Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Marijan Hadelan

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Marijan17.07.2017. Prezime Hadelan 17.07.2017.
Stručna sprema SSS17.07.2017.
Zvanje Ugostitelj17.07.2017. Stranačka pripadnost Hrvatska narodna stranka - liberalni demokrati17.07.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Oženjen/Udana17.07.2017.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece17.07.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 48312 Rasinja17.07.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji17.07.2017.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Zamjenik općinskog načelnika17.07.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Rasinja17.07.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 48312 Rasinja17.07.2017. Ulica Trg svetog Florijana17.07.2017. Kućni broj 217.07.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3854883730417.07.2017. Fax (službeni) +3854883736017.07.2017.
Datum početka mandata 09/06/201717.07.2017. Predviđeni datum kraja mandata 17/05/202017.07.2017.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno17.07.2017. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji17.07.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji17.07.2017.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji17.07.2017.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Ne postoji17.07.2017.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 5302,0717.07.2017. Neto iznos (HRK) 3987,1617.07.2017.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji17.07.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji17.07.2017.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji17.07.2017.

Ostali podaci o bračnom drugu/Životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Ne postoji17.07.2017.

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera Ne postoji17.07.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji17.07.2017.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji17.07.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji17.07.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd17.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska17.07.2017.
Mjesto Rasinja17.07.2017. Poštanski broj 4831217.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni17.07.2017. Površina 3070,6017.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 15000,0017.07.2017.
Katastarska općina Rasinja17.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno17.07.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama17.07.2017. Način stjecanja Nasljedstvom17.07.2017.
Postotak 31,2517.07.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma17.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska17.07.2017.
Mjesto Cvetkovec17.07.2017. Poštanski broj 4831217.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni17.07.2017. Površina 2592,0017.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 15000,0017.07.2017.
Katastarska općina Rasinja17.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno17.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno17.07.2017. Način stjecanja Nasljedstvom17.07.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada17.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska17.07.2017.
Mjesto Rasinja17.07.2017. Poštanski broj 4831217.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni17.07.2017. Površina 1994,4017.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 5000,0017.07.2017.
Katastarska općina Rasinja17.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno17.07.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama17.07.2017. Način stjecanja Nasljedstvom17.07.2017.
Postotak 50,0017.07.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada17.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska17.07.2017.
Mjesto Rasinja17.07.2017. Poštanski broj 4831217.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni17.07.2017. Površina 1234,8017.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 1000,0017.07.2017.
Katastarska općina Rasinja17.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno17.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno17.07.2017. Način stjecanja Nasljedstvom17.07.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada17.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska17.07.2017.
Mjesto Rasinja17.07.2017. Poštanski broj 4831217.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni17.07.2017. Površina 3042,0017.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 5000,0017.07.2017.
Katastarska općina Rasinja17.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno17.07.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama17.07.2017. Način stjecanja Nasljedstvom17.07.2017.
Postotak 3,5017.07.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada17.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska17.07.2017.
Mjesto Rasinja17.07.2017. Poštanski broj 6831217.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni17.07.2017. Površina 5133,6017.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 10000,0017.07.2017.
Katastarska općina Rasinja17.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno17.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno17.07.2017. Način stjecanja Nasljedstvom17.07.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)17.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska17.07.2017.
Mjesto Rasinja17.07.2017. Poštanski broj 4831217.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni17.07.2017. Površina 1666,8017.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 3000,0017.07.2017.
Katastarska općina Rasinja17.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno17.07.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama17.07.2017. Način stjecanja Nasljedstvom17.07.2017.
Postotak 16,6717.07.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)17.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska17.07.2017.
Mjesto Rasinja17.07.2017. Poštanski broj 4831217.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni17.07.2017. Površina 3164,4017.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 7500,0017.07.2017.
Katastarska općina Rasinja17.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno17.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno17.07.2017. Način stjecanja Nasljedstvom17.07.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd17.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska17.07.2017.
Mjesto Lukovec17.07.2017. Poštanski broj 4831217.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni17.07.2017. Površina 2996,0017.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 5000,0017.07.2017.
Katastarska općina Prkos17.07.2017. Vrsta vlasništva Vanknjižno17.07.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama17.07.2017. Način stjecanja Nasljedstvom17.07.2017.
Postotak 25,0017.07.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada17.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska17.07.2017.
Mjesto Lukovec17.07.2017. Poštanski broj 4831217.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni17.07.2017. Površina 510,0017.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 500,0017.07.2017.
Katastarska općina Prkos17.07.2017. Vrsta vlasništva Vanknjižno17.07.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama17.07.2017. Način stjecanja Nasljedstvom17.07.2017.
Postotak 50,0017.07.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)17.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska17.07.2017.
Mjesto Lukovec17.07.2017. Poštanski broj 4831217.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni17.07.2017. Površina 2352,0017.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 6000,0017.07.2017.
Katastarska općina Rasinja17.07.2017. Vrsta vlasništva Vanknjižno17.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno17.07.2017. Način stjecanja Nasljedstvom17.07.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)17.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska17.07.2017.
Mjesto Rasinja17.07.2017. Poštanski broj 6831217.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni17.07.2017. Površina 2920,0017.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 7500,0017.07.2017.
Katastarska općina Rasinja17.07.2017. Vrsta vlasništva Vanknjižno17.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno17.07.2017. Način stjecanja Nasljedstvom17.07.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma17.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska17.07.2017.
Mjesto Rasinja17.07.2017. Poštanski broj 4831217.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni17.07.2017. Površina 1000,0017.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 1000,0017.07.2017.
Katastarska općina Rasinja17.07.2017. Vrsta vlasništva Vanknjižno17.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno17.07.2017. Način stjecanja Nasljedstvom17.07.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma17.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska17.07.2017.
Mjesto Rasinja17.07.2017. Poštanski broj 4831217.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni17.07.2017. Površina 1410,0017.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 1400,0017.07.2017.
Katastarska općina Rasinja17.07.2017. Vrsta vlasništva Vanknjižno17.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno17.07.2017. Način stjecanja Nasljedstvom17.07.2017.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji17.07.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil17.07.2017. Marka/tip Dacia Sandero17.07.2017.
Godina proizvodnje 201117.07.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 25000,0017.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno17.07.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada17.07.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Traktor17.07.2017. Marka/tip IMT 53917.07.2017.
Godina proizvodnje 198517.07.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 15000,0017.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno17.07.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada17.07.2017.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji17.07.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Ne postoji17.07.2017.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Ne postoji17.07.2017.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Ne postoji17.07.2017.
Pojedinačna izvješća o imovinskom stanju dužnosnika u PDF formatu: