Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Marinko Papuga

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Marinko Prezime Papuga
Stručna sprema VSS
Zvanje Diplomirani ekonomist Stranačka pripadnost Hrvatska Demokratska Zajednica Hrvatska demokratska zajednica

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana

Podatci o djeci

Stanje Ima djece

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Pomoćnik ministra Direktor15.04.2021. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Ministarstvo Rada I Mirovinskog Sustava Ministarstvo rada i mirovinskog sustava INSTITUT ZA SIGURNOST ZAGREB d.d.15.04.2021. INSTITUT ZA SIGURNOST ZAGREB dioničko društvo za zaštitu na radu, zaštitu od požara, zaštitu čovjekove okoline, promet roba i usluga15.04.2021.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb Ulica Ulica grada Vukovara Čakovečka 15.04.2021. Kućni broj 78 1715.04.2021. 1112.01.2022.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +38516106312 +3851302235515.04.2021.
Datum početka mandata 17/02/2016 15/10/201815.04.2021. Predviđeni datum kraja mandata 16/02/2020 14/10/202315.04.2021.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno Stvarni datum kraja mandata 26/10/2017 31/12/2022

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Postoji Ne postoji15.04.2021.

Druga javna dužnost

Dužnost Predsjednik upravnog vijeća Naziv pravne osobe Hrvatski Zavod za Mirovinsko Osiguranje
OIB pravne osobe 84397956623 Način obnašanja dužnosti Volonterski
Datum početka dužnosti 17/03/2016 Datum kraja dužnosti 16/03/2020 15/12/2017
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 10000 Zagreb Ulica A. Mihanovića Kućni broj 3
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +38516106312

Druga javna dužnost

Dužnost Direktor - Predsjednik uprave Naziv pravne osobe Motel Plitvice d.o.o.
OIB pravne osobe 53861479363 Način obnašanja dužnosti Profesionalno
Datum početka dužnosti 07/06/2018 Datum kraja dužnosti
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 10250 Lučko Ulica Lučko Kućni broj bb
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +38516530446

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji

Drugi posao tijekom obnašanja mandata

Radno mjesto Direktor - Predsjednik uprave Naziv pravne osobe Motel Plitvice d.o.o. OIB pravne osobe 53861479363
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10250 Lučko Ulica Lučko Kućni broj bb
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 07/06/2018 Datum prestanka radnog odnosa

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Specijalist za investicijsko bankarstvo Naziv pravne osobe Hrvatska poštanska banka d.d. OIB pravne osobe 87939104217
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb Ulica Jurišićeva Kućni broj 4
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/06/2006 Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 17/02/2016

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Direktor - predsjednik uprave15.04.2021. Naziv pravne osobe Motel Plitvice d.o.o.15.04.2021. OIB pravne osobe 5386147936315.04.2021.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10250 Lučko15.04.2021. Ulica Lučko15.04.2021. Kućni broj bb15.04.2021.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 07/06/201815.04.2021. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 14/10/201815.04.2021.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 23370,34 15230,2215.04.2021. 17958,1812.01.2022. 2054,7326.01.2023. Neto iznos (EUR) 17046,55 9776,4215.04.2021. 10778,5012.01.2022. 1435,9526.01.2023.
Napomena primanja su iz studenoga, 2021.g.12.01.2022. primanja su tijekom 2022.g. Isplaćena plaća za XII/2022. uključuje i otpremninu po raskidu Ugovora i odlaskom u mirovinu - Ukupni trošak rada = 9.574,81; Iznos neto plaće (uključujući otpremninu) = 5.068,0626.01.2023.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji Postoji Ne postoji

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 1000,00 132,72 Pravna osnova Od druge djelatnosti
Vremenski raspon Mjesečno
Druga djelatnost Članstvo u upravnom vijeću
Napomena

