Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Marijo Dokupil

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Marijo10.11.2015. Prezime Dokupil 10.11.2015.
Stručna sprema Stručni Prvostupnik10.11.2015.
Zvanje stručni prvostupnik ekonomije10.11.2015. Stranačka pripadnost Nisam član stranke10.11.2015.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Oženjen/Udana10.11.2015.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece10.11.2015.

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb10.11.2015.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji10.11.2015.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Član uprave10.11.2015. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Zrakoplovno-Tehnički Centar d.d.10.11.2015.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10410 Velika Gorica10.11.2015. Ulica Sisačka10.11.2015. Kućni broj 39e10.11.2015.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851622850110.11.2015. Fax (službeni) +3851622852510.11.2015.
Datum početka mandata 24/07/201410.11.2015. Predviđeni datum kraja mandata 20/07/201810.11.2015.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno10.11.2015. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji10.11.2015.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji10.11.2015.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji10.11.2015.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Postoji10.11.2015.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto pomoćnik direktora10.11.2015. Naziv pravne osobe Transauto d.o.o.10.11.2015. OIB pravne osobe 3130718256110.11.2015.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10360 u00c5u00bderjavinec10.11.2015. Ulica Rebro10.11.2015. Kućni broj 2a10.11.2015.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 01/02/201310.11.2015. Datum prestanka radnog odnosa 05/11/201410.11.2015.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 25000,0010.11.2015. Neto iznos (HRK) 15600,0010.11.2015.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji10.11.2015.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji10.11.2015.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 2280,0010.11.2015. 1900,0031.07.2018. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava10.11.2015.
Vremenski raspon Mjesečno10.11.2015.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 1900,0010.11.2015. 200,0031.07.2018. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava10.11.2015.
Vremenski raspon Mjesečno10.11.2015.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji10.11.2015.

Ostali podaci o bračnom drugu/Životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu

Postoji zaposlenje Ne postoji10.11.2015. Postoji31.07.2018.

Plaća bračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini

Naziv poslodavca Dječji vrtić Sunce31.07.2018. OIB poslodavca 1029575022331.07.2018.
Bruto iznos (HRK) 10500,0031.07.2018. Neto iznos (HRK) 7500,0031.07.2018.
Datum stupanja u radni odnos 01/02/201631.07.2018. Datum prestanka radnog odnosa 31.07.2018.

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera Postoji10.11.2015. Ne postoji31.07.2018.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera dužnosnika

Iznos primitka (HRK) 1663,0010.11.2015. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak10.11.2015.
Vremenski raspon Mjesečno10.11.2015.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji10.11.2015.

Obveza

Vrsta obveze Kredit10.11.2015. Nosioc obveze Osobno10.11.2015.
Vjerovnik Hypo Alpe Adria Bank dd10.11.2015. Addiko31.07.2018. Iznos duga 230000,0010.11.2015. 122000,0031.07.2018.
Valuta duga CHF - Švicarski Franak10.11.2015. EUR - Euro31.07.2018. Godina zaduženja 200710.11.2015.
Rok vraćanja u mjesecima 36010.11.2015. Iznos mjesečnog anuiteta 142,6010.11.2015. 725,0031.07.2018. Ugovorena kamatna stopa 1,0010.11.2015. 3,2031.07.2018.

Obveza

Vrsta obveze Kredit10.11.2015. Nosioc obveze Osobno10.11.2015.
Vjerovnik ERSTE I STEIERMARKISCHE BANK DD10.11.2015. Addiko banka31.07.2018. Iznos duga 16193,2110.11.2015. 210000,0031.07.2018.
Valuta duga EUR - Euro10.11.2015. HRK - Hrvatska Kuna31.07.2018. Godina zaduženja 201110.11.2015. 201731.07.2018.
Rok vraćanja u mjesecima 12010.11.2015. Iznos mjesečnog anuiteta 331,8510.11.2015. 2680,0031.07.2018. Ugovorena kamatna stopa 9,8710.11.2015. 8,0031.07.2018.

Obveza

Vrsta obveze Kredit10.11.2015. Nosioc obveze Osobno10.11.2015.
Vjerovnik CROATIA BANKA10.11.2015. ERSTE S LEASING31.07.2018. Iznos duga 146799,4410.11.2015. 3000,0031.07.2018.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna10.11.2015. EUR - Euro31.07.2018. Godina zaduženja 201510.11.2015. 201631.07.2018.
Rok vraćanja u mjesecima 8410.11.2015. 4831.07.2018. Iznos mjesečnog anuiteta 2477,3210.11.2015. 200,0031.07.2018. Ugovorena kamatna stopa 8,7910.11.2015. 5,5031.07.2018.

Obveza

Vrsta obveze Kredit31.07.2018. Nosioc obveze Bračni drug31.07.2018.
Vjerovnik HPB31.07.2018. Iznos duga 60000,0031.07.2018.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna31.07.2018. Godina zaduženja 201631.07.2018.
Rok vraćanja u mjesecima 8431.07.2018. Iznos mjesečnog anuiteta 1100,0031.07.2018. Ugovorena kamatna stopa 8,0031.07.2018.

Obveza

Vrsta obveze Kredit31.07.2018. Nosioc obveze Bračni drug31.07.2018.
Vjerovnik HPB31.07.2018. Iznos duga 72000,0031.07.2018.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna31.07.2018. Godina zaduženja 201831.07.2018.
Rok vraćanja u mjesecima 6031.07.2018. Iznos mjesečnog anuiteta 1500,0031.07.2018. Ugovorena kamatna stopa 7,0031.07.2018.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji10.11.2015.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji10.11.2015.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća10.11.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska10.11.2015.
Mjesto Zagreg10.11.2015. Zagreb31.07.2018. Poštanski broj 1004010.11.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni10.11.2015. Površina 250,0010.11.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 2000000,0010.11.2015.
Katastarska općina Dubrava10.11.2015. Vrsta vlasništva Knjižno10.11.2015.
Oblik vlasništva Osobno10.11.2015. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)10.11.2015.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Ne postoji10.11.2015.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji10.11.2015.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Postoji10.11.2015. Ne postoji31.07.2018.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Udio u fondu10.11.2015. Naziv poslovnog subjekta HI - balanced 10.11.2015.
OIB poslovnog subjekta 1403633387710.11.2015. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb10.11.2015.
Vrijednost udjela na dan podnošenja izvješća (HRK) 180000,0010.11.2015.
Oblik vlasništva Osobno10.11.2015. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada10.11.2015.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Ne postoji10.11.2015.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Postoji10.11.2015.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe DOBRI POSLOVNI SAVJETI j.d.o.o.10.11.2015. DOBRI POSLOVNI SAVJETI j.d.o.o. u likvidaciji31.07.2018. Sjedište pravne osobe 1000010.11.2015.
OIB pravne osobe 0989815976810.11.2015.
Datum učlanjenja 05/10/201410.11.2015. Datum kraja članstva 10.11.2015.
Funkcije vlasnik direktor10.11.2015. vlasnik direktor u likvidaciji31.07.2018.