Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Marija Pletikosa

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Marija08.12.2016. Prezime Pletikosa08.12.2016.
Stručna sprema VSS08.12.2016.
Zvanje magistra socijalnog rada08.12.2016. Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica08.12.2016.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana08.12.2016.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece08.12.2016.

Podatci o prebivalištu

Grad 23000 Zadar08.12.2016.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Postoji08.12.2016. Mjesto 10000 Zagreb08.12.2016.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Državni tajnik08.12.2016. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku08.12.2016. Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb08.12.2016. Ulica Nevenke Topalušić08.12.2016. Ulica grada Vukovara Kućni broj 108.12.2016. 78

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851555711308.12.2016.
Datum početka mandata 17/11/201608.12.2016. 24/09/202022.10.2020. Predviđeni datum kraja mandata 17/11/202008.12.2016. 16/10/202020.10.2020. 05/07/2024
Način obnašanja dužnosti Profesionalno08.12.2016. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji08.12.2016.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji08.12.2016.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji08.12.2016.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji08.12.2016. Ne postoji

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto ravnateljica08.12.2016. Naziv pravne osobe Dom za odrasle osobe sv Frane Zadar08.12.2016. OIB pravne osobe 6569873929008.12.2016.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 23000 Zadar08.12.2016. Ulica Fra Donata Fabijanića 08.12.2016. Kućni broj 608.12.2016.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 21/12/199508.12.2016. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 17/11/201608.12.2016.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 25498,9508.12.2016. 30593,76 30722,91 25942,9125.03.2021. 3457,8726.01.2023. Neto iznos (EUR) 14963,0608.12.2016. 16131,86 16750,48 17501,0025.03.2021. 2265,5726.01.2023.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji08.12.2016.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji08.12.2016.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 83000,0008.12.2016. 100607,77 13352,84 Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava08.12.2016.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini08.12.2016.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 20712,00 76906,0004.01.2022. 18041,0026.01.2023. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava
Vremenski raspon Na godišnjoj razini
Napomena

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji08.12.2016.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA08.12.2016. OIB poslodavca 9531559059008.12.2016.
Bruto iznos (EUR) 42853,2308.12.2016. 12236,00 12289,00 12700,0025.03.2021. 1685,5825.03.2021. Neto iznos (EUR) 34574,1408.12.2016. 8447,81 8532,69 9007,0025.03.2021. 1281,3226.01.2023.
Datum stupanja u radni odnos 03/09/200708.12.2016. Datum prestanka radnog odnosa 08.12.2016.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji08.12.2016.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji08.12.2016.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji08.12.2016.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji08.12.2016.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji08.12.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan08.12.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska08.12.2016.
Mjesto Zadar08.12.2016. Poštanski broj 2300008.12.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni08.12.2016. Površina 67,2008.12.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1000000,0008.12.2016. 1400000,0004.01.2022. 200000,0026.01.2023.
Katastarska općina zadar08.12.2016. Vrsta vlasništva Knjižno08.12.2016.
Oblik vlasništva Bračni drug08.12.2016. Način stjecanja Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)08.12.2016.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan08.12.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska08.12.2016.
Mjesto zadar08.12.2016. Poštanski broj 2300008.12.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni08.12.2016. Površina 61,7808.12.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1000000,0008.12.2016. 1200000,0004.01.2022. 180000,0026.01.2023.
Katastarska općina zadar08.12.2016. Vrsta vlasništva Knjižno08.12.2016.
Oblik vlasništva Osobno08.12.2016. Način stjecanja Nasljedstvom08.12.2016.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Garaža08.12.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska08.12.2016.
Mjesto zadar08.12.2016. Poštanski broj 2300008.12.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni08.12.2016. Površina 21,0008.12.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 120000,0008.12.2016. 80000,0025.03.2021. 15000,0026.01.2023.
Katastarska općina zadar08.12.2016. Vrsta vlasništva Knjižno08.12.2016.
Oblik vlasništva Osobno08.12.2016. Način stjecanja Nasljedstvom08.12.2016.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom08.12.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska08.12.2016.
Mjesto seline08.12.2016. Poštanski broj 2324408.12.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni08.12.2016. Površina 160,0008.12.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 700000,0008.12.2016. 150000,0026.01.2023.
Katastarska općina seline08.12.2016. Vrsta vlasništva Knjižno08.12.2016.
Oblik vlasništva Osobno08.12.2016. Način stjecanja Darovnim ugovorom08.12.2016.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća08.12.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska08.12.2016.
Mjesto seline08.12.2016. Poštanski broj 2324408.12.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni08.12.2016. Površina 59,0008.12.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 100000,0008.12.2016. 30000,0026.01.2023.
Katastarska općina seline08.12.2016. Vrsta vlasništva Knjižno08.12.2016.
Oblik vlasništva Osobno08.12.2016. Način stjecanja Darovnim ugovorom08.12.2016.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)08.12.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska08.12.2016.
Mjesto Starigrad08.12.2016. Poštanski broj 2324408.12.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni08.12.2016. Površina 2789,0008.12.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 2000000,0008.12.2016. 265445,6208.12.2016.
Katastarska općina starigrad08.12.2016. Vrsta vlasništva Knjižno08.12.2016.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama08.12.2016. Način stjecanja Nasljedstvom08.12.2016.
Postotak 33,3308.12.2016.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)08.12.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska08.12.2016.
Mjesto starigrad08.12.2016. Poštanski broj 2324408.12.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni08.12.2016. Površina 3097,0008.12.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 900000,0008.12.2016. 200000,0026.01.2023.
Katastarska općina starigrad08.12.2016. Vrsta vlasništva Knjižno08.12.2016.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama08.12.2016. Način stjecanja Nasljedstvom08.12.2016.
Postotak 33,3308.12.2016.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)08.12.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska08.12.2016.
Mjesto seline08.12.2016. Poštanski broj 2324408.12.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni08.12.2016. Površina 603,0008.12.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 180000,0008.12.2016. 260000,0026.01.2023.
Katastarska općina seline08.12.2016. Vrsta vlasništva Knjižno08.12.2016.
Oblik vlasništva Osobno08.12.2016. Način stjecanja Nasljedstvom08.12.2016.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma08.12.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska08.12.2016.
Mjesto seline08.12.2016. Poštanski broj 2324408.12.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni08.12.2016. Površina 344,0008.12.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 100000,0008.12.2016. 50000,0026.01.2023.
Katastarska općina seline08.12.2016. Vrsta vlasništva Knjižno08.12.2016.
Oblik vlasništva Osobno08.12.2016. Način stjecanja Nasljedstvom08.12.2016.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)08.12.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska08.12.2016.
Mjesto seline08.12.2016. Poštanski broj 2424408.12.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni08.12.2016. Površina 3059,0008.12.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1000000,0008.12.2016. 200000,0026.01.2023.
Katastarska općina seline08.12.2016. Vrsta vlasništva Knjižno08.12.2016.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama08.12.2016. Način stjecanja Nasljedstvom08.12.2016.
Postotak 5,5508.12.2016.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan25.03.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska25.03.2021.
Mjesto Zadar25.03.2021. Poštanski broj 2300025.03.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni25.03.2021. Površina 59,1025.03.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 650000,0025.03.2021. 950000,0004.01.2022. 120000,0026.01.2023.
Katastarska općina Zadar25.03.2021. Vrsta vlasništva Knjižno25.03.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug25.03.2021. Način stjecanja Darovnim ugovorom25.03.2021.
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji08.12.2016.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil08.12.2016. Marka/tip mazda 608.12.2016. hyundai tucson04.01.2022.
Godina proizvodnje 201108.12.2016. 201904.01.2022. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 88000,0008.12.2016. 60000,00 172000,0004.01.2022. 22828,3204.01.2022.
Oblik vlasništva Bračni drug08.12.2016. Način stjecanja Prodajom imovine08.12.2016. Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine04.01.2022.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Motocikl08.12.2016. Marka/tip Piaggio X10 35008.12.2016.
Godina proizvodnje 201608.12.2016. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 44000,0008.12.2016. 30000,00 20000,0004.01.2022. 2654,4604.01.2022.
Oblik vlasništva Bračni drug08.12.2016. Način stjecanja Kupnjom od imovine i imovinskih prava08.12.2016.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji08.12.2016.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji08.12.2016. Ne postoji26.01.2023.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice08.12.2016. Naziv poslovnog subjekta Hrvatski telekom08.12.2016.
OIB poslovnog subjekta 8179314656008.12.2016. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb08.12.2016.
Broj dionica 6908.12.2016. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 265,0008.12.2016. 185,5004.01.2022. 24,5504.01.2022.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Udio manji od 0.5%08.12.2016.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno08.12.2016. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)08.12.2016.
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice08.12.2016. Naziv poslovnog subjekta hrvatski telekom08.12.2016.
OIB poslovnog subjekta 8179314656008.12.2016. Sjedište poslovnog subjekta zagreb08.12.2016.
Broj dionica 6908.12.2016. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 265,0008.12.2016. 185,5004.01.2022. 24,5504.01.2022.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Udio manji od 0.5%08.12.2016.
Vlasnik/imatelj/nositelj Bračni drug08.12.2016. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)08.12.2016.
Napomena

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji08.12.2016.

Podatci o štednji

Iznos 101880,0008.12.2016. 51880,0014.02.2018. 54815,00 10568,00 Valuta EUR - Euro08.12.2016.
Oblik vlasništva Bračni drug08.12.2016. Način stjecanja Prodajom imovine08.12.2016.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 104857,00 26000,0004.01.2022. 8760,0026.01.2023. Valuta HRK - Hrvatska Kuna EUR - Euro
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od imovine i imovinskih prava Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada04.01.2022.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 7000,0026.01.2023. Valuta EUR - Euro26.01.2023.
Oblik vlasništva Osobno26.01.2023. Način stjecanja Od imovine i imovinskih prava26.01.2023.
Napomena 26.01.2023.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji08.12.2016.