Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Marin Štritof

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Marin21.06.2017. Prezime Štritof 21.06.2017.
Stručna sprema SSS21.06.2017.
Zvanje ELEKTROMEHANIČAR 21.06.2017. Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica21.06.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana21.06.2017.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece21.06.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 10293 Dubravica21.06.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji21.06.2017.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Zamjenik načelnika21.06.2017. Općinski načelnik21.06.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Dubravica21.06.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10293 Dubravica21.06.2017. Ulica Pavla Štoosa 21.06.2017. Kućni broj 321.06.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851339936021.06.2017. +3851339935621.06.2017.
Datum početka mandata 20/05/201321.06.2017. 26/05/201721.06.2017. 21/05/2021 Predviđeni datum kraja mandata 25/05/201721.06.2017. 27/05/202121.06.2017. 21/05/2025
Način obnašanja dužnosti Volonterski21.06.2017. Stvarni datum kraja mandata 25/05/2017

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji21.06.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji21.06.2017.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Postoji21.06.2017.

Drugi posao tijekom obnašanja mandata

Radno mjesto Direktor21.06.2017. Voditelj prodaje Naziv pravne osobe Frigoekspert d.o.o.21.06.2017. OIB pravne osobe 5586067133021.06.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10293 Dubravica21.06.2017. Ulica Sutlanske doline 21.06.2017. Kućni broj 4021.06.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 05/05/201721.06.2017. Datum prestanka radnog odnosa 21.06.2017. 19/09/201724.10.2017.

Drugi posao tijekom obnašanja mandata

Radno mjesto Obrtnik21.06.2017. Naziv pravne osobe Frigoterm21.06.2017. OIB pravne osobe 0431665054621.06.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10293 Dubravica21.06.2017. Ulica Sutlanske doline 21.06.2017. Kućni broj 4021.06.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 02/10/200021.06.2017. Datum prestanka radnog odnosa 21.06.2017.

Drugi posao tijekom obnašanja mandata

Radno mjesto Voditelj prodaje 24.10.2017. Naziv pravne osobe Frigoekspert d.o.o.24.10.2017. OIB pravne osobe 5586067133024.10.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10293 Dubravica24.10.2017. Ulica Sutlanske doline24.10.2017. Kućni broj 4024.10.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 20/09/201724.10.2017. Datum prestanka radnog odnosa 24.10.2017.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji21.06.2017.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Obrtnik21.06.2017. Naziv pravne osobe Frigoterm21.06.2017. OIB pravne osobe 0431665054621.06.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10293 Dubravica21.06.2017. Ulica Sutlanske doline 21.06.2017. Kućni broj 4021.06.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 02/10/200021.06.2017. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 04/05/201721.06.2017.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Direktor21.06.2017. Naziv pravne osobe Frigoekspert d.o.o.21.06.2017. OIB pravne osobe 5586067133021.06.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10293 Dubravica21.06.2017. Ulica Sutlanske doline 21.06.2017. Kućni broj 4021.06.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 05/05/201721.06.2017. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 21.06.2017. 19/09/201724.10.2017.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Volonterski (EUR) 1000,3421.06.2017. 5105,6321.06.2017. 5400,00 716,70 719,4931.01.2024.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Postoji21.06.2017.

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca

Isplatitelj Frigoekspert d.o.o.21.06.2017. OIB isplatitelja 5586067133021.06.2017.
Neto iznos mjesečno (EUR) 4080,0021.06.2017. 4280,00 663,6121.01.2023. 822,5031.01.2024. Pravna osnova Od samostalne djelatnosti21.06.2017. Od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji21.06.2017.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji21.06.2017.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Raiffeisenbank Austria d.d.21.06.2017. Frigoekspert d.o.o. OIB poslodavca 5305696653521.06.2017.
Bruto iznos (EUR) 90558,0721.06.2017. 8205,13 1088,99 1415,7131.01.2024. Neto iznos (EUR) 65085,2621.06.2017. 6000,00 796,34 1018,0531.01.2024.
Datum stupanja u radni odnos 08/03/200421.06.2017. 01/06/2016 Datum prestanka radnog odnosa 21.06.2017.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji21.06.2017.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji21.06.2017. Postoji21.01.2023.

Subvencija/donacija/poticaj/stipendija

Isplatitelj Frigoekspert d.o.o.21.01.2023. OIB isplatitelja 5586067133021.01.2023.
Neto iznos (EUR) 132,7221.01.2023. Vremenski raspon Mjesečno21.01.2023.
Vrsta Stipendija21.01.2023.
Korisnik Svrha
Napomena 21.01.2023.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji21.06.2017. Ne postoji21.01.2023.

Obveza

Vrsta obveze Kredit21.06.2017. Nositelj obveze Bračni drug21.06.2017.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) RBA21.06.2017. Iznos duga (početni iznos glavnice) 82800,0021.06.2017. 50389,5130.07.2021.
Valuta duga CHF - Švicarski Franak21.06.2017. EUR - Euro30.07.2021. Godina zaduženja 200721.06.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 36021.06.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 1979,7921.06.2017. 258,1830.07.2021. Ugovorena kamatna stopa 7,5921.06.2017. 4,8030.07.2021.
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji21.06.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji21.06.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom21.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska21.06.2017.
Mjesto Dubravica21.06.2017. Vučilćevo Poštanski broj 1029321.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni21.06.2017. Površina 900,0021.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 600000,0021.06.2017. 1000000,00 132722,81
Katastarska općina Prosinec21.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno21.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno21.06.2017. Način stjecanja Nasljedstvom21.06.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Poslovni prostor21.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska21.06.2017.
Mjesto Dubravica21.06.2017. Vučilćevo Poštanski broj 1029321.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni21.06.2017. Površina 278,0021.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 800000,0021.06.2017. 1200000,00 159267,37
Katastarska općina Prosinec21.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno21.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno21.06.2017. Način stjecanja Nasljedstvom21.06.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)21.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska21.06.2017.
Mjesto Dubravica21.06.2017. Poštanski broj 1029321.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni21.06.2017. Površina 870,0021.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 5000,0021.06.2017. 663,6121.06.2017.
Katastarska općina Prosinec21.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno21.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno21.06.2017. Način stjecanja Darovnim ugovorom, Nasljedstvom21.06.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)21.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska21.06.2017.
Mjesto Dubravica21.06.2017. Vučilćevo Poštanski broj 1029321.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni21.06.2017. Površina 845,0021.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 5000,0021.06.2017. 663,6121.06.2017.
Katastarska općina Prosinec21.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno21.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno21.06.2017. Način stjecanja Darovnim ugovorom, Nasljedstvom21.06.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)21.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska21.06.2017.
Mjesto Dubravica21.06.2017. Vučilćevo Poštanski broj 1029321.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni21.06.2017. Površina 2453,0021.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 20000,0021.06.2017. 2654,4621.06.2017.
Katastarska općina Prosinec21.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno21.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno21.06.2017. Način stjecanja Darovnim ugovorom, Nasljedstvom21.06.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)21.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska21.06.2017.
Mjesto Dubravica21.06.2017. Vučilćevo Poštanski broj 1029321.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni21.06.2017. Površina 4783,0021.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 40000,0021.06.2017. 5308,9121.06.2017.
Katastarska općina Prosinec21.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno21.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno21.06.2017. Način stjecanja Darovnim ugovorom, Nasljedstvom21.06.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)21.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska21.06.2017.
Mjesto Dubravica21.06.2017. Poštanski broj 1029321.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni21.06.2017. Površina 432,0021.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 4000,0021.06.2017. 530,8921.06.2017.
Katastarska općina Prosince21.06.2017. Prosinec21.01.2023. Vrsta vlasništva Knjižno21.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno21.06.2017. Način stjecanja Darovnim ugovorom, Nasljedstvom21.06.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom21.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska21.06.2017.
Mjesto Ledenice21.06.2017. Povile Poštanski broj 5125121.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni21.06.2017. Površina 43,0021.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 360000,0021.06.2017. 47780,2121.06.2017.
Katastarska općina Ledenice21.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno21.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug21.06.2017. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)21.06.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)21.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska21.06.2017.
Mjesto Dubravica21.06.2017. Poštanski broj 1029321.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni21.06.2017. Površina 1286,0021.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 10000,0021.06.2017. 1327,2321.06.2017.
Katastarska općina Dubravica21.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno21.06.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama21.06.2017. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti21.06.2017.
Postotak 50,0021.06.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)21.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska21.06.2017.
Mjesto Dubravica21.06.2017. Poštanski broj 1029321.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni21.06.2017. Površina 2323,0021.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 20000,0021.06.2017. 2654,4621.06.2017.
Katastarska općina Dubravica21.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno21.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno21.06.2017. Način stjecanja Nasljedstvom21.06.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd21.06.2017. Voćnjak Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska21.06.2017.
Mjesto Dubravica21.06.2017. Rozga Poštanski broj 1029321.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni21.06.2017. Površina 2877,0021.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 20000,0021.06.2017. 2654,4621.06.2017.
Katastarska općina Dubravica21.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno21.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno21.06.2017. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti21.06.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd21.06.2017. Voćnjak Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska21.06.2017.
Mjesto Dubravica21.06.2017. Rozga Poštanski broj 1029321.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni21.06.2017. Površina 2164,0021.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 20000,0021.06.2017. 2654,4621.06.2017.
Katastarska općina Dubravica21.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno21.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno21.06.2017. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti21.06.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd21.06.2017. Voćnjak Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska21.06.2017.
Mjesto Dubravica21.06.2017. Rozga Poštanski broj 1029321.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni21.06.2017. Površina 4740,0021.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 30000,0021.06.2017. 3981,6821.06.2017.
Katastarska općina Dubravica21.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno21.06.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama21.06.2017. Način stjecanja Nasljedstvom21.06.2017.
Postotak 50,0021.06.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vikendica21.06.2017. Voćnjak Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska21.06.2017.
Mjesto Dubravica21.06.2017. Poštanski broj 1029321.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni21.06.2017. Površina 208,0021.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 15000,0021.06.2017. 1990,8421.06.2017.
Katastarska općina Dubravica21.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno21.06.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama21.06.2017. Osobno Način stjecanja Nasljedstvom21.06.2017. Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Nasljedstvom
Postotak 50,0021.06.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma21.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska21.06.2017.
Mjesto Dubravica21.06.2017. Poštanski broj 1029321.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni21.06.2017. Površina 4431,0021.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 20000,0021.06.2017. 2654,4621.06.2017.
Katastarska općina Dubravica21.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno21.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno21.06.2017. Način stjecanja Nasljedstvom21.06.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vikendica21.06.2017. Vikendica s pripadajućim zemljištem Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska21.06.2017.
Mjesto Kraljevec21.06.2017. Kapelski vrh Poštanski broj 4929421.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni21.06.2017. Površina 1083,0021.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 150000,0021.06.2017. 200000,00 26544,56
Katastarska općina Kraljevec21.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno21.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno21.06.2017. Način stjecanja Nasljedstvom21.06.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Lugarski brijeg Poštanski broj 10293
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 1383,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 800000,00 106178,25
Katastarska općina Dubravica Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Darovnim ugovorom
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva) Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Lugarski brijeg Poštanski broj 10293
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 4356,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 80000,00 10617,82
Katastarska općina Dubravica Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Darovnim ugovorom
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Gospodarski objekt Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Rozga Poštanski broj 10293
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 558,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 30000,00 3981,68
Katastarska općina Dubravica Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Voćnjak Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Rozga Poštanski broj 10293
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 457,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 15000,00 1990,84
Katastarska općina Dubravica Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti
Postotak 50,00
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Voćnjak21.01.2023. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska21.01.2023.
Mjesto Rozga21.01.2023. Poštanski broj 1029321.01.2023.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni21.01.2023. Površina 3345,0021.01.2023.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1400,0021.01.2023.
Katastarska općina Dubravica21.01.2023. Vrsta vlasništva Knjižno21.01.2023.
Oblik vlasništva Osobno21.01.2023. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada21.01.2023.
Napomena 21.01.2023.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Ne postoji21.06.2017.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji21.06.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji21.06.2017.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice21.06.2017. Naziv poslovnog subjekta HT D.D.21.06.2017.
OIB poslovnog subjekta 8179314656021.06.2017. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb21.06.2017.
Broj dionica 1621.06.2017. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 176,0021.06.2017. 23,3621.06.2017.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Udio manji od 0.5%21.06.2017.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno21.06.2017. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti21.06.2017.
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Poslovni udio21.06.2017. Naziv poslovnog subjekta Frigoekspert d.d.21.06.2017. Frigoekspert d.o.o.
OIB poslovnog subjekta 5586067133021.06.2017. Sjedište poslovnog subjekta Sutlanske doline 40, 10 293 Dubravica21.06.2017.
Udio vlasništva izražen u postocima 100,0021.06.2017.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Nije izvršen prijenos21.06.2017. Prijenos na fizičku osobu24.10.2017. Prijenos na pravnu osobu
Ime i prezime osobe povjerenika/Naziv pravne osobe povjerenika 24.10.2017. Vladimir Rađenović30.07.2021. OIB 24.10.2017.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno21.06.2017. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti, Nasljedstvom, Zaduženjem kod banke (Kredit)21.06.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji21.06.2017. Postoji

Podatci o štednji

Iznos 70000,00 59890,6021.01.2023. 62000,0031.01.2024. Valuta HRK - Hrvatska Kuna EUR - Euro
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od kapitala Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od kapitala, Prodajom imovine21.01.2023.
Napomena Iznos štednje povećao se od prodaje kuće na moru u Povilama. Od prodaje kuće zatvoren je dugoročni kredit u banci a ostatak novaca podjeljen je u omjeru 50:50 sa suprugom. Nakon zatvaranja kredita u banci ostao nam je iznos od 95 200,00 Eura koji smo podjelili sa suprugom. Uštedio sam u godini dana i novih 3000 eura.21.01.2023. Iznos štednje povećao se od prodaje kuće na moru u Povilama i dio sredstava sam uštedio tijekom 2023. godine iz redovnih mjesečnih primanja.31.01.2024.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji21.06.2017.