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Trgovačka škola zagreb Trgovačka škola Zagreb03.05.2018. OIB poslodavca 23251360492
Bruto iznos (EUR) 55197,37 98938,57 8244,8815.04.2021. 13482,4612.01.2022. 1906,6826.01.2023. Neto iznos (EUR) 42323,06 69649,26 5804,1015.04.2021. 9420,4912.01.2022. 1308,7626.01.2023.
Datum stupanja u radni odnos 01/11/1991 Datum prestanka radnog odnosa
Napomena Primanja su za prosinac, 2021.g.12.01.2022. Primanja su za prosinac, 2022.26.01.2023.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Postoji Ne postoji15.04.2021.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 40944,26 11292,06 1498,71 Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak
Vremenski raspon Na godišnjoj razini
Napomena

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji

Podatci o obvezama

Obveze Postoji

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nositelj obveze Osobno
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Hrvatska poštanska banka d.d. Iznos duga (početni iznos glavnice) 550000,00 72997,54
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna EUR - Euro Godina zaduženja 2008
Rok vraćanja u mjesecima 120 Iznos mjesečnog anuiteta 5568,48 739,00 Ugovorena kamatna stopa 4,00
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Jamstvo Nositelj obveze Bračni drug
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Zagrebačka banka d.d. Iznos duga (početni iznos glavnice) 12322,69
Valuta duga EUR - Euro Godina zaduženja 2012
Rok vraćanja u mjesecima 48 Iznos mjesečnog anuiteta 240,66 Ugovorena kamatna stopa 6,70
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit05.10.2017. Nositelj obveze Bračni drug05.10.2017.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Mirjana Papuga05.10.2017. Privredna Banka Zagreb dd.Zagreb03.05.2018. Iznos duga (početni iznos glavnice) 110000,0005.10.2017. 14599,5105.10.2017.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna05.10.2017. EUR - Euro05.10.2017. Godina zaduženja 201705.10.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 6005.10.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 2177,0905.10.2017. 288,9405.10.2017. Ugovorena kamatna stopa 7,2105.10.2017.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit12.01.2022. Nositelj obveze Osobno12.01.2022.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) HPB d.d.12.01.2022. Iznos duga (početni iznos glavnice) 81000,0012.01.2022. 10750,5512.01.2022.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna12.01.2022. EUR - Euro12.01.2022. Godina zaduženja 202012.01.2022.
Rok vraćanja u mjesecima 2412.01.2022. Iznos mjesečnog anuiteta 3600,0012.01.2022. 477,8012.01.2022. Ugovorena kamatna stopa 6,1012.01.2022.
Napomena Zadnji anuitet dospijeva 18. siječnja 2022.g.12.01.2022.

Obveza

Vrsta obveze Kredit26.01.2023. Nositelj obveze Bračni drug26.01.2023.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) PBZ d.d.26.01.2023. Iznos duga (početni iznos glavnice) 10000,0026.01.2023.
Valuta duga EUR - Euro26.01.2023. Godina zaduženja 202226.01.2023.
Rok vraćanja u mjesecima 6126.01.2023. Iznos mjesečnog anuiteta 176,8726.01.2023. Ugovorena kamatna stopa 3,9226.01.2023.
Napomena EKS = 3,9226.01.2023.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Zagreb Poštanski broj 10000
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 316,22
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 2000000,00 265445,62
Katastarska općina Maksimir Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva) Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Makarska Poštanski broj 21300
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 20000,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 60000,00 7963,37
Katastarska općina Veliko brdo Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Nasljedstvom
Postotak 4,17
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Ne postoji Postoji05.10.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil05.10.2017. Marka/tip FORD C-MAX TREND GTDI05.10.2017. FORD C-MAX 15.04.2021.
Godina proizvodnje 201605.10.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 103529,7505.10.2017. 13740,6605.10.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug05.10.2017. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)05.10.2017.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Postoji

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Hrvatska udruga za zaštitu investitora Sjedište pravne osobe Zagreb
OIB pravne osobe 36337098367
Datum učlanjenja 04/10/2011 Datum kraja članstva
Funkcije Predsjednik
Napomena