Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Mario Marolin

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Mario Prezime Marolin
Stručna sprema Doktor Znanosti
Zvanje Doktor znanosti Stranačka pripadnost Nisam član stranke

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana

Podatci o djeci

Stanje Ima djece

Podatci o prebivalištu

Grad 31000 Osijek

Podatci o boravištu

Boravište postoji Postoji Mjesto 31000 Osijek

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Član uprave - Direktor Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Lokalna razvojna agencija Grada Belišća d.o.o. za poticanje lokalnog razvoja, Belišće

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 31551 Belišće Ulica Vijenac S.H.Gutmanna Kućni broj 24

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +385915661234
Datum početka mandata 25/12/202105.07.2022. Predviđeni datum kraja mandata 01/03/2025
Način obnašanja dužnosti Profesionalno Stvarni datum kraja mandata 27/12/2022 28/12/2022

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Direktor05.07.2022. 28.01.2024. Naziv pravne osobe Lokalna razvojna agencija Grada Belišća05.07.2022. 28.01.2024. OIB pravne osobe 2255937683405.07.2022. 28.01.2024.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 31551 Belišće 28.01.2024. Ulica Vijenac S.H.Gutmanna 05.07.2022. 28.01.2024. Kućni broj 2405.07.2022. 28.01.2024.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 09/10/201605.07.2022. 28.01.2024. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 25/12/202105.07.2022. 28.01.2024.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 16310,78 2364,7103.01.2023. 0,0028.01.2024. Neto iznos (EUR) 13660,89 1890,2703.01.2023. 0,0028.01.2024.
Napomena U neto iznos je uračunat trošak prijevoza u iznosu od 986 kuna i trošak paušalne naknade za prehranu u iznosu od 400 kuna U neto iznos je uračunat trošak prijevoza u iznosu od 150 EUR i trošak paušalne naknade za prehranu u iznosu od 50 EUR03.01.2023. Mandat direktora društva prestao mi je 28. 12.2022.28.01.2024.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji Postoji28.01.2024.

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca

Isplatitelj NFM Consulting d.o.o.28.01.2024. OIB isplatitelja 1986714820928.01.2024.
Neto iznos mjesečno (EUR) 750,0028.01.2024. Pravna osnova Od nesamostalnog rada28.01.2024.
Napomena Od 4. travnja 2023. godine28.01.2024.

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca

Isplatitelj LRA Grada Belišća28.01.2024. OIB isplatitelja 2255937683428.01.2024.
Neto iznos mjesečno (EUR) 1950,0028.01.2024. Pravna osnova Od nesamostalnog rada28.01.2024.
Napomena Plaću kao projekt menadžer u LRA Grada Belišća primao sam od 28.12.2022. do 03.04.2023. Primio sam i otpremninu u vrijednosti od oko 3000 EUR-a28.01.2024.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 60000,00 7963,37 7200,0028.01.2024. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava
Vremenski raspon Na godišnjoj razini
Napomena Zakup vozila Mercedes CLS za potrebe poslovnih aktivnosti tvrtke.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 60000,00 7963,37 6120,0028.01.2024. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava
Vremenski raspon Na godišnjoj razini
Napomena Zakup stana u Zagrebu za potrebu poslovanja tvrtke. Najam stana na adresi Frankopanska 126 Osijek od 01.10.2023. godine (12 studenata + 170 EUR bruto mjesečno)28.01.2024.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 130855,88 21259,6603.01.2023. 5152,0028.01.2024. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava
Vremenski raspon Na godišnjoj razini
Napomena Najam dva apartmana u Gundukićevoj 36a Osijek (NFM Apartmani pod nazivom NFM1 i NFM 5). Prihodi koji su navedeni uzeti su na osnovi prihoda ostvarenih u 2021. godini. Neto iznos ne sadrži odbitak na rashode poput režija, trošak čišćenja prostora, nabavu potrošnog materijala, osiguranje objekata. Najam dva apartmana u Gundukićevoj 36a Osijek (NFM Apartmani pod nazivom NFM1 i NFM 5). Prihodi koji su navedeni uzeti su na osnovi prihoda ostvarenih u 2022. godini. Neto iznos ne sadrži odbitak na rashode poput režija, trošak čišćenja prostora, nabavu potrošnog materijala, osiguranje objekata.03.01.2023. Najam apartmana u Gundulićevoj 36a Osijek (NFM Apartmani pod nazivom NFM1 i NFM 5). Prihodi ostvareni do 30.04.2023. godine (nakon istog apartmani se zatvaraju). Neto iznos ne sadrži odbitak na rashode poput režija, trošak čišćenja prostora, nabavu potrošnog materijala, osiguranje objekata. Od 01.05.2023. godine stan koji je bio pod nazivom NFM 5 apartman daje se na dugoročni najam. Iznos mjesečnog najma iznosi 250 EUR bruto.28.01.2024.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 1320,0003.01.2023. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak03.01.2023.
Vremenski raspon Jednokratno03.01.2023.
Napomena Prigodne nagrade: osim izvršavanje dužnosti direktora društva izvršavao sam i radne obveze kao zaposlenik u funkciji projekt menadžera (dio radnog vremena). isto je utvrđeno i u ugovoru o radu iz 2016. godine. Na temelju prethodnih mišljenja Povjerenstva kao i na temelju mišljenja Povjerenstva na održanoj radionici u Osijeku kako isto nije u sukobu interesa isplaćene su mi prigodne nagrade u neoporezivom iznosu: dar za djecu (4 djece), regres, božićnica, uskrsnica03.01.2023.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 4421,3428.01.2024. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak28.01.2024.
Vremenski raspon Jednokratno28.01.2024.
Napomena Isplata otpremnine28.01.2024.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca MFN Consulting d.o.o. OIB poslodavca 75317121649
Bruto iznos (EUR) 6891,97 914,59 Neto iznos (EUR) 5171,00 686,31
Datum stupanja u radni odnos 05/05/2020 Datum prestanka radnog odnosa 30/11/202328.01.2024.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji

Podatci o obvezama

Obveze Postoji

Obveza

Vrsta obveze Uzdržavanje (alimentacija) Nositelj obveze Osobno05.07.2022.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Andrea Borovečki Iznos duga (početni iznos glavnice) 0,00
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna EUR - Euro Godina zaduženja 2014
Rok vraćanja u mjesecima 12 Iznos mjesečnog anuiteta 2400,00 318,3003.01.2023. Ugovorena kamatna stopa 0,00
Napomena Alimentacija na mjesečnoj razini od 2014. godine za dvoje maloljetne djece (mjesečni iznos u visini 2400 kuna).05.07.2022. Alimentacija na mjesečnoj razini od 2014. godine za dvoje maloljetne djece (mjesečni iznos u visini 318,30 EUR).03.01.2023.

Obveza

Vrsta obveze Najam/zakup nekretnine28.01.2024. Nositelj obveze Osobno28.01.2024.
Predmet najma/zakupa nekretnina stanovanja28.01.2024.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Nema28.01.2024. Iznos duga (početni iznos glavnice) 4125,0028.01.2024.
Valuta duga EUR - Euro28.01.2024. Godina zaduženja 202328.01.2024.
Rok vraćanja u mjesecima 1228.01.2024. Iznos mjesečnog anuiteta 1375,0028.01.2024. Ugovorena kamatna stopa 0,0028.01.2024.
Napomena 28.01.2024.

