Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Marina Dujmović Vuković

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Marina Prezime Dujmović Vuković
Stručna sprema Magistar
Zvanje pravnik Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana

Podatci o djeci

Stanje Nema djece

Podatci o prebivalištu

Grad 23000 Zadar

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Ravnatelj Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Agencija za razvoj Zadarske Županije ZADRA NOVA

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 23000 Zadar Ulica Put Murvice Kućni broj 14

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +38523492880
Datum početka mandata 25/12/202119.05.2022. Predviđeni datum kraja mandata 18/02/2023
Način obnašanja dužnosti Profesionalno Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji19.05.2022.

Druga javna dužnost

Dužnost predsjednica upravnog vijeća Naziv pravne osobe Centar za socijalnu skrb Zadar
OIB pravne osobe 19924507354 Način obnašanja dužnosti Profesionalno
Datum početka dužnosti 18/07/2016 Datum kraja dužnosti 10/02/2021
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 23000 Zadar Ulica Andrije Hebranga Kućni broj 1
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +38523230392

Druga javna dužnost

Dužnost predsjednica upravnog vijeća Naziv pravne osobe Centar za pružanje usluga u zajednici Mocire
OIB pravne osobe 01092203507 Način obnašanja dužnosti Profesionalno
Datum početka dužnosti 18/12/2020 Datum kraja dužnosti 25/11/2021
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 23000 Zadar Ulica Asje Petričić Kućni broj 5
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +38523411301

Druga javna dužnost

Dužnost predsjednica upravnog vijeća Naziv pravne osobe Narodni muzej Zadar
OIB pravne osobe 63221615535 Način obnašanja dužnosti Profesionalno
Datum početka dužnosti 05/09/2018 Datum kraja dužnosti 28/09/2019
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 23000 Zadar Ulica Poljana Pape Aleksandra III Kućni broj bb
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +38523251851

Druga javna dužnost

Dužnost član upravnog vijeća Naziv pravne osobe Opća bolnica Zadar
OIB pravne osobe 11854878552 Način obnašanja dužnosti Profesionalno
Datum početka dužnosti 17/11/2017 Datum kraja dužnosti 16/07/2021
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 23000 Zadar Ulica Bože Peričića Kućni broj 5
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +38523505505

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto pročelnik Naziv pravne osobe Zadarska županija OIB pravne osobe 56204655363
Sjedište pravne osobe
Mjesto 23000 Zadar Ulica Božidara Petranovića Kućni broj 8
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/12/2010 Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 17/02/2019

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 17710,00 2636,6730.01.2023. 2893,0421.02.2024. Neto iznos (EUR) 11890,37 1755,7730.01.2023. 1963,5421.02.2024.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Ne postoji

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Postoji

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 7870,00 1044,53 1250,4621.02.2024. Pravna osnova Od nesamostalnog rada
Vremenski raspon Mjesečno
Napomena

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 1199,00 159,13 161,9321.02.2024. Pravna osnova Od osiguranja
Vremenski raspon Mjesečno
Napomena

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 5000,00 663,61 680,0021.02.2024. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava19.05.2022.
Vremenski raspon Mjesečno
Napomena

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 60000,0021.02.2024. Pravna osnova Od samostalne djelatnosti21.02.2024.
Vremenski raspon Jednokratno21.02.2024.
Napomena Uplata dobiti trgovačkog društva21.02.2024.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji

Podatci o obvezama

Obveze Postoji

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nositelj obveze Osobno
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Zagrebačka banka d.o.o. Iznos duga (početni iznos glavnice) 49900,00 6622,87
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna EUR - Euro Godina zaduženja 2021
Rok vraćanja u mjesecima 48 Iznos mjesečnog anuiteta 1126,48 149,5230.01.2023. Ugovorena kamatna stopa 3,99
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Leasing Nositelj obveze Osobno
Predmet leasinga osobni automobil
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Erste leasing Iznos duga (početni iznos glavnice) 19253,80
Valuta duga EUR - Euro Godina zaduženja 2017
Rok vraćanja u mjesecima 60 Iznos mjesečnog anuiteta 319,23 Ugovorena kamatna stopa 4,50
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Zadar Poštanski broj 23000
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 269,64
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1383908,43 183676,16
Katastarska općina Zadar Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug Način stjecanja Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Zagreb Poštanski broj 10000
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 70,64
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 774850,16 102840,27
Katastarska općina Vrapče novo Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Nasljedstvom
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Zadar Poštanski broj 23000
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 76,47
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 886579,42 117669,25
Katastarska općina Zadar Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Nasljedstvom
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Voćnjak Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Dobropoljana Poštanski broj 23263
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 849,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 70713,21 9385,23
Katastarska općina Dobropoljana Vrsta vlasništva Vanknjižno
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Nasljedstvom
Postotak 6,25
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Dobropoljana Poštanski broj 23263
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 2485,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 206975,65 27470,30
Katastarska općina Dobropoljana Vrsta vlasništva Vanknjižno
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Nasljedstvom
Postotak 6,25
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Dobropoljana Poštanski broj 23263
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 1507,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 125518,03 16659,10
Katastarska općina Dobropoljana Vrsta vlasništva Vanknjižno
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Nasljedstvom
Postotak 6,25
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva) Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Dobropoljana Poštanski broj 23263
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 1254,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 104445,66 13862,23
Katastarska općina Dobropoljana Vrsta vlasništva Vanknjižno
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Nasljedstvom
Postotak 6,25
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva) Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Dobropoljana Poštanski broj 23263
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 553,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 46059,37 6113,08
Katastarska općina Dobropoljana Vrsta vlasništva Vanknjižno
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Nasljedstvom
Postotak 6,25
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Dobroopoljana Poštanski broj 23263
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 40,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 89887,60 11930,06
Katastarska općina Dobropoljana Vrsta vlasništva Vanknjižno
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Nasljedstvom
Postotak 6,25
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena posjedovni list 35

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Dobropoljana Poštanski broj 23263
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 144,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 323595,36 42948,44
Katastarska općina Dobropoljana Vrsta vlasništva Vanknjižno
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Nasljedstvom
Postotak 6,25
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena Posjedovni list 35

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva) Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Dobropoljana Poštanski broj 23263
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 54,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 4497,66 596,85
Katastarska općina Dobropoljana Vrsta vlasništva Vanknjižno
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Nasljedstvom
Postotak 6,25
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena posjedovni list 35

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Dobropoljana Poštanski broj 23263
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 101,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 226966,19 30123,56
Katastarska općina Dobropoljana Vrsta vlasništva Vanknjižno
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Nasljedstvom
Postotak 6,25
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena posjedovni list 35

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Dobropoljana Poštanski broj 23263
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 169,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 379775,11 50404,80
Katastarska općina Dobropoljana Vrsta vlasništva Vanknjižno
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Nasljedstvom
Postotak 6,25
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena posjedovni list 35

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Dobropoljana Poštanski broj 23263
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 2407,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 200479,03 26608,14
Katastarska općina Dobropoljana Vrsta vlasništva Vanknjižno
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Nasljedstvom
Postotak 6,25
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena pl 35

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Voćnjak Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Dobropoljana Poštanski broj 23263
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 1334,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 111108,29 14746,57
Katastarska općina Dobropoljana Vrsta vlasništva Vanknjižno
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Nasljedstvom
Postotak 6,25
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena pl 35

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Dobropoljana Poštanski broj 23263
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 654,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 54471,66 7229,54
Katastarska općina Dobropoljana Vrsta vlasništva Vanknjižno
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Nasljedstvom
Postotak 6,25
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena pl 35

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Voćnjak Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Dobropoljana Poštanski broj 26263
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 1787,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 148839,23 19754,33
Katastarska općina Dobropoljana Vrsta vlasništva Vanknjižno
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Nasljedstvom
Postotak 6,25
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena pl 35

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Dobropoljana Poštanski broj 23263
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 496,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 41311,84 5482,91
Katastarska općina Dobropoljana Vrsta vlasništva Vanknjižno
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Nasljedstvom
Postotak 6,25
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena pl 35

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Dobropoljana Poštanski broj 23263
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 875,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 72878,75 9672,57
Katastarska općina Dobropoljana Vrsta vlasništva Vanknjižno
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Nasljedstvom
Postotak 6,25
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena pl 35

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Dobropoljana Poštanski broj 23263
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 1436,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 119604,44 15874,18
Katastarska općina Dobropoljana Vrsta vlasništva Vanknjižno
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Nasljedstvom
Postotak 6,25
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena pl 35

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Dobropoljana Poštanski broj 23263
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 274,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 22821,46 3028,87
Katastarska općina Dobropoljana Vrsta vlasništva Vanknjižno
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Nasljedstvom
Postotak 6,25
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena pl 35

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Dobropoljana Poštanski broj 23263
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 486,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 40478,94 5372,35
Katastarska općina Dobropoljana Vrsta vlasništva Vanknjižno
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Nasljedstvom
Postotak 6,25
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena pl 35

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Dobropoljana Poštanski broj 23263
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 3377,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 281270,33 37330,94
Katastarska općina Dobropoljana Vrsta vlasništva Vanknjižno
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Nasljedstvom
Postotak 6,25
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena pl 35

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Dobropoljana Poštanski broj 23263
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 9441,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 196564,40 26088,53
Katastarska općina Dobropoljana Vrsta vlasništva Vanknjižno
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Nasljedstvom
Postotak 6,25
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena pl 35

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Voćnjak Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Dobropoljana Poštanski broj 23263
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 3374,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 281020,46 37297,76
Katastarska općina Dobropoljana Vrsta vlasništva Vanknjižno
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Nasljedstvom
Postotak 6,25
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena pl 35

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Dobropoljana Poštanski broj 23263
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 4039,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 336408,31 44649,01
Katastarska općina Dobropoljana Vrsta vlasništva Vanknjižno
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Nasljedstvom
Postotak 6,25
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena pl 35

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Neviđane Poštanski broj 23264
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 76,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 6330,04 840,14
Katastarska općina Neviđane Vrsta vlasništva Vanknjižno
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Nasljedstvom
Postotak 6,25
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena pl 35

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Dobropoljana Poštanski broj 23263
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 2654,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 221051,66 29338,51
Katastarska općina Dobropoljana Vrsta vlasništva Vanknjižno
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Nasljedstvom
Postotak 6,25
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena pl 35

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Voćnjak Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Banj Poštanski broj 23263
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 4172,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 347485,88 46119,19
Katastarska općina Dobroopoljana Vrsta vlasništva Vanknjižno
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Nasljedstvom
Postotak 6,25
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena pl 35

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Voćnjak Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Dobropoljana Poštanski broj 23263
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 1097,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 91369,13 12126,75
Katastarska općina Dobropoljana Vrsta vlasništva Vanknjižno
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Nasljedstvom
Postotak 6,25
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena pl 35

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Dobropoljana Poštanski broj 23263
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 1694,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 141093,26 18726,26
Katastarska općina Dobropoljana Vrsta vlasništva Vanknjižno
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Nasljedstvom
Postotak 6,25
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena pl 35

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Voćnjak Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Dobropoljana Poštanski broj 23263
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 986,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 82123,94 10899,60
Katastarska općina Dobropoljana Vrsta vlasništva Vanknjižno
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Nasljedstvom
Postotak 6,25
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena pl 35

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Voćnjak Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Dobropoljana Poštanski broj 23263
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 2525,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 210307,25 27912,54
Katastarska općina Dobropoljana Vrsta vlasništva Vanknjižno
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Nasljedstvom
Postotak 6,25
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena pl 35

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Voćnjak Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Dobropoljana Poštanski broj 23263
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 2870,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 239042,30 31726,33
Katastarska općina Dobropoljana Vrsta vlasništva Vanknjižno
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Nasljedstvom
Postotak 6,25
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena pl 35

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Voćnjak Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Dobropoljana Poštanski broj 23263
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 753,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 62717,37 8323,98
Katastarska općina Dobropoljana Vrsta vlasništva Vanknjižno
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Nasljedstvom
Postotak 6,25
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena pl 35

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Voćnjak Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Dobropoljana Poštanski broj 23263
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 831,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 69213,99 9186,14
Katastarska općina Dobropoljana Vrsta vlasništva Vanknjižno
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Nasljedstvom
Postotak 6,25
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena pl 35

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva) Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Dobropoljana Poštanski broj 23263
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 2536,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 211223,44 28034,11
Katastarska općina Dobropoljana Vrsta vlasništva Vanknjižno
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Nasljedstvom
Postotak 6,25
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena pl 35

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Voćnjak Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Dobropoljana Poštanski broj 23263
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 783,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 65216,07 8655,65
Katastarska općina Dobropoljana Vrsta vlasništva Vanknjižno
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Nasljedstvom
Postotak 6,25
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena pl 35

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Voćnjak Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Dobropoljana Poštanski broj 23263
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 1234,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 102779,86 13641,12
Katastarska općina Dobropoljana Vrsta vlasništva Vanknjižno
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Nasljedstvom
Postotak 6,25
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena pl35

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Dobropoljana Poštanski broj 23263
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 2290,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 190734,10 25314,75
Katastarska općina Dobropoljana Vrsta vlasništva Vanknjižno
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Nasljedstvom
Postotak 6,25
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena pl 35

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Voćnjak Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Dobropoljana Poštanski broj 23263
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 1918,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 159750,22 21202,47
Katastarska općina Dobropoljana Vrsta vlasništva Vanknjižno
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Nasljedstvom
Postotak 6,25
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena pl 35

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Voćnjak Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Dobropoljana Poštanski broj 23263
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 4516,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 376137,64 49921,96
Katastarska općina Dobropoljana Vrsta vlasništva Vanknjižno
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Nasljedstvom
Postotak 6,25
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena pl 35

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva) Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Dobropoljana Poštanski broj 23263
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 604,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 50307,16 6676,89
Katastarska općina Dobropoljana Vrsta vlasništva Vanknjižno
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Nasljedstvom
Postotak 6,25
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena pl 350

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Banj Poštanski broj 23263
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 2085,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 173659,65 23048,51
Katastarska općina Banj Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Nasljedstvom
Postotak 12,50
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Neviđane Poštanski broj 23263
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 3359,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 279771,11 37131,99
Katastarska općina Neviđane Vrsta vlasništva Vanknjižno
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Nasljedstvom
Postotak 6,25
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip Mzada 6
Godina proizvodnje 2009 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 20000,00 2654,46
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip Mazda 3 Mazda 630.01.2023.
Godina proizvodnje 2020 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 189000,00 25084,61
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip Mazda 3
Godina proizvodnje 2017 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 50000,00 6636,14
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Poslovni udio Naziv poslovnog subjekta Riva Liburna d.o.o.
OIB poslovnog subjekta 82715829973 Sjedište poslovnog subjekta Zadar
Udio vlasništva izražen u postocima 26,00
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI)
Vlasnik/imatelj/nositelj Bračni drug Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka, Nasljedstvom
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice Naziv poslovnog subjekta Hrvatski telekom
OIB poslovnog subjekta 81793146560 Sjedište poslovnog subjekta Zagreb
Broj dionica 124 Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 192,00 25,48
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI)
Vlasnik/imatelj/nositelj Bračni drug Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Nasljedstvom
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice Naziv poslovnog subjekta Adris grupa d.d.
OIB poslovnog subjekta 82023167977 Sjedište poslovnog subjekta Rovinj
Broj dionica 31 Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 425,00 56,41
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Udio manji od 5%
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice Naziv poslovnog subjekta Valamar Riviera d.d.
OIB poslovnog subjekta 36201212847 Sjedište poslovnog subjekta Poreč
Broj dionica 336 Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 35,00 4,65
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Udio manji od 5%
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Udio u fondu Drugi vrijednosni papiri21.02.2024. Naziv poslovnog subjekta obveznički fond HP Invest Trezorski zapis21.02.2024.
OIB poslovnog subjekta 87939104217 5263423858721.02.2024. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb
Vrijednost udjela na dan podnošenja imovinske kartice (EUR) 82500,00 10949,63
Vrsta vrijednosnog papira drugi vrijednosni papiri21.02.2024. Nominalna vrijednost vrijednosnog papira (EUR) 963,9521.02.2024.
Vlasnik/imatelj/nositelj Bračni drug Način stjecanja Nasljedstvom Kupnjom od samostalne djelatnosti21.02.2024.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji

Podatci o štednji

Iznos 10709,77 10028,6730.01.2023. 10150,0021.02.2024. Valuta EUR - Euro
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Nasljedstvom Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Nasljedstvom21.02.2024.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 20011,60 30066,3830.01.2023. Valuta EUR - Euro
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od drugih izvora dohotka, Od samostalne djelatnosti
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 8000,00 Valuta EUR - Euro
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Nasljedstvom
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 4000,00 4900,0021.02.2024. Valuta USD - Američki Dolar
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Nasljedstvom
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji