Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Marijo Klement

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Marijo18.05.2016. Prezime Klement18.05.2016.
Stručna sprema VŠS18.05.2016.
Zvanje inženjer građevinarstva18.05.2016. Stranačka pripadnost Hrvatska Demokratska Zajednica18.05.2016. Hrvatska demokratska zajednica18.05.2016.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Oženjen/Udana18.05.2016.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece18.05.2016.

Podatci o prebivalištu

Grad 33000 Virovitica18.05.2016.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Postoji18.05.2016. Ne postoji20.01.2017. Mjesto 10000 Zagreb18.05.2016.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Pomoćnik ministra18.05.2016. Zamjenik župana19.06.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Ministarstvo Pomorstva, Prometa I Infrastrukture18.05.2016. Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture18.05.2016. Virovitičko-Podravska u00c5u00bdupanija19.06.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb18.05.2016. 33000 Virovitica19.06.2017. Ulica Prisavlje18.05.2016. Trg Ljudevita Patačića19.06.2017. Kućni broj 1418.05.2016. 119.06.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851378397018.05.2016. +3853363810019.06.2017. Fax (službeni) +3851378390118.05.2016. +3853372246519.06.2017.
Datum početka mandata 20/04/201618.05.2016. 26/05/201719.06.2017. Predviđeni datum kraja mandata 20/04/202018.05.2016. 26/05/202119.06.2017.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno18.05.2016. Stvarni datum kraja mandata 22/12/2016

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji18.05.2016.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Postoji18.05.2016. Ne postoji07.02.2020.

Druga javna dužnost

Dužnost predsjednik Upravnog vijeća18.05.2016. Naziv pravne osobe u00c5u00bdupanijska uprava za ceste Virovitički-podravske županija18.05.2016.
OIB pravne osobe 8421712685618.05.2016. Način obnašanja dužnosti Volonterski18.05.2016.
Datum početka dužnosti 03/07/201318.05.2016. Datum kraja dužnosti 18.05.2016. 26/05/201719.06.2017.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 33000 Virovitica18.05.2016. Ulica Matije Gupca 18.05.2016. Kućni broj 5318.05.2016.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +3853372610618.05.2016. Fax (službeni) 18.05.2016.
e-mail (službeni) 18.05.2016. Mobitel (službeni) 18.05.2016.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji18.05.2016.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Postoji18.05.2016.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto pročelnik Upravnog odjela za komunalne poslove i graditeljstvo18.05.2016. pročelnik Upravnog odjela za komunalne poslove prostorno uređenje i graditeljstvo19.06.2017. Naziv pravne osobe Grad Virovitica18.05.2016. OIB pravne osobe 8907506427118.05.2016.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 33000 Virovitica18.05.2016. Ulica Trg kralja Zvonimira 18.05.2016. Kućni broj 118.05.2016.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 23/03/200418.05.2016. 23/12/201619.06.2017. Datum prestanka radnog odnosa 19/04/201618.05.2016. 25/05/201719.06.2017.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto direktor18.05.2016. Naziv pravne osobe Poslovni park Virovitica d.o.o.18.05.2016. OIB pravne osobe 0313676994818.05.2016.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 33000 Virovitica18.05.2016. Ulica Trg bana Josipa Jelačića18.05.2016. Kućni broj 21/III18.05.2016.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 01/02/201418.05.2016. Datum prestanka radnog odnosa 19/04/201618.05.2016.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto Pomoćnik ministra19.06.2017. Naziv pravne osobe Ministarstvo mora prometa i infrastrukture19.06.2017. OIB pravne osobe 2287451517019.06.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb19.06.2017. Ulica Prisavlje19.06.2017. Kućni broj 1419.06.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 20/04/201619.06.2017. Datum prestanka radnog odnosa 22/12/201619.06.2017.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 21730,3218.05.2016. 22619,9619.06.2017. 22832,3607.02.2020. Neto iznos (HRK) 14491,1918.05.2016. 15443,8419.06.2017. 15621,7007.02.2020.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji18.05.2016.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji18.05.2016. Postoji14.01.2019.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 1600,0014.01.2019. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava14.01.2019.
Vremenski raspon Mjesečno14.01.2019.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji18.05.2016.

Ostali podaci o bračnom drugu/Životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji18.05.2016.

Plaća bračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Grad Virovitica18.05.2016. OIB poslodavca 8907506427118.05.2016.
Bruto iznos (HRK) 113052,9118.05.2016. 12613,0907.02.2020. Neto iznos (HRK) 77925,9118.05.2016. 8429,7707.02.2020.
Datum stupanja u radni odnos 16/03/200618.05.2016. Datum prestanka radnog odnosa 18.05.2016.

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera Ne postoji18.05.2016.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji18.05.2016.

Obveza

Vrsta obveze Kredit18.05.2016. Nosioc obveze Osobno18.05.2016.
Vjerovnik Reiffeisnbank18.05.2016. Reiffeisnbank Austria d.d.14.01.2019. Iznos duga 40000,0018.05.2016. 550000,0014.01.2019.
Valuta duga EUR - Euro18.05.2016. HRK - Hrvatska Kuna14.01.2019. Godina zaduženja 200918.05.2016. 201814.01.2019.
Rok vraćanja u mjesecima 36018.05.2016. 18014.01.2019. Iznos mjesečnog anuiteta 256,7718.05.2016. 3878,0614.01.2019. Ugovorena kamatna stopa 5,7318.05.2016. 3,3014.01.2019.

Obveza

Vrsta obveze Kredit18.05.2016. Nosioc obveze Osobno18.05.2016.
Vjerovnik Privredna banka Zagreb18.05.2016. Reiffeisnbank Austria d.d.14.01.2019. Iznos duga 27000,0018.05.2016. 50000,0014.01.2019.
Valuta duga EUR - Euro18.05.2016. HRK - Hrvatska Kuna14.01.2019. Godina zaduženja 200818.05.2016. 201814.01.2019.
Rok vraćanja u mjesecima 12018.05.2016. 8414.01.2019. Iznos mjesečnog anuiteta 351,5218.05.2016. 667,4514.01.2019. Ugovorena kamatna stopa 9,4018.05.2016. 3,3014.01.2019.

Obveza

Vrsta obveze Kredit18.05.2016. Nosioc obveze Bračni drug18.05.2016.
Vjerovnik Zagrebačka banka18.05.2016. Iznos duga 10000,0018.05.2016.
Valuta duga EUR - Euro18.05.2016. Godina zaduženja 201018.05.2016.
Rok vraćanja u mjesecima 8418.05.2016. Iznos mjesečnog anuiteta 164,5818.05.2016. Ugovorena kamatna stopa 8,9218.05.2016.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji18.05.2016.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji18.05.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća18.05.2016. Kuća sa okućnicom14.01.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska18.05.2016.
Mjesto Virovitica18.05.2016. Poštanski broj 3300018.05.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni18.05.2016. čhv - čhv07.02.2020. Površina 202,0018.05.2016. 119,0007.02.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 620000,0018.05.2016. 720000,0014.01.2019. 800000,0007.02.2020.
Katastarska općina Virovitica18.05.2016. Vrsta vlasništva Knjižno18.05.2016.
Oblik vlasništva Osobno18.05.2016. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)18.05.2016. Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)07.02.2020.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište14.01.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska14.01.2019.
Mjesto Virovitica14.01.2019. Poštanski broj 3300014.01.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni14.01.2019. Površina 427,0014.01.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 74000,0014.01.2019.
Katastarska općina Antunovac14.01.2019. Vrsta vlasništva Knjižno14.01.2019.
Oblik vlasništva Osobno14.01.2019. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti14.01.2019. Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada07.02.2020.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom14.01.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska14.01.2019.
Mjesto Zagreb14.01.2019. Poštanski broj 1000014.01.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni14.01.2019. Površina 325,9714.01.2019. 184,0007.02.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 850000,0014.01.2019. 1200000,0007.02.2020.
Katastarska općina Dubrava14.01.2019. Vrsta vlasništva Knjižno14.01.2019.
Oblik vlasništva Osobno14.01.2019. Način stjecanja Darovnim ugovorom14.01.2019.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji18.05.2016.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil18.05.2016. Marka/tip VW Passat18.05.2016. VW Touran07.02.2020.
Godina proizvodnje 201118.05.2016. 201607.02.2020. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 80000,0018.05.2016. 110000,0007.02.2020.
Oblik vlasništva Osobno18.05.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada18.05.2016.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil20.01.2017. Marka/tip AUDI20.01.2017. VW Golf19.06.2017.
Godina proizvodnje 200320.01.2017. 200419.06.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 25000,0020.01.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug20.01.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada20.01.2017.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji18.05.2016.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Ne postoji18.05.2016.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Postoji18.05.2016.

Podatci o štednji

Iznos 105000,0018.05.2016. 80000,0020.01.2017. Valuta HRK - Hrvatska Kuna18.05.2016.
Oblik vlasništva Osobno18.05.2016. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada18.05.2016. Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada18.05.2016.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Ne postoji18.05.2016.