Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Marijo Ćaćić

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Marijo12.07.2017. Prezime Ćaćić12.07.2017.
Stručna sprema Magistar12.07.2017.
Zvanje Magistar ekonomije12.07.2017. Stranačka pripadnost NEZAVISNA LISTA DR. SC. MARKO JELIĆ12.07.2017. Nisam član stranke01.07.2021.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana12.07.2017.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece12.07.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 22300 Knin12.07.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji12.07.2017.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Zamjenik gradonačelnika12.07.2017. Gradonačelnik01.07.2021. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Grad Knin12.07.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 22300 Knin12.07.2017. Ulica Dr. Franje Tuđmana12.07.2017. Kućni broj 212.07.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3852266441112.07.2017.
Datum početka mandata 12/06/201712.07.2017. 04/06/202101.07.2021. Predviđeni datum kraja mandata 11/06/202112.07.2017. 03/06/202501.07.2021. 04/06/202525.01.2022.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno12.07.2017. Volonterski31.12.2020. Stvarni datum kraja mandata 03/06/2021

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji12.07.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji12.07.2017.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji12.07.2017. Postoji31.12.2020.

Drugi posao tijekom obnašanja mandata

Radno mjesto Viši predavač31.12.2020. Naziv pravne osobe Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu31.12.2020. OIB pravne osobe 4782445386731.12.2020.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb31.12.2020. Ulica Pierottijeva ulica31.12.2020. Kućni broj 631.12.2020.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 01/10/202031.12.2020. Datum prestanka radnog odnosa 31.12.2020.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji12.07.2017. Ne postoji02.01.2020.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Stručni referent12.07.2017. Naziv pravne osobe PLUS d.o.o.12.07.2017. OIB pravne osobe 6119424052612.07.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 22300 Knin12.07.2017. Ulica Medačka12.07.2017. Kućni broj 1812.07.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 10/04/201512.07.2017. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 30/09/201612.07.2017.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (HRK) 18000,0012.07.2017. 17832,2327.12.2018. Neto iznos (HRK) 11500,0012.07.2017. 11292,9527.12.2018.
Volonterski (HRK) 4138,8131.12.2020. 5160,8601.07.2021.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji12.07.2017. Postoji31.12.2020.

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca

Isplatitelj Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu31.12.2020. OIB isplatitelja 4782445386731.12.2020.
Neto iznos mjesečno (HRK) 9513,8831.12.2020. 9353,5301.07.2021. 9390,9825.01.2022. Pravna osnova Od nesamostalnog rada31.12.2020.
Napomena

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji12.07.2017. Postoji02.01.2020. Ne postoji01.07.2021.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 10040,0002.01.2020. 8680,0031.12.2020. Pravna osnova Od nastavne djelatnosti02.01.2020.
Vremenski raspon Jednokratno02.01.2020. Na godišnjoj razini31.12.2020.
Napomena

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji12.07.2017.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Opća i veteranska bolnica Hrvatski ponos Knin12.07.2017. OIB poslodavca 7094816523712.07.2017.
Bruto iznos (HRK) 82229,5112.07.2017. 9727,0831.12.2020. 10165,5325.01.2022. Neto iznos (HRK) 76919,1512.07.2017. 6783,3131.12.2020. 7223,2925.01.2022.
Datum stupanja u radni odnos 23/01/199712.07.2017. Datum prestanka radnog odnosa 12.07.2017.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji12.07.2017. Postoji31.12.2020.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (HRK) 3598,1331.12.2020. 2319,0001.07.2021. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak31.12.2020.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini31.12.2020. Mjesečno01.07.2021.
Napomena Naknada plaće tijekom roditeljskog dopusta do 8 godine djeteta (do svibnja 2021. godine)25.01.2022.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (HRK) 14420,0031.12.2020. 8844,7401.07.2021. Pravna osnova Od nastavne djelatnosti31.12.2020.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini31.12.2020.
Napomena

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji12.07.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji12.07.2017.

Obveza

Vrsta obveze Kredit12.07.2017. Nositelj obveze Osobno12.07.2017.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Erste banka12.07.2017. Iznos duga (početni iznos glavnice) 130000,0012.07.2017.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna12.07.2017. Godina zaduženja 201412.07.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 12012.07.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 1594,2612.07.2017. Ugovorena kamatna stopa 8,9012.07.2017.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit12.07.2017. Nositelj obveze Osobno12.07.2017.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Privredna banka Zagreb12.07.2017. Iznos duga (početni iznos glavnice) 10900,0012.07.2017.
Valuta duga EUR - Euro12.07.2017. Godina zaduženja 201212.07.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 12012.07.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 123,2112.07.2017. Ugovorena kamatna stopa 6,4012.07.2017.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit12.07.2017. Nositelj obveze Bračni drug12.07.2017.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Erste banka12.07.2017. Iznos duga (početni iznos glavnice) 30000,0012.07.2017.
Valuta duga EUR - Euro12.07.2017. Godina zaduženja 201012.07.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 12012.07.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 344,5312.07.2017. Ugovorena kamatna stopa 8,7512.07.2017.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit12.07.2017. Nositelj obveze Bračni drug12.07.2017.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Erste banka12.07.2017. Iznos duga (početni iznos glavnice) 50000,0012.07.2017.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna12.07.2017. Godina zaduženja 201512.07.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 6012.07.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 960,0012.07.2017. Ugovorena kamatna stopa 8,4512.07.2017.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit27.12.2018. Nositelj obveze Osobno27.12.2018.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Erste banka27.12.2018. Iznos duga (početni iznos glavnice) 195000,0027.12.2018.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna27.12.2018. Godina zaduženja 201827.12.2018.
Rok vraćanja u mjesecima 12027.12.2018. Iznos mjesečnog anuiteta 2198,3427.12.2018. Ugovorena kamatna stopa 6,3427.12.2018.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit25.01.2022. Nositelj obveze Bračni drug25.01.2022.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Erste banka25.01.2022. Iznos duga (početni iznos glavnice) 76000,0025.01.2022.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna25.01.2022. Godina zaduženja 202125.01.2022.
Rok vraćanja u mjesecima 3625.01.2022. Iznos mjesečnog anuiteta 2297,9725.01.2022. Ugovorena kamatna stopa 5,5925.01.2022.
Napomena 25.01.2022.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji12.07.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji12.07.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom12.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska12.07.2017.
Mjesto Knin12.07.2017. Poštanski broj 2230012.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni12.07.2017. Površina 630,0012.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 750000,0012.07.2017.
Katastarska općina Kninsko polje12.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno12.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug, Dijete, Dijete12.07.2017. Način stjecanja Darovnim ugovorom12.07.2017.
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji12.07.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil12.07.2017. Marka/tip Daewoo Matiz12.07.2017.
Godina proizvodnje 200312.07.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 3500,0012.07.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug12.07.2017. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)12.07.2017.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil27.12.2018. Marka/tip Toyota Avensis27.12.2018.
Godina proizvodnje 200527.12.2018. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 30000,0027.12.2018. 20000,0001.07.2021.
Oblik vlasništva Osobno27.12.2018. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)27.12.2018.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji12.07.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji12.07.2017.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji12.07.2017.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Postoji12.07.2017.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Udruga građana Živimo Knin12.07.2017. Sjedište pravne osobe Knin, Krešimirova 3012.07.2017.
OIB pravne osobe 0752539741112.07.2017.
Datum učlanjenja 28/12/201612.07.2017. Datum kraja članstva 12.07.2017.
Funkcije Podpredsjednik Udruge12.07.2017. Član31.12.2020.
Napomena

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Udruga Scientia Populo za obrazovanje i znanost12.07.2017. Sjedište pravne osobe Knin, Jerkovićev put 812.07.2017.
OIB pravne osobe 4580457459212.07.2017.
Datum učlanjenja 13/06/201412.07.2017. Datum kraja članstva 12.07.2017.
Funkcije Član12.07.2017.
Napomena