02.2020. Valuta EUR - Euro
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine17.02.2020.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Ne postoji27.01.2016. Postoji

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe lag mura-drava Sjedište pravne osobe Donji Vidovec
OIB pravne osobe 15903403705
Datum učlanjenja 15/10/2012 Datum kraja članstva
Funkcije predsjednik