Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Mario Banožić

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Mario26.01.2018. Prezime Banožić26.01.2018.
Stručna sprema Doktor Znanosti26.01.2018.
Zvanje dr sc26.01.2018. Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica26.01.2018.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana26.01.2018.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece26.01.2018.

Podatci o prebivalištu

Grad 32100 Vinkovci26.01.2018.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji26.01.2018. Postoji30.07.2020. Ne postoji24.12.2023. Mjesto 10000 Zagreb30.07.2020.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Predstojnik26.01.2018. Ministar19.08.2019. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Ured državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj županiji26.01.2018. Ministarstvo državne imovine19.08.2019. Ministarstvo obrane30.07.2020.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 32000 Vukovar26.01.2018. 10000 Zagreb19.08.2019. Ulica Županijska26.01.2018. Ulica Ivana Dežmana19.08.2019. Trg kralja Petra Krešimira30.07.2020. Kućni broj 1126.01.2018. 1019.08.2019. 130.07.2020.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3853249205026.01.2018. +3851634640119.08.2019. +3851456711130.07.2020.
Datum početka mandata 28/12/201726.01.2018. 19/07/201919.08.2019. 23/07/202030.07.2020. Predviđeni datum kraja mandata 27/12/202126.01.2018. 15/10/202019.08.2019. 24/07/202030.07.2020.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno26.01.2018. Stvarni datum kraja mandata 11/11/2023

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji26.01.2018.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji26.01.2018.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji26.01.2018.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji26.01.2018.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Pročelnik upravnog odjela26.01.2018. Naziv pravne osobe Grad Vinkovci26.01.2018. OIB pravne osobe 6249163594526.01.2018.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 32100 Vinkovci26.01.2018. Ulica Bana Jelačića26.01.2018. Kućni broj 126.01.2018.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/02/201426.01.2018. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 09/01/201826.01.2018.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Ministar30.07.2020. Naziv pravne osobe Ministarstvo državne imovine30.07.2020. OIB pravne osobe 9555588147830.07.2020.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb30.07.2020. Ulica Ulica Ivana Dežmana30.07.2020. Kućni broj 1030.07.2020.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 19/07/201930.07.2020. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 23/07/202030.07.2020.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 20500,0026.01.2018. 21300,0030.01.2018. 22100,0019.08.2019. 26971,7019.08.2019. 32422,0330.07.2020. 33487,8806.11.2021. 27221,4421.01.2022. 3629,47 3354,7924.12.2023. Neto iznos (EUR) 15000,0026.01.2018. 15500,0030.01.2018. 16000,0019.08.2019. 18857,9819.08.2019. 19912,1830.07.2020. 20567,4306.11.2021. 20571,1821.01.2022. 2740,61 2436,4824.12.2023.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji26.01.2018.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji26.01.2018. Ne postoji24.12.2023.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 12000,0026.01.2018. 5000,0018.03.2019. 663,6118.03.2019. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti26.01.2018.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini26.01.2018.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 15000,0018.03.2019. 20000,0030.07.2020. 22000,0021.01.2022. 2500,0026.01.2023. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti18.03.2019.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini18.03.2019.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 2000,0021.01.2022. 265,4521.01.2022. Pravna osnova Od nastavne djelatnosti21.01.2022.
Vremenski raspon Jednokratno21.01.2022.
Napomena 21.01.2022.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 300,0026.01.2023. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti26.01.2023.
Vremenski raspon Jednokratno26.01.2023.
Napomena 26.01.2023.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji26.01.2018.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Vukovarsko srijemska županija26.01.2018. OIB poslodavca 7472411070926.01.2018.
Bruto iznos (EUR) 80000,0026.01.2018. 8258,7830.07.2020. 11594,1821.01.2022. 1545,98 Neto iznos (EUR) 4900,0026.01.2018. 59000,0030.01.2018. 5900,0030.07.2020. 8114,7621.01.2022. 1081,49
Datum stupanja u radni odnos 01/01/201626.01.2018. Datum prestanka radnog odnosa 26.01.2018.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji26.01.2018.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji26.01.2018. Postoji24.12.2023.

Subvencija/donacija/poticaj/stipendija

Isplatitelj Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama24.12.2023. OIB isplatitelja 6933137592624.12.2023.
Neto iznos (EUR) 25306,0024.12.2023. Vremenski raspon Mjesečno24.12.2023.
Vrsta Subvencija24.12.2023.
Korisnik Svrha
Napomena 24.12.2023.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji26.01.2018.

Obveza

Vrsta obveze Kredit26.01.2018. Nositelj obveze Osobno26.01.2018.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Raiffeisenbank Hrvatska26.01.2018. Iznos duga (početni iznos glavnice) 105000,0026.01.2018. 13935,8926.01.2018.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna26.01.2018. EUR - Euro26.01.2018. Godina zaduženja 200826.01.2018.
Rok vraćanja u mjesecima 18026.01.2018. Iznos mjesečnog anuiteta 960,0026.01.2018. 950,0030.07.2020. 126,0930.07.2020. Ugovorena kamatna stopa 4,8826.01.2018.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit26.01.2018. Nositelj obveze Bračni drug26.01.2018.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Raiffeisenbank Hrvatska26.01.2018. Iznos duga (početni iznos glavnice) 105000,0026.01.2018. 13935,8926.01.2018.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna26.01.2018. EUR - Euro26.01.2018. Godina zaduženja 200826.01.2018.
Rok vraćanja u mjesecima 18026.01.2018. Iznos mjesečnog anuiteta 960,0026.01.2018. 950,0030.07.2020. 126,0930.07.2020. Ugovorena kamatna stopa 4,8826.01.2018.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit26.01.2018. Nositelj obveze Osobno26.01.2018.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Privredna banka Zagreb26.01.2018. Iznos duga (početni iznos glavnice) 15000,0026.01.2018.
Valuta duga EUR - Euro26.01.2018. Godina zaduženja 201326.01.2018.
Rok vraćanja u mjesecima 8426.01.2018. Iznos mjesečnog anuiteta 1920,0026.01.2018. 1770,0030.07.2020. Ugovorena kamatna stopa 7,8926.01.2018.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Pozajmica Nositelj obveze Osobno
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Privredna Banka Zagreb04.11.2020. Iznos duga (početni iznos glavnice) 110000,00 14599,51
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna EUR - Euro Godina zaduženja 2020
Rok vraćanja u mjesecima 60 Iznos mjesečnog anuiteta 22185,00 2218,5018.02.2021. 290,12 Ugovorena kamatna stopa 7,15
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit06.11.2021. Nositelj obveze Osobno06.11.2021.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Privredna Banka Zagreb06.11.2021. Iznos duga (početni iznos glavnice) 35000,0006.11.2021.
Valuta duga EUR - Euro06.11.2021. Godina zaduženja 202106.11.2021.
Rok vraćanja u mjesecima 12006.11.2021. Iznos mjesečnog anuiteta 347,4106.11.2021. Ugovorena kamatna stopa 3,5806.11.2021.
Napomena 06.11.2021.

Obveza

Vrsta obveze Kredit24.12.2023. Nositelj obveze Osobno24.12.2023.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) PBZ24.12.2023. Iznos duga (početni iznos glavnice) 35000,0024.12.2023.
Valuta duga EUR - Euro24.12.2023. Godina zaduženja 202124.12.2023.
Rok vraćanja u mjesecima 12024.12.2023. Iznos mjesečnog anuiteta 347,4124.12.2023. Ugovorena kamatna stopa 3,5824.12.2023.
Napomena 24.12.2023.

Obveza

Vrsta obveze Kredit24.12.2023. Nositelj obveze Osobno24.12.2023.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) PBZ24.12.2023. Iznos duga (početni iznos glavnice) 100000,0024.12.2023.
Valuta duga EUR - Euro24.12.2023. Godina zaduženja 202424.12.2023.
Rok vraćanja u mjesecima 18024.12.2023. Iznos mjesečnog anuiteta 511,1424.12.2023. Ugovorena kamatna stopa 2,8824.12.2023.
Napomena 24.12.2023.

Obveza

Vrsta obveze Kredit24.12.2023. Nositelj obveze Osobno24.12.2023.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) PBZ24.12.2023. Iznos duga (početni iznos glavnice) 15000,0024.12.2023.
Valuta duga EUR - Euro24.12.2023. Godina zaduženja 202024.12.2023.
Rok vraćanja u mjesecima 6024.12.2023. Iznos mjesečnog anuiteta 290,1224.12.2023. Ugovorena kamatna stopa 7,1524.12.2023.
Napomena 24.12.2023.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji26.01.2018.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji26.01.2018.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan26.01.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska26.01.2018.
Mjesto Vinkovci26.01.2018. Poštanski broj 3210026.01.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni26.01.2018. Površina 81,9726.01.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 480000,0026.01.2018. 86000,00
Katastarska općina Vinkovci26.01.2018. Vrsta vlasništva Knjižno26.01.2018.
Oblik vlasništva Osobno26.01.2018. Način stjecanja Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)26.01.2018.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište06.11.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska06.11.2021.
Mjesto Vinkovci06.11.2021. Poštanski broj 3210006.11.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni06.11.2021. Površina 726,0006.11.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 337950,0006.11.2021. 45000,00
Katastarska općina Vinkovci06.11.2021. Vrsta vlasništva Knjižno06.11.2021.
Oblik vlasništva Osobno06.11.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)06.11.2021.
Napomena 06.11.2021.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji26.01.2018.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil26.01.2018. Marka/tip Hyundai Tucson 2.0 DOHC26.01.2018.
Godina proizvodnje 200826.01.2018. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 63000,0026.01.2018. 8361,5426.01.2018.
Oblik vlasništva Osobno26.01.2018. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)26.01.2018.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil26.01.2018. Marka/tip Nissan Terrano 2.7 TD Wagon26.01.2018.
Godina proizvodnje 200326.01.2018. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 53000,0026.01.2018. 7034,3126.01.2018.
Oblik vlasništva Osobno26.01.2018. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada26.01.2018.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip VOLKSWAGEN PASSAT 2.0 TDI BMT Highline
Godina proizvodnje 2016 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 145000,00 19244,81
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Novčanom pozajmicom, Prodajom imovine
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji26.01.2018.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji26.01.2018.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji26.01.2018.

Podatci o štednji

Iznos 7000,0026.01.2018. 10000,0019.08.2019. 15000,0030.07.2020. 5000,0006.11.2021. 18000,00 20000,0024.12.2023. Valuta EUR - Euro26.01.2018.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug26.01.2018. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada26.01.2018.
Napomena

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Postoji26.01.2018.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe CROMAR-HRVATSKA UDRUGA ZA MARKETING26.01.2018. Sjedište pravne osobe Osijek26.01.2018.
OIB pravne osobe 7013009566926.01.2018.
Datum učlanjenja 08/06/201726.01.2018. Datum kraja članstva 26.01.2018.
Funkcije Predsjednik Udruge26.01.2018. Član časnog suda06.11.2021.
Napomena

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe LD Sloga Vinkovci26.01.2018. Sjedište pravne osobe Vinkovci26.01.2018.
OIB pravne osobe 9976020270226.01.2018.
Datum učlanjenja 15/09/201626.01.2018. Datum kraja članstva 26.01.2018.
Funkcije Član izvršnog odbora26.01.2018.
Napomena

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe LD Vinkovci26.01.2018. Sjedište pravne osobe Vinkovci26.01.2018.
OIB pravne osobe 3749939620526.01.2018.
Datum učlanjenja 15/09/201626.01.2018. Datum kraja članstva 26.01.2018.
Funkcije Član26.01.2018.
Napomena