Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Marinko Galović

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Marinko19.05.2020. Prezime Galović19.05.2020.
Stručna sprema VSS19.05.2020.
Zvanje Pilot helikoptera19.05.2020. Stranačka pripadnost Nisam član stranke19.05.2020.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana19.05.2020.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece19.05.2020.

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb19.05.2020.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Postoji19.05.2020. Mjesto 10000 Zagreb19.05.2020.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Načelnik stožera - zamjenik zapovjednika Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane19.05.2020. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Ministarstvo obrane - Glavni stožer Oružanih snaga RH19.05.2020.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10410 Velika Gorica19.05.2020. Ulica Klarići19.05.2020. Kućni broj 50C19.05.2020.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851486101519.05.2020.
Datum početka mandata 15/01/202019.05.2020. Predviđeni datum kraja mandata 15/01/202219.05.2020.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno19.05.2020. Stvarni datum kraja mandata 15/01/2022

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji19.05.2020.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji19.05.2020.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji19.05.2020.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji19.05.2020.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Načelnik odjela planiranja u stožeru Zapovjedništva HRZ19.05.2020. Naziv pravne osobe Ministarstvo obrane19.05.2020. OIB pravne osobe 19.05.2020.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10410 Velika Gorica19.05.2020. Ulica Klarići19.05.2020. Kućni broj 50C19.05.2020.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 25/07/198719.05.2020. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 19.05.2020.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 30566,9319.05.2020. 31980,6520.01.2022. Neto iznos (HRK) 19156,7119.05.2020. 20903,5820.01.2022.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji19.05.2020.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji19.05.2020.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji19.05.2020.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Općinski prekršajni Sud u Zagrebu19.05.2020. OIB poslodavca 9530884279919.05.2020.
Bruto iznos (HRK) 18843,3219.05.2020. 22146,7520.01.2022. Neto iznos (HRK) 11938,3019.05.2020. 12562,9720.01.2022.
Datum stupanja u radni odnos 27/11/199719.05.2020. Datum prestanka radnog odnosa 19.05.2020.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji19.05.2020.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji19.05.2020.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji19.05.2020. Ne postoji20.01.2022.

Obveza

Vrsta obveze Drugo19.05.2020. Nositelj obveze Osobno19.05.2020.
Druga obveza Rata lizinga za osobno vozilo19.05.2020.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Nema19.05.2020. Iznos duga (početni iznos glavnice) 215000,0019.05.2020.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna19.05.2020. Godina zaduženja 201619.05.2020.
Rok vraćanja u mjesecima 6019.05.2020. Iznos mjesečnog anuiteta 3583,0019.05.2020. Ugovorena kamatna stopa 5,0019.05.2020.
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji19.05.2020.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji19.05.2020.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan19.05.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska19.05.2020.
Mjesto Zagreb19.05.2020. Poštanski broj 1000019.05.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni19.05.2020. Površina 76,1519.05.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 1273228,0019.05.2020. 1430000,0020.01.2022.
Katastarska općina Trnje 19.05.2020. Vrsta vlasništva Knjižno19.05.2020.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama19.05.2020. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)19.05.2020.
Postotak 50,0019.05.2020.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Garaža19.05.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska19.05.2020.
Mjesto Zagreb19.05.2020. Poštanski broj 1000019.05.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni19.05.2020. Površina 28,7119.05.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 150000,0019.05.2020. 160000,0020.01.2022.
Katastarska općina Trnje19.05.2020. Vrsta vlasništva Knjižno19.05.2020.
Oblik vlasništva Osobno19.05.2020. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada19.05.2020.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine19.05.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska19.05.2020.
Mjesto Slani Potok19.05.2020. Poštanski broj 4924519.05.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni19.05.2020. Površina 1313,0019.05.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 250000,0019.05.2020. 300000,0020.01.2022.
Katastarska općina Slani Potok19.05.2020. Vrsta vlasništva Knjižno19.05.2020.
Oblik vlasništva Osobno19.05.2020. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada19.05.2020.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)19.05.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska19.05.2020.
Mjesto Slani Potok19.05.2020. Poštanski broj 4924519.05.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni19.05.2020. Površina 5043,0019.05.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 50000,0019.05.2020. 75000,0020.01.2022.
Katastarska općina Slani Potok19.05.2020. Vrsta vlasništva Knjižno19.05.2020.
Oblik vlasništva Osobno19.05.2020. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada19.05.2020.
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Ne postoji19.05.2020. Postoji20.01.2022.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil20.01.2022. Marka/tip HONDA CRV20.01.2022.
Godina proizvodnje 201620.01.2022. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 160000,0020.01.2022.
Oblik vlasništva Osobno20.01.2022. Način stjecanja Na neki drugi način20.01.2022.
Drugi način stjecanja nekretnine Otplatom i otkupom Leaing Ugovora20.01.2022.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji19.05.2020.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji19.05.2020.

Podatci o poslovnim udjelima, dionicama i vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba i poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Poslovni udio19.05.2020. Naziv poslovnog subjekta SLAVONSKA POSAVINA d.o.o.19.05.2020.
OIB poslovnog subjekta 0822045368619.05.2020. Sjedište poslovnog subjekta Slavonski Brod19.05.2020.
Udio vlasništva izražen u postocima 10,0019.05.2020.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 16. ZSSI) Nije izvršen prijenos19.05.2020. Prijenos na fizičku osobu20.01.2022.
Ime i prezime osobe povjerenika/Naziv pravne osobe povjerenika 20.01.2022. OIB 20.01.2022.
Vlasnik/imatelj/nositelj Suvlasnik s trećim osobama19.05.2020. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada19.05.2020.
Postotak 10,0019.05.2020.
Napomena

Podatci o poslovnim udjelima, dionicama i vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba i poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Udio u fondu19.05.2020. Naziv poslovnog subjekta Fond hrvatskih branitelja19.05.2020.
OIB poslovnog subjekta xxxxxxxxx19.05.2020. Sjedište poslovnog subjekta InterCapital Asset Management d.o.o. Masarykova 1, Zagreb19.05.2020.
Vrijednost udjela na dan podnošenja izvješća (HRK) 19940,0019.05.2020.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno19.05.2020. Način stjecanja Na neki drugi način19.05.2020.
Drugi način stjecanja nekretnine Dodjelom hrvatskom branitelju19.05.2020.
Napomena

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Postoji19.05.2020.

Podatci o štednji

Iznos 8500,0019.05.2020. 15000,0020.01.2022. Valuta EUR - Euro19.05.2020.
Oblik vlasništva Osobno19.05.2020. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada19.05.2020. Na neki drugi način, Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada20.01.2022.
Drugi način stjecanja Isplatom ušteđevine od stambene štednje20.01.2022.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 2026,0019.05.2020. 3000,0020.01.2022. Valuta USD - Američki Dolar19.05.2020.
Oblik vlasništva Osobno19.05.2020. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada19.05.2020.
Napomena

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Postoji19.05.2020.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Lovačko društvo ORLJAVA Slavonski Kobaš19.05.2020. Sjedište pravne osobe Slavonski Kobaš19.05.2020.
OIB pravne osobe 5697065666819.05.2020.
Datum učlanjenja 01/01/200519.05.2020. Datum kraja članstva 19.05.2020.
Funkcije Lovnik19.05.2020.
Napomena