Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Marijan Škvarić

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Marijan27.01.2016. Prezime Škvarić 27.01.2016.
Stručna sprema VSS27.01.2016.
Zvanje Diplomirani inženjer drvne industrije27.01.2016. Stranačka pripadnost Hrvatska Narodna Stranka - Liberalni Demokrati27.01.2016. Hrvatska narodna stranka - liberalni demokrati27.01.2016.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Oženjen/Udana27.01.2016.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece27.01.2016.

Podatci o prebivalištu

Grad 42250 Lepoglava27.01.2016.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji27.01.2016.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Gradonačelnik27.01.2016. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Grad Lepoglava27.01.2016.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 42250 Lepoglava27.01.2016. Ulica Antuna Mihanovića27.01.2016. Kućni broj 1227.01.2016.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3854277041027.01.2016. Fax (službeni) +3854277041927.01.2016.
Datum početka mandata 24/05/201327.01.2016. 08/06/201713.07.2017. Predviđeni datum kraja mandata 21/05/201727.01.2016. 16/05/202113.07.2017.
Način obnašanja dužnosti Volonterski27.01.2016. Profesionalno27.01.2016. Stvarni datum kraja mandata 27/12/2015

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Postoji27.01.2016. Ne postoji27.01.2016. Postoji23.02.2016. Ne postoji13.07.2017.
Dužnost Zastupnik27.01.2016. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Hrvatski Sabor27.01.2016. 27.01.2016. Hrvatski Sabor23.02.2016. 13.07.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb27.01.2016. 27.01.2016. 10000 Zagreb23.02.2016. 13.07.2017. Ulica Trg Sv. Marka27.01.2016. 27.01.2016. Trg Sv. Marka23.02.2016. 13.07.2017. Kućni broj 627.01.2016. 27.01.2016. 1223.02.2016. 13.07.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851630365227.01.2016. 27.01.2016. +3851630365223.02.2016. 13.07.2017. Fax (službeni) +3851456947327.01.2016. 27.01.2016. +3851456947323.02.2016. 13.07.2017.
Datum početka mandata 08/03/201227.01.2016. 27.01.2016. 08/03/201223.02.2016. 13.07.2017. Predviđeni datum kraja mandata 28/12/201527.01.2016. 27.01.2016. 28/12/201523.02.2016. 13.07.2017.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno27.01.2016. 27.01.2016. Profesionalno23.02.2016. 13.07.2017. Stvarni datum kraja mandata 28/12/201527.01.2016. 27.01.2016. 28/12/201523.02.2016. 13.07.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Postoji27.01.2016.

Druga javna dužnost

Dužnost Predsjednik skupštine27.01.2016. Naziv pravne osobe Turističko kulturno - informativni centar Tkic d.o.o27.01.2016.
OIB pravne osobe 3876469122327.01.2016. Način obnašanja dužnosti Volonterski27.01.2016.
Datum početka dužnosti 24/05/201327.01.2016. 08/06/201713.07.2017. Datum kraja dužnosti 21/05/201727.01.2016. 16/05/202113.07.2017.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 42250 Lepoglava27.01.2016. Ulica Hrvatskih pavlina27.01.2016. Kućni broj 727.01.2016.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +3854249430827.01.2016. Fax (službeni) +3854249431527.01.2016.
e-mail (službeni) tkic@tkic.hr27.01.2016. Mobitel (službeni) +38599277041227.01.2016.

Druga javna dužnost

Dužnost Član skupštine27.01.2016. Naziv pravne osobe Varkom d.d.27.01.2016.
OIB pravne osobe 3904890295527.01.2016. Način obnašanja dužnosti Volonterski27.01.2016.
Datum početka dužnosti 24/05/201327.01.2016. 08/06/201713.07.2017. Datum kraja dužnosti 21/05/201727.01.2016. 16/05/202113.07.2017.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 42000 Varaždin27.01.2016. Ulica Trg bana Jelačića 27.01.2016. Kućni broj 1527.01.2016.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +3854240640627.01.2016. Fax (službeni) +3854221211527.01.2016.
e-mail (službeni) info@varkom.com27.01.2016. Mobitel (službeni) +38599277041227.01.2016.

Druga javna dužnost

Dužnost Član skupštine27.01.2016. Naziv pravne osobe Ivkom d.d.27.01.2016.
OIB pravne osobe 9192086921527.01.2016. Način obnašanja dužnosti Volonterski27.01.2016.
Datum početka dužnosti 24/05/201327.01.2016. 08/06/201713.07.2017. Datum kraja dužnosti 21/05/201727.01.2016. 16/05/202113.07.2017.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 42240 Ivanec27.01.2016. Ulica Vladimira Nazora 27.01.2016. Kućni broj 9627.01.2016.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +3854277055027.01.2016. Fax (službeni) +3854278130727.01.2016.
e-mail (službeni) ivkom@ivkom.hr27.01.2016. Mobitel (službeni) +38599277041227.01.2016.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji27.01.2016.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Ne postoji27.01.2016.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 18907,3327.01.2016. 16599,7113.07.2017. Neto iznos (HRK) 11625,7727.01.2016. 11728,8113.07.2017.
Volonterski (HRK) 0,0027.01.2016.

Primanja na mjesečnoj razini od druge dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 25252,2527.01.2016. Neto iznos (HRK) 15775,1827.01.2016.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji27.01.2016.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji27.01.2016.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji27.01.2016.

Ostali podaci o bračnom drugu/Životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Ne postoji27.01.2016.

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera Postoji27.01.2016.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera dužnosnika

Iznos primitka (HRK) 6000,0027.01.2016. Pravna osnova Od druge djelatnosti27.01.2016.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini27.01.2016.
Druga djelatnost Ugovor o djelu - povjerenstvo27.01.2016. Ugovor o djelu - povjerenstvo za zaštitu Lepoglavske čipke13.07.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji27.01.2016.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji27.01.2016.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji27.01.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)27.01.2016. Livada13.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.01.2016.
Mjesto Lepoglava27.01.2016. Poštanski broj 4225027.01.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni27.01.2016. Površina 464,0027.01.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 2500,0027.01.2016.
Katastarska općina Lepoglava27.01.2016. Vrsta vlasništva Vanknjižno27.01.2016.
Oblik vlasništva Osobno27.01.2016. Način stjecanja Nasljedstvom27.01.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)27.01.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.01.2016.
Mjesto Lepoglava27.01.2016. Poštanski broj 4225027.01.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni27.01.2016. Površina 356,0027.01.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 3500,0027.01.2016.
Katastarska općina Lepoglava27.01.2016. Vrsta vlasništva Vanknjižno27.01.2016.
Oblik vlasništva Osobno27.01.2016. Način stjecanja Nasljedstvom27.01.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)27.01.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.01.2016.
Mjesto Lepoglava27.01.2016. Poštanski broj 4225027.01.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni27.01.2016. Površina 324,0027.01.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 3500,0027.01.2016.
Katastarska općina Lepoglava27.01.2016. Vrsta vlasništva Vanknjižno27.01.2016.
Oblik vlasništva Osobno27.01.2016. Način stjecanja Nasljedstvom27.01.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)27.01.2016. Livada13.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.01.2016.
Mjesto Lepoglava27.01.2016. Poštanski broj 4225027.01.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni27.01.2016. Površina 872,0027.01.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 4500,0027.01.2016.
Katastarska općina Lepoglava27.01.2016. Vrsta vlasništva Vanknjižno27.01.2016.
Oblik vlasništva Osobno27.01.2016. Način stjecanja Nasljedstvom27.01.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)27.01.2016. Livada13.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.01.2016.
Mjesto Lepoglava27.01.2016. Poštanski broj 4225027.01.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni27.01.2016. Površina 481,0027.01.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 2600,0027.01.2016.
Katastarska općina Lepoglava27.01.2016. Vrsta vlasništva Vanknjižno27.01.2016.
Oblik vlasništva Osobno27.01.2016. Način stjecanja Nasljedstvom27.01.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)27.01.2016. Livada13.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.01.2016.
Mjesto Lepoglava27.01.2016. Poštanski broj 4225027.01.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni27.01.2016. Površina 881,0027.01.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 4400,0027.01.2016.
Katastarska općina Lepoglava27.01.2016. Vrsta vlasništva Vanknjižno27.01.2016.
Oblik vlasništva Osobno27.01.2016. Način stjecanja Nasljedstvom27.01.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma27.01.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.01.2016.
Mjesto Lepoglava27.01.2016. Poštanski broj 4225027.01.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni27.01.2016. Površina 6958,0027.01.2016. 1201,0023.02.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 5000,0027.01.2016.
Katastarska općina Lepoglava27.01.2016. Vrsta vlasništva Vanknjižno27.01.2016.
Oblik vlasništva Osobno27.01.2016. Način stjecanja Nasljedstvom27.01.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)27.01.2016. Livada13.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.01.2016.
Mjesto Lepoglava27.01.2016. Poštanski broj 4225027.01.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni27.01.2016. Površina 108,0027.01.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 500,0027.01.2016.
Katastarska općina Lepoglava27.01.2016. Vrsta vlasništva Vanknjižno27.01.2016.
Oblik vlasništva Osobno27.01.2016. Način stjecanja Nasljedstvom27.01.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd27.01.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.01.2016.
Mjesto Lepoglava27.01.2016. Poštanski broj 4225027.01.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni27.01.2016. Površina 360,0027.01.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 5000,0027.01.2016.
Katastarska općina Lepoglava27.01.2016. Vrsta vlasništva Vanknjižno27.01.2016.
Oblik vlasništva Osobno27.01.2016. Način stjecanja Nasljedstvom27.01.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)27.01.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.01.2016.
Mjesto Lepoglava27.01.2016. Poštanski broj 4225027.01.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni27.01.2016. Površina 435,0027.01.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 2175,0027.01.2016.
Katastarska općina Lepoglava27.01.2016. Vrsta vlasništva Knjižno27.01.2016.
Oblik vlasništva Osobno27.01.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada27.01.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)27.01.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.01.2016.
Mjesto Lepoglava27.01.2016. Poštanski broj 4225027.01.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni27.01.2016. Površina 683,0027.01.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 3145,0027.01.2016.
Katastarska općina Lepoglava27.01.2016. Vrsta vlasništva Knjižno27.01.2016.
Oblik vlasništva Osobno27.01.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada27.01.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan27.01.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.01.2016.
Mjesto Lepoglava27.01.2016. Poštanski broj 4225027.01.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni27.01.2016. Površina 68,5027.01.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 290000,0027.01.2016.
Katastarska općina Lepoglava27.01.2016. Vrsta vlasništva Knjižno27.01.2016.
Oblik vlasništva Osobno27.01.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada27.01.2016.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji27.01.2016.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil27.01.2016. Marka/tip Honda Accord27.01.2016.
Godina proizvodnje 200727.01.2016. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 80000,0027.01.2016. 60000,0013.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno27.01.2016. Način stjecanja Novčanom pozajmicom27.01.2016.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji27.01.2016.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Ne postoji27.01.2016.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Ne postoji27.01.2016.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Postoji27.01.2016.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe LAG Sjeverozapad27.01.2016. Sjedište pravne osobe Lepoglava27.01.2016.
OIB pravne osobe 0778135228527.01.2016.
Datum učlanjenja 20/04/201527.01.2016. Datum kraja članstva 20/04/201627.01.2016. 08/06/201713.07.2017.
Funkcije Predsjednik skupštine27.01.2016.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Limena glazba Lepoglava27.01.2016. Sjedište pravne osobe Lepoglava27.01.2016.
OIB pravne osobe 0053460376927.01.2016.
Datum učlanjenja 09/03/201427.01.2016. Datum kraja članstva 09/03/201627.01.2016. 08/06/201713.07.2017.
Funkcije Predsjednik udruge27.01.2016.