Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Marin Puh

Zbirna imovniska kartica obveznika

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Marin07.03.2022. Prezime Puh07.03.2022.
Stručna sprema Magistar Inženjer07.03.2022.
Zvanje Magistar inženjer aeronautike07.03.2022. Stranačka pripadnost Nisam član stranke07.03.2022.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana07.03.2022.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece07.03.2022.

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb07.03.2022.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji07.03.2022.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Direktor07.03.2022. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo07.03.2022.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb07.03.2022. Ulica Ulica grada Vukovara07.03.2022. Kućni broj 28407.03.2022.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851236930407.03.2022.
Datum početka mandata 01/05/201907.03.2022. Predviđeni datum kraja mandata 30/04/202407.03.2022.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno07.03.2022. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji07.03.2022.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji07.03.2022.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji07.03.2022.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji07.03.2022.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Zamjenik direktora07.03.2022. Naziv pravne osobe Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo07.03.2022. OIB pravne osobe 7610880552507.03.2022.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb07.03.2022. Ulica Ulica grada Vukovara07.03.2022. Kućni broj 28407.03.2022.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 11/11/200807.03.2022. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 30/04/201907.03.2022.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (HRK) 49251,2607.03.2022. Neto iznos (HRK) 30409,2007.03.2022.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji07.03.2022.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji07.03.2022.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 6489,2507.03.2022. Pravna osnova Od nesamostalnog rada07.03.2022.
Vremenski raspon Mjesečno07.03.2022.
Napomena 07.03.2022.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 2214,2507.03.2022. Pravna osnova Od nesamostalnog rada07.03.2022.
Vremenski raspon Mjesečno07.03.2022.
Napomena 07.03.2022.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 842,0407.03.2022. Pravna osnova Od nesamostalnog rada07.03.2022.
Vremenski raspon Mjesečno07.03.2022.
Napomena 07.03.2022.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Ne postoji07.03.2022.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Postoji07.03.2022.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (HRK) 3902,4007.03.2022. Pravna osnova Od nesamostalnog rada07.03.2022.
Vremenski raspon Mjesečno07.03.2022.
Napomena 07.03.2022.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji07.03.2022.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji07.03.2022.

Obveza

Vrsta obveze Kredit07.03.2022. Nositelj obveze Osobno07.03.2022.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Hrvatska poštanska banka d.d.07.03.2022. Iznos duga (početni iznos glavnice) 580000,0007.03.2022.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna07.03.2022. Godina zaduženja 201907.03.2022.
Rok vraćanja u mjesecima 15607.03.2022. Iznos mjesečnog anuiteta 4494,5407.03.2022. Ugovorena kamatna stopa 3,0007.03.2022.
Napomena 07.03.2022.

Obveza

Vrsta obveze Kredit07.03.2022. Nositelj obveze Osobno07.03.2022.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Hrvatska poštanska banka d.d.07.03.2022. Iznos duga (početni iznos glavnice) 350000,0007.03.2022.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna07.03.2022. Godina zaduženja 202007.03.2022.
Rok vraćanja u mjesecima 5207.03.2022. Iznos mjesečnog anuiteta 7155,2007.03.2022. Ugovorena kamatna stopa 2,8007.03.2022.
Napomena 07.03.2022.

Obveza

Vrsta obveze Kredit07.03.2022. Nositelj obveze Osobno07.03.2022.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Zagrebačka banka d.d.07.03.2022. Iznos duga (početni iznos glavnice) 51996,6707.03.2022.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna07.03.2022. Godina zaduženja 202107.03.2022.
Rok vraćanja u mjesecima 4807.03.2022. Iznos mjesečnog anuiteta 1173,8107.03.2022. Ugovorena kamatna stopa 3,9907.03.2022.
Napomena 07.03.2022.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji07.03.2022.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji07.03.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan07.03.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska07.03.2022.
Mjesto Zagreb07.03.2022. Poštanski broj 1000007.03.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni07.03.2022. Površina 77,8407.03.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 1284360,0007.03.2022.
Katastarska općina Grad Zagreb07.03.2022. Vrsta vlasništva Knjižno07.03.2022.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug07.03.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)07.03.2022.
Napomena 07.03.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan07.03.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska07.03.2022.
Mjesto Zagreb07.03.2022. Poštanski broj 1000007.03.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni07.03.2022. Površina 70,0207.03.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 1365390,0007.03.2022.
Katastarska općina Grad Zagreb07.03.2022. Vrsta vlasništva Knjižno07.03.2022.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama07.03.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)07.03.2022.
Postotak 10,0007.03.2022.
Napomena 07.03.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća07.03.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska07.03.2022.
Mjesto Vodice07.03.2022. Poštanski broj 2221107.03.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni07.03.2022. Površina 106,1707.03.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 1068750,0007.03.2022.
Katastarska općina Vodice07.03.2022. Vrsta vlasništva Knjižno07.03.2022.
Oblik vlasništva Osobno07.03.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)07.03.2022.
Napomena 07.03.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Voćnjak07.03.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska07.03.2022.
Mjesto Bjelovar07.03.2022. Poštanski broj 4300007.03.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni07.03.2022. Površina 129,0007.03.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 1290,0007.03.2022.
Katastarska općina Tomaš07.03.2022. Vrsta vlasništva Knjižno07.03.2022.
Oblik vlasništva Osobno07.03.2022. Način stjecanja Nasljedstvom07.03.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 07.03.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd07.03.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska07.03.2022.
Mjesto Bjelovar07.03.2022. Poštanski broj 4300007.03.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni07.03.2022. Površina 1069,0007.03.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 10690,0007.03.2022.
Katastarska općina Tomaš07.03.2022. Vrsta vlasništva Knjižno07.03.2022.
Oblik vlasništva Osobno07.03.2022. Način stjecanja Nasljedstvom07.03.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 07.03.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom07.03.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska07.03.2022.
Mjesto Krapina07.03.2022. Poštanski broj 4900007.03.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni07.03.2022. Površina 1560,0007.03.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 25550,0007.03.2022.
Katastarska općina Škarićevo07.03.2022. Vrsta vlasništva Knjižno07.03.2022.
Oblik vlasništva Osobno07.03.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada07.03.2022.
Napomena 07.03.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)07.03.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska07.03.2022.
Mjesto Krapina07.03.2022. Poštanski broj 4900007.03.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni07.03.2022. Površina 572,0007.03.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 9450,0007.03.2022.
Katastarska općina Škarićevo07.03.2022. Vrsta vlasništva Knjižno07.03.2022.
Oblik vlasništva Osobno07.03.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada07.03.2022.
Napomena 07.03.2022.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Ne postoji07.03.2022.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji07.03.2022.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji07.03.2022.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice07.03.2022. Naziv poslovnog subjekta Hoteli Haludovo Malinska d.d.07.03.2022.
OIB poslovnog subjekta 2098943561107.03.2022. Sjedište poslovnog subjekta Malinska07.03.2022.
Broj dionica 85607.03.2022. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 20,0007.03.2022.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Udio manji od 5%07.03.2022.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno07.03.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada07.03.2022.
Napomena 07.03.2022.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji07.03.2022.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji07.03.2022.
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u PDF formatu: