Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Mario Filipašić

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Mario23.05.2016. Prezime Filipašić 23.05.2016.
Stručna sprema SSS23.05.2016.
Zvanje samostalni ugostitelj - konobar23.05.2016. Stranačka pripadnost Nisam član stranke23.05.2016. Socijaldemokratska partija Hrvatske27.06.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana23.05.2016.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece23.05.2016.

Podatci o prebivalištu

Grad 48269 Šopron23.05.2016.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji23.05.2016.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Zamjenik općinskog načelnika23.05.2016. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Kalnik23.05.2016.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 48269 Kalnik23.05.2016. Ulica Trg Stjepana Radića 23.05.2016. Kućni broj 523.05.2016.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3854885725023.05.2016.
Datum početka mandata 24/03/201623.05.2016. 30/05/201727.06.2017. Predviđeni datum kraja mandata 25/05/201723.05.2016. 30/05/202127.06.2017.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno23.05.2016. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji23.05.2016.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji23.05.2016.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji23.05.2016.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji23.05.2016.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Zamjenik općinskog načelnika23.05.2016. Naziv pravne osobe Općina Kalnik23.05.2016. OIB pravne osobe 8255057250023.05.2016.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 48269 Kalnik23.05.2016. Ulica Trg Stjepana Radića 23.05.2016. Kućni broj 523.05.2016.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 10/06/201323.05.2016. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 23.05.2016.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 6232,7523.05.2016. 6317,3627.06.2017. Neto iznos (HRK) 4855,8623.05.2016. 5053,8927.06.2017.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji23.05.2016.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji23.05.2016.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji23.05.2016.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca ROBIN d.o.o. Križevci23.05.2016. OIB poslodavca 5069142476523.05.2016.
Bruto iznos (HRK) 44079,0023.05.2016. Neto iznos (HRK) 35263,2023.05.2016.
Datum stupanja u radni odnos 01/03/201223.05.2016. Datum prestanka radnog odnosa 23.05.2016.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji23.05.2016.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji23.05.2016.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji23.05.2016. Ne postoji27.06.2017.

Obveza

Vrsta obveze Kredit23.05.2016. Nositelj obveze Osobno23.05.2016.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Erste banka Križevci23.05.2016. Iznos duga (početni iznos glavnice) 21000,0023.05.2016.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna23.05.2016. Godina zaduženja 201423.05.2016.
Rok vraćanja u mjesecima 2423.05.2016. Iznos mjesečnog anuiteta 962,0023.05.2016. Ugovorena kamatna stopa 10,0023.05.2016.
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji23.05.2016.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Ne postoji23.05.2016.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji23.05.2016.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil23.05.2016. Marka/tip VW Passat23.05.2016.
Godina proizvodnje 200123.05.2016. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 40000,0023.05.2016. 30000,0027.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno23.05.2016. Način stjecanja Kupnjom od kapitala, Zaduženjem kod banke (Kredit)23.05.2016.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji23.05.2016.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji23.05.2016.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Ne postoji23.05.2016.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji23.05.2016.
Pojedinačna izvješća o imovinskom stanju dužnosnika u starom PDF formatu: