Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Mario Harapin

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Mario29.06.2017. Prezime Harapin29.06.2017.
Stručna sprema Stručni Prvostupnik Inženjer29.06.2017.
Zvanje Stručni prvostupnik inženjer sigurnosti i zaštite29.06.2017. Stranačka pripadnost Nisam član stranke29.06.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana29.06.2017.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece29.06.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 49294 Draše29.06.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji29.06.2017.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Zamjenik općinskog načelnika29.06.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Kraljevec Na Sutli29.06.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 49294 Kraljevec na Sutli29.06.2017. Ulica Kraljevec na Sutli29.06.2017. Kućni broj 13229.06.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3854955452329.06.2017.
Datum početka mandata 08/06/201729.06.2017. Predviđeni datum kraja mandata 15/06/202129.06.2017.
Način obnašanja dužnosti Volonterski29.06.2017. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji29.06.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji29.06.2017.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Postoji29.06.2017.

Drugi posao tijekom obnašanja mandata

Radno mjesto Ravnatelj29.06.2017. Naziv pravne osobe Gradsko društvo Crvenog križa Klanjec29.06.2017. OIB pravne osobe 8634820206829.06.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 49290 Klanjec29.06.2017. Ulica Lijepe naše 29.06.2017. Kućni broj 2229.06.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 01/01/201529.06.2017. Datum prestanka radnog odnosa 29.06.2017.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Ne postoji29.06.2017.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Volonterski (HRK) 0,0029.06.2017. 1463,4215.12.2017.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Postoji29.06.2017.

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca

Isplatitelj Gradsko društvo Crvenog križa Klanjec29.06.2017. OIB isplatitelja 8634820206829.06.2017.
Neto iznos mjesečno (HRK) 4681,6029.06.2017. 4960,0015.12.2017. 6000,0029.01.2020. 6041,9207.09.2020. Pravna osnova Od nesamostalnog rada29.06.2017.
Napomena

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji29.06.2017.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji29.06.2017.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Obrt za očnu optiku i trgovinu Prolaščić29.06.2017. OIB poslodavca 8733390451429.06.2017.
Bruto iznos (HRK) 97367,1629.06.2017. 8113,9329.01.2020. Neto iznos (HRK) 77683,2429.06.2017. 6491,1429.01.2020.
Datum stupanja u radni odnos 01/10/201129.06.2017. Datum prestanka radnog odnosa 29.06.2017.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji29.06.2017.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji29.06.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji29.06.2017.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji29.06.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Ne postoji29.06.2017.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji29.06.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil29.06.2017. Marka/tip Mazda 329.06.2017.
Godina proizvodnje 200429.06.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 25000,0029.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno29.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada29.06.2017.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil29.06.2017. Marka/tip citroen c329.06.2017. citroen c229.01.2020. mazda 3 sedan07.09.2020.
Godina proizvodnje 200629.06.2017. 201507.09.2020. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 22000,0029.06.2017. 80000,0007.09.2020.
Oblik vlasništva Bračni drug29.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada29.06.2017. Kupnjom od imovine i imovinskih prava07.09.2020.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji29.06.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji29.06.2017. Ne postoji07.09.2020.

Podatci o poslovnim udjelima, dionicama i vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba i poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice29.06.2017. Naziv poslovnog subjekta HT Hrvatske telekomunikacije d.d.29.06.2017.
OIB poslovnog subjekta 8179314656029.06.2017. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb29.06.2017.
Broj dionica 6329.06.2017. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 100,0029.06.2017.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 16. ZSSI) Prijenos na fizičku osobu29.06.2017.
Ime i prezime osobe povjerenika/Naziv pravne osobe povjerenika 29.06.2017. 29.06.2017. 29.06.2017. 29.06.2017. OIB 29.06.2017. 29.06.2017. 29.06.2017. 29.06.2017.
Vlasnik/imatelj/nositelj Bračni drug29.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada29.06.2017.
Napomena

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Postoji29.06.2017.

Podatci o štednji

Iznos 25346,1429.06.2017. 25435,4529.01.2020. Valuta HRK - Hrvatska Kuna29.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug29.06.2017. Način stjecanja Na neki drugi način29.06.2017.
Drugi način stjecanja vjenčani poklon29.06.2017.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 7104,6129.06.2017. 7110,8329.01.2020. Valuta EUR - Euro29.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug29.06.2017. Način stjecanja Na neki drugi način29.06.2017.
Drugi način stjecanja vjenčani poklon29.06.2017.
Napomena

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Postoji29.06.2017.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe VZO Kraljevec na Sutli29.06.2017. Sjedište pravne osobe Kraljevec na Sutli 13229.06.2017.
OIB pravne osobe 3744105126929.06.2017.
Datum učlanjenja 24/03/200129.06.2017. Datum kraja članstva 29.06.2017.
Funkcije Predsjednik29.06.2017.
Napomena