Obveza

Vrsta obveze Pozajmica28.01.2024. Nositelj obveze Osobno28.01.2024.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Zora Ivo28.01.2024. Iznos duga (početni iznos glavnice) 69000,0028.01.2024.
Valuta duga EUR - Euro28.01.2024. Godina zaduženja 202328.01.2024.
Rok vraćanja u mjesecima 2428.01.2024. Iznos mjesečnog anuiteta 69000,0028.01.2024. Ugovorena kamatna stopa 0,0028.01.2024.
Napomena Pozajmica ovjerena kod javnog bilježnika. Mjera osiguranja: teret upisan na stan na adresi Gundulićeva 36a, Osijek. Rok za isplatu: 5 mjesec 2025. godine (pogledati pregled vlasništva nekretnina)28.01.2024.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Postoji

Potraživanje

Vrsta potraživanja Pozajmica Nositelj potraživanja Osobno
Iznos (EUR) 775000,0005.07.2022. 113478,0003.01.2023. 176478,0028.01.2024. Vremenski raspon Jednokratno
Napomena Iznos od 300.000 kuna ostvaren zaradom od najma pokretnina i nekretnina. Iznos od 475.000 kuna darovan je od strane Senke Marolin (majke) kroz darovanu pozajmicu tvrtki MFN Consulting doo. Majka je predmetni iznos pozajmila tvrtki MFN Consulting d.o.o. nakon prodaje stana u Ulici S. Radića 36, Osijek (15.06.2022). Darovni ugovor je potpisan dana 01.07.2022. koja mi od predmetnog dana duguje 775.000 kuna kroz pozajmice.05.07.2022. Iznos od 300.000 kuna ostvaren zaradom od najma pokretnina i nekretnina. Iznos od 475.000 kuna darovan je od strane Senke Marolin (majke) kroz darovanu pozajmicu tvrtki MFN Consulting doo. Majka je predmetni iznos pozajmila tvrtki MFN Consulting d.o.o. nakon prodaje stana u Ulici S. Radića 36, Osijek (15.06.2022). Darovni ugovor je potpisan dana 01.07.2022. U zadnjem kvartalu 2022. godine posudio sam tvrtki dodatnih 80.000 kuna (ostvarenih najmom apartmana) zbog čega mi tvrtka MFN Consulting s današnjim danom duguje 855.000 kuna (kroz izdane pozajmice).03.01.2023. Iznos od 300.000 kuna ostvaren zaradom od najma pokretnina i nekretnina. Iznos od 475.000 kuna darovan je od strane Senke Marolin (majke) kroz darovanu pozajmicu tvrtki MFN Consulting doo. Majka je predmetni iznos pozajmila tvrtki MFN Consulting d.o.o. nakon prodaje stana u Ulici S. Radića 36, Osijek (15.06.2022). Darovni ugovor je potpisan dana 01.07.2022. U zadnjem kvartalu 2022. godine posudio sam tvrtki dodatnih 80.000 kuna (ostvarenih najmom apartmana) zbog čega mi tvrtka MFN Consulting s današnjim danom duguje 855.000 kuna (kroz izdane pozajmice). U svinju je tvrtki posuđeno dodatnih 63.000 EUR (novac sam pozajmio kao fizička osoba od druge fizičke osobe - detaljno objašnjeno u podacima o nekretnini na lokaciji Ivana Gundulića 36a, Osijek)28.01.2024.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Zagreb Poštanski broj 10000
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 42,46
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 750000,00 99542,11
Katastarska općina Zagreb Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka, Kupnjom od imovine i imovinskih prava
Napomena Suvlasnik 1/2 stana. Suvlasnik druge polovine stana je tvrtka MM Consulting d.o.o. Suvlasnik 1/2 stana. Suvlasnik druge polovine stana je tvrtka NFM Consulting d.o.o.28.01.2024.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan28.01.2024. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.01.2024.
Mjesto Osijek28.01.2024. Poštanski broj 3100028.01.2024.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.01.2024. Površina 36,2828.01.2024.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 72000,0028.01.2024.
Katastarska općina Osijek28.01.2024. Vrsta vlasništva Knjižno28.01.2024.
Oblik vlasništva Osobno28.01.2024. Način stjecanja Darovnim ugovorom28.01.2024.
Napomena Predmetni stan je darovan od strane moje majke u siječnju 2023. godine. Isti sada ima teret u iznosu od 69.000,00 EUR na osnovi pozajmice koju je dala gospođa Zora Ivo (sačinjen ugovor i ovjeren kod javnog bilježnika Arambašić dana 28.04.2023. godine). Teret nekretnine vidljiv je na gruntovnom izvatku.28.01.2024.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište28.01.2024. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.01.2024.
Mjesto Osijek28.01.2024. Poštanski broj 3100028.01.2024.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.01.2024. Površina 663,0028.01.2024.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 30000,0028.01.2024.
Katastarska općina Osijek28.01.2024. Vrsta vlasništva Knjižno28.01.2024.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama28.01.2024. Način stjecanja Kupnjom od imovine i imovinskih prava, Kupnjom od štednje28.01.2024.
Postotak 50,0028.01.2024.
Napomena 28.01.2024.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip Mercedes
Godina proizvodnje 2016 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 270000,00 35835,16 31000,0028.01.2024.
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka, Kupnjom od imovine i imovinskih prava
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji Postoji28.01.2024.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Poslovni udio28.01.2024. Naziv poslovnog subjekta NFM Consulting d.o.o.28.01.2024.
OIB poslovnog subjekta 1986714820928.01.2024. Sjedište poslovnog subjekta Frankopanska 126, Osijek28.01.2024.
Udio vlasništva izražen u postocima 100,0028.01.2024.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Nije izvršen prijenos28.01.2024.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno28.01.2024. Način stjecanja Darovnim ugovorom28.01.2024.
Napomena Vlasnik i direktor tvrtke postao sam nakon što sam razriješen dužnosti direktora tvrtke LRA Grada Belišća doo što je vidljivo i u sudskom registru (siječanj 2023.). Nakon što sam razriješen dužnosti direktora krajem 2022. godine, početkom siječnja 2023. godine uručen mi je i neregularan otkaz ugovora o radu zbog čega sam kao otac 4 djece bio primoran presložiti svoje poslovne prioritete (članak 22. stavak 3 ZSSI-a). Tvrtka NFM Consulting d.o.o. nikad nije bila u poslovnom odnosu s tvrtkom LRA Grada Belišća d.o.o. kao niti s bilo kojom drugom javnom tvrtkom na području Belišća. S danom 03.04.2023. započeo sam radni odnos u tvrtci NFM Consulting d.o.o. kao direktor društva.28.01.2024.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Poslovni udio28.01.2024. Naziv poslovnog subjekta MFN Consulting d.o.o.28.01.2024.
OIB poslovnog subjekta 7531712164928.01.2024. Sjedište poslovnog subjekta Frankopanska 126, Osijek28.01.2024.
Udio vlasništva izražen u postocima 100,0028.01.2024.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Nije izvršen prijenos28.01.2024.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno28.01.2024. Način stjecanja Darovnim ugovorom28.01.2024.
Napomena Vlasnik i direktor tvrtke postao sam nakon što sam razriješen dužnosti direktora tvrtke LRA Grada Belišća doo što je vidljivo i u sudskom registru (siječanj 2023.). Nakon što sam razriješen dužnosti direktora krajem 2022. godine, početkom siječnja 2023. godine uručen mi je i neregularan otkaz ugovora o radu zbog čega sam kao otac 4 djece bio primoran presložiti svoje poslovne prioritete (članak 22. stavak 3 ZSSI-a). Tvrtka MFN Consulting d.o.o. nikad nije bila u poslovnom odnosu s tvrtkom LRA Grada Belišća d.o.o. kao niti s bilo kojom drugom javnom tvrtkom na području Belišća.28.01.2024.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji

Podatci o štednji

Iznos 80000,00 10617,82 11945,0028.01.2024. Valuta HRK - Hrvatska Kuna EUR - Euro
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od drugih izvora dohotka
Napomena

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji