Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Marinko Žic

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Marinko Prezime Žic
Stručna sprema SSS
Zvanje Hoteljersko-turistički tehničar Stranačka pripadnost Socijaldemokratska partija Hrvatske

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Neoženjen/Neudana

Podatci o djeci

Stanje Nema djece

Podatci o prebivalištu

Grad 51521 Punat

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Općinski načelnik Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Punat

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 51521 Punat Ulica Novi put Kućni broj 2

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +38551854140 Fax (službeni) +38551854840
Datum početka mandata 07/06/2013 01/06/201728.12.2018. Predviđeni datum kraja mandata 20/05/2017 16/05/202128.06.2017.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Postoji Ne postoji28.06.2017.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto Recepcioner Naziv pravne osobe Aurea International d.o.o. OIB pravne osobe 86180066309
Sjedište pravne osobe
Mjesto 51500 Krk Ulica Vršanska Kućni broj 26L
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 01/05/1998 Datum prestanka radnog odnosa 06/06/2013

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 20118,20 20208,0228.06.2017. 18374,0328.12.2018. Neto iznos (HRK) 11235,43 11395,3528.06.2017. 12083,4028.12.2018.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 2260,50 Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava
Vremenski raspon Mjesečno

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 2200,00 Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava
Vremenski raspon Mjesečno

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 18899,6831.01.2017. Pravna osnova Od drugog dohodka31.01.2017.
Vremenski raspon Jednokratno31.01.2017.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji

Podatci o obvezama

Obveze Postoji

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nosioc obveze Osobno
Vjerovnik Privredna banka Zagreb d.d. Iznos duga 45876,00
Valuta duga EUR - Euro Godina zaduženja 2006
Rok vraćanja u mjesecima 300 Iznos mjesečnog anuiteta 280,83 Ugovorena kamatna stopa 5,36

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nosioc obveze Osobno
Vjerovnik Privredna banka Zagreb d.d. Iznos duga 700000,00
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna Godina zaduženja 2016
Rok vraćanja u mjesecima 360 Iznos mjesečnog anuiteta 3626,26 Ugovorena kamatna stopa 4,69

Obveza

Vrsta obveze Pozajmica Nosioc obveze Osobno
Vjerovnik Privredna banka Zagreb d.d. Iznos duga 11000,00
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna Godina zaduženja 2016
Rok vraćanja u mjesecima 36 Iznos mjesečnog anuiteta 350,82 Ugovorena kamatna stopa 9,20

Obveza

Vrsta obveze Pozajmica Nosioc obveze Osobno
Vjerovnik Privredna banka Zagreb d.d. Iznos duga 10000,00
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna Godina zaduženja 2016
Rok vraćanja u mjesecima 36 Iznos mjesečnog anuiteta 318,46 Ugovorena kamatna stopa 9,10

Obveza

Vrsta obveze Pozajmica Nosioc obveze Osobno
Vjerovnik Privredna banka Zagreb d.d. Iznos duga 41000,00
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna Godina zaduženja 2016
Rok vraćanja u mjesecima 60 Iznos mjesečnog anuiteta 853,08 Ugovorena kamatna stopa 9,10

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Poslovni prostor Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Krk Poštanski broj 51500
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 9,19
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 140000,00
Katastarska općina Krk Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Novčanom pozajmicom, Zaduženjem kod banke (Kredit)
Postotak 25,00

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Krk Poštanski broj 51500
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 50,26
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 760000,00
Katastarska općina Krk Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Punat Poštanski broj 51521
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 54,85
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 700000,00
Katastarska općina Punat Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip Citroen
Godina proizvodnje 2012 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 66000,00
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Na neki drugi način
Drugi način stjecanja nekretnine operativni leasing

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Ne postoji

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Postoji31.01.2017.

Podatci o štednji

Iznos 5000,0031.01.2017. 373,1128.12.2018. Valuta EUR - Euro31.01.2017.
Oblik vlasništva Osobno31.01.2017. Način stjecanja Na neki drugi način31.01.2017.
Drugi način stjecanja Bio sam opunomoćen na očevu deviznu knjižicu te sam navedena sredstava prebacio na vlastiti devizni račun u dogovoru s ocem radi lakšeg upravljanja tj. oročavanja putem net bankinga i većih kamata kod oročavanja putem net bankinga.31.01.2017. Bio sam opunomoćen na očevu deviznu knjižicu te sam navedena sredstava prebacio na vlastiti devizni račun u dogovoru s ocem radi lakšeg upravljanja tj. oročavanja putem net bankinga i većih kamata kod oročavanja putem net bankinga. Od prošlog izvješća sredstva su u utrošena i radi se o avista štednji.28.12.2018.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Postoji

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Ponikve voda d.o.o. Sjedište pravne osobe Krk
OIB pravne osobe 64125437677
Datum učlanjenja 07/06/2013 31/05/201728.06.2017. Datum kraja članstva
Funkcije član skupštine društva

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Ponikve Eko otok Krk d.o.o. Sjedište pravne osobe Krk
OIB pravne osobe 04155352667
Datum učlanjenja 07/06/2013 31/05/201728.06.2017. Datum kraja članstva
Funkcije član skupštine društva

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Ponikve usluga d.o.o. Sjedište pravne osobe Krk
OIB pravne osobe 92143159456
Datum učlanjenja 07/06/2013 31/05/201728.06.2017. Datum kraja članstva
Funkcije član skupštine društva

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Komunalno društvo Črnika d.o.o. Sjedište pravne osobe Punat
OIB pravne osobe 01052285357
Datum učlanjenja 07/06/2013 31/05/201728.06.2017. Datum kraja članstva
Funkcije predsjednik skupštine društva

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Turistička zajednica otoka Krka Sjedište pravne osobe Krk
OIB pravne osobe 38812088413
Datum učlanjenja 07/06/2013 31/05/201728.06.2017. Datum kraja članstva
Funkcije član vijeća