Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Marijan Hadelan

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Marijan17.07.2017. Prezime Hadelan 17.07.2017.
Stručna sprema SSS17.07.2017.
Zvanje Ugostitelj17.07.2017. Stranačka pripadnost Hrvatska narodna stranka - liberalni demokrati17.07.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana17.07.2017.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece17.07.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 48312 Rasinja17.07.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji17.07.2017.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Zamjenik općinskog načelnika17.07.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Rasinja17.07.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 48312 Rasinja17.07.2017. Ulica Trg svetog Florijana17.07.2017. Kućni broj 217.07.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3854883730417.07.2017.
Datum početka mandata 09/06/201717.07.2017. Predviđeni datum kraja mandata 17/05/202017.07.2017.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno17.07.2017. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji17.07.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji17.07.2017.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji17.07.2017.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Ne postoji17.07.2017.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 5302,0717.07.2017. Neto iznos (HRK) 3987,1617.07.2017.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji17.07.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji17.07.2017.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji17.07.2017.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Ne postoji17.07.2017.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji17.07.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji17.07.2017.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji17.07.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji17.07.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd17.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska17.07.2017.
Mjesto Rasinja17.07.2017. Poštanski broj 4831217.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni17.07.2017. Površina 3070,6017.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 15000,0017.07.2017.
Katastarska općina Rasinja17.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno17.07.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama17.07.2017. Način stjecanja Nasljedstvom17.07.2017.
Postotak 31,2517.07.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma17.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska17.07.2017.
Mjesto Cvetkovec17.07.2017. Poštanski broj 4831217.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni17.07.2017. Površina 2592,0017.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 15000,0017.07.2017.
Katastarska općina Rasinja17.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno17.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno17.07.2017. Način stjecanja Nasljedstvom17.07.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada17.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska17.07.2017.
Mjesto Rasinja17.07.2017. Poštanski broj 4831217.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni17.07.2017. Površina 1994,4017.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 5000,0017.07.2017.
Katastarska općina Rasinja17.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno17.07.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama17.07.2017. Način stjecanja Nasljedstvom17.07.2017.
Postotak 50,0017.07.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada17.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska17.07.2017.
Mjesto Rasinja17.07.2017. Poštanski broj 4831217.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni17.07.2017. Površina 1234,8017.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 1000,0017.07.2017.
Katastarska općina Rasinja17.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno17.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno17.07.2017. Način stjecanja Nasljedstvom17.07.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada17.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska17.07.2017.
Mjesto Rasinja17.07.2017. Poštanski broj 4831217.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni17.07.2017. Površina 3042,0017.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 5000,0017.07.2017.
Katastarska općina Rasinja17.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno17.07.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama17.07.2017. Način stjecanja Nasljedstvom17.07.2017.
Postotak 3,5017.07.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada17.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska17.07.2017.
Mjesto Rasinja17.07.2017. Poštanski broj 6831217.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni17.07.2017. Površina 5133,6017.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 10000,0017.07.2017.
Katastarska općina Rasinja17.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno17.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno17.07.2017. Način stjecanja Nasljedstvom17.07.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)17.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska17.07.2017.
Mjesto Rasinja17.07.2017. Poštanski broj 4831217.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni17.07.2017. Površina 1666,8017.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 3000,0017.07.2017.
Katastarska općina Rasinja17.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno17.07.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama17.07.2017. Način stjecanja Nasljedstvom17.07.2017.
Postotak 16,6717.07.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)17.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska17.07.2017.
Mjesto Rasinja17.07.2017. Poštanski broj 4831217.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni17.07.2017. Površina 3164,4017.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 7500,0017.07.2017.
Katastarska općina Rasinja17.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno17.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno17.07.2017. Način stjecanja Nasljedstvom17.07.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd17.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska17.07.2017.
Mjesto Lukovec17.07.2017. Poštanski broj 4831217.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni17.07.2017. Površina 2996,0017.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 5000,0017.07.2017.
Katastarska općina Prkos17.07.2017. Vrsta vlasništva Vanknjižno17.07.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama17.07.2017. Način stjecanja Nasljedstvom17.07.2017.
Postotak 25,0017.07.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada17.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska17.07.2017.
Mjesto Lukovec17.07.2017. Poštanski broj 4831217.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni17.07.2017. Površina 510,0017.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 500,0017.07.2017.
Katastarska općina Prkos17.07.2017. Vrsta vlasništva Vanknjižno17.07.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama17.07.2017. Način stjecanja Nasljedstvom17.07.2017.
Postotak 50,0017.07.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)17.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska17.07.2017.
Mjesto Lukovec17.07.2017. Poštanski broj 4831217.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni17.07.2017. Površina 2352,0017.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 6000,0017.07.2017.
Katastarska općina Rasinja17.07.2017. Vrsta vlasništva Vanknjižno17.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno17.07.2017. Način stjecanja Nasljedstvom17.07.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)17.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska17.07.2017.
Mjesto Rasinja17.07.2017. Poštanski broj 6831217.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni17.07.2017. Površina 2920,0017.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 7500,0017.07.2017.
Katastarska općina Rasinja17.07.2017. Vrsta vlasništva Vanknjižno17.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno17.07.2017. Način stjecanja Nasljedstvom17.07.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma17.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska17.07.2017.
Mjesto Rasinja17.07.2017. Poštanski broj 4831217.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni17.07.2017. Površina 1000,0017.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 1000,0017.07.2017.
Katastarska općina Rasinja17.07.2017. Vrsta vlasništva Vanknjižno17.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno17.07.2017. Način stjecanja Nasljedstvom17.07.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma17.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska17.07.2017.
Mjesto Rasinja17.07.2017. Poštanski broj 4831217.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni17.07.2017. Površina 1410,0017.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 1400,0017.07.2017.
Katastarska općina Rasinja17.07.2017. Vrsta vlasništva Vanknjižno17.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno17.07.2017. Način stjecanja Nasljedstvom17.07.2017.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji17.07.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil17.07.2017. Marka/tip Dacia Sandero17.07.2017.
Godina proizvodnje 201117.07.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 25000,0017.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno17.07.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada17.07.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Traktor17.07.2017. Marka/tip IMT 53917.07.2017.
Godina proizvodnje 198517.07.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 15000,0017.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno17.07.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada17.07.2017.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji17.07.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji17.07.2017.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Ne postoji17.07.2017.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji17.07.2017.
Pojedinačna izvješća o imovinskom stanju dužnosnika u PDF formatu: