Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Marija Selak Raspudić

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Marija21.08.2020. Prezime Selak Raspudić21.08.2020.
Stručna sprema Doktor Znanosti21.08.2020.
Zvanje Doktorica filozofije21.08.2020. Stranačka pripadnost Nisam član stranke21.08.2020.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Oženjen/Udana21.08.2020.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece21.08.2020.

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb21.08.2020.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji21.08.2020.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Zastupnik21.08.2020. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Hrvatski sabor21.08.2020.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb21.08.2020. Ulica Trg Svetog Marka21.08.2020. Kućni broj 621.08.2020.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851456922221.08.2020. Fax (službeni) 21.08.2020.
Datum početka mandata 22/07/202021.08.2020. Predviđeni datum kraja mandata 22/07/202421.08.2020.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno21.08.2020. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji21.08.2020.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji21.08.2020.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Postoji21.08.2020.

Drugi posao tijekom obnašanja mandata

Radno mjesto Docentica21.08.2020. Naziv pravne osobe Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet21.08.2020. OIB pravne osobe 9063371580421.08.2020.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb21.08.2020. Ulica Ivana Lučića 21.08.2020. Kućni broj 321.08.2020.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 01/02/201021.08.2020. Datum prestanka radnog odnosa 21.08.2020.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Postoji21.08.2020.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto Docentica21.08.2020. Naziv pravne osobe Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet21.08.2020. OIB pravne osobe 9063371580421.08.2020.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb21.08.2020. Ulica Ivana Lučića 21.08.2020. Kućni broj 321.08.2020.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 01/02/201021.08.2020. Datum prestanka radnog odnosa 21.08.2020.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 26472,2321.08.2020. Neto iznos (HRK) 16560,8321.08.2020.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji21.08.2020.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji21.08.2020.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 7000,0021.08.2020. Pravna osnova Od druge djelatnosti21.08.2020.
Vremenski raspon Mjesečno21.08.2020.
Druga djelatnost Konzultantica 21.08.2020.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji21.08.2020.

Ostali podaci o bračnom drugu/Životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji21.08.2020.

Plaća bračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Hrvatski Sabor21.08.2020. OIB poslodavca 3859750623421.08.2020.
Bruto iznos (HRK) 24390,3021.08.2020. Neto iznos (HRK) 15968,7721.08.2020.
Datum stupanja u radni odnos 22/07/202021.08.2020. Datum prestanka radnog odnosa 22/07/202421.08.2020.

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera Ne postoji21.08.2020.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji21.08.2020.

Obveza

Vrsta obveze Kredit21.08.2020. Nosioc obveze Bračni drug21.08.2020.
Vjerovnik Privredna banka Zagreb21.08.2020. Iznos duga 500630,6621.08.2020.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna21.08.2020. Godina zaduženja 201721.08.2020.
Rok vraćanja u mjesecima 6021.08.2020. Iznos mjesečnog anuiteta 4525,0021.08.2020. Ugovorena kamatna stopa 3,3021.08.2020.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji21.08.2020.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji21.08.2020.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan21.08.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska21.08.2020.
Mjesto Zagreb21.08.2020. Poštanski broj 1000021.08.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni21.08.2020. Površina 115,2321.08.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 1500000,0021.08.2020.
Katastarska općina Grad Zagreb21.08.2020. Vrsta vlasništva Knjižno21.08.2020.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug21.08.2020. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka21.08.2020.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji21.08.2020.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil21.08.2020. Marka/tip Volvo V5021.08.2020.
Godina proizvodnje 200921.08.2020. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 50000,0021.08.2020.
Oblik vlasništva Bračni drug21.08.2020. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka21.08.2020.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji21.08.2020.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Ne postoji21.08.2020.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Postoji21.08.2020.

Podatci o štednji

Iznos 105000,0021.08.2020. Valuta HRK - Hrvatska Kuna21.08.2020.
Oblik vlasništva Osobno21.08.2020. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od drugih izvora dohotka21.08.2020.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Ne postoji21.08.2020.
Pojedinačna izvješća o imovinskom stanju dužnosnika u PDF formatu: