Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Marija Vrhovski

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Marija15.04.2018. Prezime Vrhovski15.04.2018.
Stručna sprema Diplomirani15.04.2018.
Zvanje pravnik15.04.2018. Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica15.04.2018.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana15.04.2018.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece15.04.2018.

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb15.04.2018.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Postoji15.04.2018. Ne postoji Mjesto 10000 Zagreb15.04.2018.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Ravnatelj15.04.2018. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Ured za opće poslove Hrvatskog sabora i Vlade Republike Hrvatske15.04.2018.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb15.04.2018. Ulica Opatička15.04.2018. Kućni broj 815.04.2018.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851456946915.04.2018.
Datum početka mandata 15/03/201815.04.2018. 16/03/202228.03.2022. Predviđeni datum kraja mandata 15/03/202215.04.2018. 17/03/202628.03.2022.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno15.04.2018. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji15.04.2018.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji15.04.2018.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji15.04.2018.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji15.04.2018.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto ovlaštena za obavljanje poslova ravnatelja 15.04.2018. ravnateljica Ureda28.03.2022. Naziv pravne osobe Ureda za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske15.04.2018. OIB pravne osobe 0305572887715.04.2018.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb15.04.2018. Ulica Opatička15.04.2018. Kućni broj 815.04.2018.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 18/09/201715.04.2018. 15/03/201828.03.2022. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 14/03/201815.04.2018. 15/03/202228.03.2022.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto zamjenica predstojnika Ureda predsjednika Hrvatskoga sabora15.04.2018. ovlaštena za obavljanje poslova ravnatelja Ureda28.03.2022. Naziv pravne osobe Hrvatski sabor15.04.2018. Ureda za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske 28.03.2022. OIB pravne osobe 3859750623415.04.2018. 0305572887728.03.2022.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb15.04.2018. Ulica Trg sv. Marka15.04.2018. Opatička 28.03.2022. Kućni broj 615.04.2018. 828.03.2022.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 05/05/201715.04.2018. 15/09/201728.03.2022. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 15/09/201715.04.2018. 15/03/201828.03.2022.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto predstojnica Ureda potpredsjednika Hrvatskoga sabora15.04.2018. zamjenica predstojnika Ureda predsjednika Hrvatskoga sabora28.03.2022. Naziv pravne osobe Hrvatski sabor15.04.2018. OIB pravne osobe 3859750623415.04.2018.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb15.04.2018. Ulica Trg sv. Marka15.04.2018. Kućni broj 615.04.2018.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 14/11/201615.04.2018. 05/05/201728.03.2022. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 04/05/201715.04.2018. 15/09/201728.03.2022.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (HRK) 22700,0015.04.2018. 24012,5228.12.2019. 12861,93 Neto iznos (HRK) 15300,0015.04.2018. 15957,5828.12.2019. 9808,21
Napomena Od 1. travnja do 10. studenoga 2021. koristila sam rodiljni dopust, po isteku 6 mjeseci od rođenja blzanki prema Zakonu o rodiljnim i roditeljskim potporama koristim pravo na rad s polovicom radnog vremena. Od 1. travnja do 10. studenoga 2021. koristila sam rodiljni dopust, po isteku 6 mjeseci od rođenja blizanki prema Zakonu o rodiljnim i roditeljskim potporama koristim pravo na rad s polovicom radnog vremena.28.03.2022.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji15.04.2018.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji15.04.2018.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 2200,0015.04.2018. 2300,0027.12.2018. 2800,00 Pravna osnova Od kapitala15.04.2018. Od imovine i imovinskih prava28.12.2019.
Vremenski raspon Mjesečno15.04.2018.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 2328,20 Pravna osnova Od osiguranja
Vremenski raspon Mjesečno
Napomena Za rad na polovicu radnog vremena HZZO mi isplaćuje naknadu u iznosu 70% proračunske osnovice.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 18000,0019.12.2021. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak19.12.2021.
Vremenski raspon Jednokratno19.12.2021.
Napomena Novčana pomoć za opremu novorođene djece 19.12.2021. Novčana pomoć za opremu novorođene djece19.12.2021.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 1000,0028.03.2022. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti28.03.2022.
Vremenski raspon Jednokratno28.03.2022.
Napomena 28.03.2022.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji15.04.2018.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca SDMS doo15.04.2018. OIB poslodavca 97025037201 15.04.2018.
Bruto iznos (HRK) 206600,0015.04.2018. 252248,0028.12.2019. 21000,0031.12.2020. Neto iznos (HRK) 193700,0015.04.2018. 16000,0031.12.2020.
Datum stupanja u radni odnos 01/07/201615.04.2018. Datum prestanka radnog odnosa 15.04.2018.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji15.04.2018.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji15.04.2018.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji15.04.2018.

Obveza

Vrsta obveze Kredit15.04.2018. Nositelj obveze Osobno15.04.2018.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Zagrebačka banka d.d.15.04.2018. Iznos duga (početni iznos glavnice) 65000,0015.04.2018.
Valuta duga EUR - Euro15.04.2018. Godina zaduženja 201015.04.2018.
Rok vraćanja u mjesecima 36015.04.2018. Iznos mjesečnog anuiteta 350,0015.04.2018. Ugovorena kamatna stopa 4,1015.04.2018.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit15.04.2018. Nositelj obveze Bračni drug15.04.2018.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Privredna banka15.04.2018. Iznos duga (početni iznos glavnice) 60000,0015.04.2018.
Valuta duga EUR - Euro15.04.2018. Godina zaduženja 200515.04.2018.
Rok vraćanja u mjesecima 36015.04.2018. Iznos mjesečnog anuiteta 348,0015.04.2018. Ugovorena kamatna stopa 5,0215.04.2018.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit15.04.2018. Nositelj obveze Bračni drug15.04.2018.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Privredna banka15.04.2018. Iznos duga (početni iznos glavnice) 71000,0015.04.2018.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna15.04.2018. Godina zaduženja 201415.04.2018.
Rok vraćanja u mjesecima 7215.04.2018. Iznos mjesečnog anuiteta 1299,0015.04.2018. Ugovorena kamatna stopa 10,1415.04.2018.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Drugo15.04.2018. Nositelj obveze Osobno15.04.2018.
Druga obveza Financijski leasing15.04.2018.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) SB Leasing15.04.2018. Iznos duga (početni iznos glavnice) 110000,0015.04.2018.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna15.04.2018. Godina zaduženja 201615.04.2018.
Rok vraćanja u mjesecima 4815.04.2018. Iznos mjesečnog anuiteta 2563,5415.04.2018. Ugovorena kamatna stopa 5,8915.04.2018.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit27.12.2018. Nositelj obveze Osobno27.12.2018.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Zagrebačka banka d.d.27.12.2018. Iznos duga (početni iznos glavnice) 1900000,0027.12.2018. 190000,0028.12.2019.
Valuta duga EUR - Euro27.12.2018. Godina zaduženja 201827.12.2018.
Rok vraćanja u mjesecima 35527.12.2018. Iznos mjesečnog anuiteta 813,1427.12.2018. Ugovorena kamatna stopa 3,0527.12.2018.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Leasing28.03.2022. Nositelj obveze Osobno28.03.2022.
Predmet leasinga osobni automobil28.03.2022.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Porche leasing28.03.2022. Iznos duga (početni iznos glavnice) 20043,1228.03.2022.
Valuta duga EUR - Euro28.03.2022. Godina zaduženja 202228.03.2022.
Rok vraćanja u mjesecima 2428.03.2022. Iznos mjesečnog anuiteta 835,1328.03.2022. Ugovorena kamatna stopa 3,5028.03.2022.
Napomena Vozilo kupljeno na 3 rate kroz 3 godine; učešće 10020,06 eura i gore navedeni iznos leasinga na 2 rate kroz 2 godine28.03.2022.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji15.04.2018.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji15.04.2018.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan15.04.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska15.04.2018.
Mjesto zagreb15.04.2018. Zagreb27.12.2018. Poštanski broj 1000015.04.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni15.04.2018. Površina 40,4015.04.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 450000,0015.04.2018. 500000,0028.03.2022.
Katastarska općina Črnomerec15.04.2018. Vrsta vlasništva Knjižno15.04.2018.
Oblik vlasništva Osobno15.04.2018. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)15.04.2018.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća15.04.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska15.04.2018.
Mjesto zagreb15.04.2018. Zagreb27.12.2018. Poštanski broj 100015.04.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni15.04.2018. Površina 273,0015.04.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 750000,0015.04.2018.
Katastarska općina Gornje Vrapče15.04.2018. Vrsta vlasništva Knjižno15.04.2018.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama15.04.2018. Bračni drug27.12.2018. Način stjecanja Nasljedstvom, Zaduženjem kod banke (Kredit)15.04.2018. Novčanom pozajmicom, Zaduženjem kod banke (Kredit)28.12.2019.
Postotak 50,0015.04.2018.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan27.12.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.12.2018.
Mjesto Zagreb27.12.2018. Poštanski broj 1000027.12.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni27.12.2018. Površina 142,6127.12.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 1400000,0027.12.2018.
Katastarska općina Grad Zagreb27.12.2018. Vrsta vlasništva Knjižno27.12.2018.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug27.12.2018. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)27.12.2018.
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji15.04.2018.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil15.04.2018. Marka/tip Hyundai Tucson15.04.2018. Škoda Kodiaq28.03.2022.
Godina proizvodnje 201615.04.2018. 202228.03.2022. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 150000,0015.04.2018. 140000,0027.12.2018. 227000,0028.03.2022.
Oblik vlasništva Osobno15.04.2018. Način stjecanja Na neki drugi način15.04.2018. Na neki drugi način, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine28.03.2022.
Drugi način stjecanja nekretnine Financijski leasing15.04.2018. Financijski leasing uz otkup vozila 31.12.2020.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji15.04.2018.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji15.04.2018.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji15.04.2018.

Podatci o štednji

Iznos 4500,0015.04.2018. Valuta EUR - Euro15.04.2018.
Oblik vlasništva Dijete15.04.2018. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada15.04.2018.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 11000,0015.04.2018. Valuta HRK - Hrvatska Kuna15.04.2018.
Oblik vlasništva Osobno15.04.2018. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada15.04.2018.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 18000,0015.04.2018. 20000,0027.12.2018. 21000,00 23000,0031.12.2020. 25000,00 Valuta EUR - Euro15.04.2018.
Oblik vlasništva Bračni drug15.04.2018. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada15.04.2018.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 17000,0015.04.2018. Valuta HRK - Hrvatska Kuna15.04.2018.
Oblik vlasništva Osobno15.04.2018. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada15.04.2018.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 20000,0027.12.2018. 24000,0028.12.2019. 25000,0031.12.2020. 28000,00 30000,0028.03.2022. Valuta HRK - Hrvatska Kuna27.12.2018.
Oblik vlasništva Osobno27.12.2018. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada27.12.2018.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 27000,0019.12.2021. Valuta HRK - Hrvatska Kuna
Oblik vlasništva Dijete Način stjecanja Darovnim ugovorom
Napomena

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji15.04.2018.