Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Mario Madunić

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Mario16.03.2016. Prezime Madunić16.03.2016.
Stručna sprema Magistar Inženjer16.03.2016.
Zvanje magistar inženjer cestovnog prometa16.03.2016. Stranačka pripadnost Hrvatska Stranka Prava Dr. Ante Starčević16.03.2016. Hrvatska demokratska zajednica01.03.2018.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Oženjen/Udana16.03.2016.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece16.03.2016.

Podatci o prebivalištu

Grad 21000 Split16.03.2016.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji16.03.2016. Postoji01.03.2018. Mjesto 10000 Zagreb01.03.2018.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Pomoćnik ministra16.03.2016. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Ministarstvo Pomorstva, Prometa I Infrastrukture16.03.2016. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture01.03.2018.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb16.03.2016. Ulica Prisavlje16.03.2016. Kućni broj 1416.03.2016.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851616916016.03.2016. Fax (službeni) +3851616916116.03.2016.
Datum početka mandata 18/02/201616.03.2016. Predviđeni datum kraja mandata 18/02/202016.03.2016.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno16.03.2016. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji16.03.2016.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji16.03.2016.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji16.03.2016.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Postoji16.03.2016.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto voditelj transporta16.03.2016. Naziv pravne osobe autoprijevoznik Milan Madunić16.03.2016. OIB pravne osobe 7936165079116.03.2016.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 21254 Blato na Cetini16.03.2016. Ulica Put Milaušića16.03.2016. Kućni broj 716.03.2016.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 23/10/201416.03.2016. Datum prestanka radnog odnosa 17/02/201616.03.2016.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto nastavnik na zamjeni16.03.2016. Naziv pravne osobe Srednja tehnička prometna škola16.03.2016. OIB pravne osobe 9035990994116.03.2016.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 21000 Split16.03.2016. Ulica Teslina 16.03.2016. Kućni broj 416.03.2016.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 30/11/201516.03.2016. Datum prestanka radnog odnosa 09/12/201516.03.2016.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto nastavnik na zamjeni16.03.2016. Naziv pravne osobe Srednja tehnička prometna škola Split16.03.2016. OIB pravne osobe 9035990994116.03.2016.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 21000 Split16.03.2016. Ulica Teslina16.03.2016. Kućni broj 416.03.2016.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 27/04/201516.03.2016. Datum prestanka radnog odnosa 30/04/201516.03.2016.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto nastavnik na zamjeni16.03.2016. Naziv pravne osobe SArednja tehnička prometna škola Split16.03.2016. OIB pravne osobe 9035990994116.03.2016.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 21000 Split16.03.2016. Ulica Teslina16.03.2016. Kućni broj 416.03.2016.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 23/03/201516.03.2016. Datum prestanka radnog odnosa 27/03/201516.03.2016.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 21320,3116.03.2016. 25727,6801.03.2018. Neto iznos (HRK) 14968,3816.03.2016. 16114,4401.03.2018.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji16.03.2016.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji16.03.2016.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji16.03.2016.

Ostali podaci o bračnom drugu/Životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Ne postoji16.03.2016.

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera Ne postoji16.03.2016.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji16.03.2016.

Obveza

Vrsta obveze Kredit16.03.2016. Nosioc obveze Osobno16.03.2016.
Vjerovnik Privredna banka Zagreb16.03.2016. Iznos duga 28442,3616.03.2016.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna16.03.2016. Godina zaduženja 201516.03.2016.
Rok vraćanja u mjesecima 3616.03.2016. Iznos mjesečnog anuiteta 891,2816.03.2016. Ugovorena kamatna stopa 8,0016.03.2016.

Obveza

Vrsta obveze Drugo16.03.2016. Nosioc obveze Osobno16.03.2016.
Druga obveza leasing16.03.2016. operativni leasing01.03.2018.
Vjerovnik porsche leasing16.03.2016. Erste leasing01.03.2018. Iznos duga 22165,6916.03.2016. 35000,0001.03.2018.
Valuta duga EUR - Euro16.03.2016. Godina zaduženja 201516.03.2016. 201801.03.2018.
Rok vraćanja u mjesecima 5316.03.2016. 4801.03.2018. Iznos mjesečnog anuiteta 342,0016.03.2016. 522,9001.03.2018. Ugovorena kamatna stopa 6,0016.03.2016.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji16.03.2016.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Ne postoji16.03.2016.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji16.03.2016. Ne postoji01.03.2018.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil16.03.2016. Marka/tip golf16.03.2016.
Godina proizvodnje 199116.03.2016. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 7000,0016.03.2016.
Oblik vlasništva Osobno16.03.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada16.03.2016.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji16.03.2016.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Ne postoji16.03.2016.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Ne postoji16.03.2016.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Postoji16.03.2016.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Hrvatska stranka prava dr.Ante Starčević16.03.2016. Hrvatska demokratska zajednica01.03.2018. Sjedište pravne osobe Zagreb16.03.2016.
OIB pravne osobe 7235571347716.03.2016.
Datum učlanjenja 01/03/201016.03.2016. 01/09/201601.03.2018. Datum kraja članstva 16.03.2016.
Funkcije član predsjedništva i predsjednik županijskog vijeća Splitsko dalmatinske županije16.03.2016. 01.03.2018.