Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Marija Knežević Kajari

Zbirna imovniska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Marija15.02.2017. Prezime Knežević Kajari15.02.2017.
Stručna sprema VSS15.02.2017.
Zvanje diplomirana pravnica15.02.2017. Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica15.02.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana15.02.2017.

Podatci o djeci

Stanje Nema djece15.02.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb15.02.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji15.02.2017.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Pomoćnik ministra15.02.2017. ravnatelj uprave04.03.2021. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Ministarstvo rada i mirovinskog sustava15.02.2017. Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike04.03.2021.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb15.02.2017. Ulica Ulica grada Vukovara15.02.2017. Kućni broj 7815.02.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851610631115.02.2017.
Datum početka mandata 16/01/201715.02.2017. 11/02/202104.03.2021. Predviđeni datum kraja mandata 15/02/202015.02.2017. 11/02/202504.03.2021.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno15.02.2017. Stvarni datum kraja mandata 11/02/2021 01/02/2022

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji15.02.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Postoji15.02.2017.

Druga javna dužnost

Dužnost Član Upravnog vijeća15.02.2017. Predsjednica Upravnog vijeća26.06.2020. Naziv pravne osobe Hrvatski zavod za zapošljavanje15.02.2017.
OIB pravne osobe 9154729379015.02.2017. Način obnašanja dužnosti Profesionalno15.02.2017.
Datum početka dužnosti 09/02/201715.02.2017. 14/04/202026.06.2020. Datum kraja dužnosti 15.02.2017. 14/04/202426.06.2020. 10/02/202222.02.2022.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 10000 Zagreb15.02.2017. Ulica Radnička cesta15.02.2017. Kućni broj 115.02.2017.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +3851610631115.02.2017. +3851612600004.03.2021.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji15.02.2017.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji15.02.2017.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Načelnica Sektora15.02.2017. Pomoćnica ministra04.03.2021. Naziv pravne osobe Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava15.02.2017. OIB pravne osobe 5396948650015.02.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb15.02.2017. Ulica Ulica grada Vukovara15.02.2017. Kućni broj 7815.02.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 02/11/199115.02.2017. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 15.02.2017. 11/02/202104.03.2021.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (HRK) 19037,7115.02.2017. 23205,4625.11.2018. 23472,8404.03.2021. 26631,8704.03.2021. Neto iznos (HRK) 11841,7815.02.2017. 14383,1025.11.2018. 15290,6004.03.2021. 17844,4004.03.2021.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji15.02.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji15.02.2017. Postoji02.12.2020.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 3500,0002.12.2020. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak02.12.2020.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini02.12.2020.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 2000,0004.03.2021. Pravna osnova Od drugog dohodka04.03.2021.
Vremenski raspon Mjesečno04.03.2021.
Napomena

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji15.02.2017.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Henkel Croatia d.o.o.15.02.2017. OIB poslodavca 0973019173015.02.2017.
Bruto iznos (HRK) 160581,2115.02.2017. 18150,0026.06.2020. Neto iznos (HRK) 103821,5915.02.2017. 11594,7426.06.2020.
Datum stupanja u radni odnos 17/07/200115.02.2017. Datum prestanka radnog odnosa 15.02.2017.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji15.02.2017.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji15.02.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji15.02.2017.

Obveza

Vrsta obveze Kredit15.02.2017. Nositelj obveze Osobno15.02.2017.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Privredna Banka Zagreb15.02.2017. Iznos duga (početni iznos glavnice) 225000,0015.02.2017. 354750,2219.01.2022.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna15.02.2017. Godina zaduženja 201715.02.2017. 202119.01.2022.
Rok vraćanja u mjesecima 9615.02.2017. 12019.01.2022. Iznos mjesečnog anuiteta 3212,8715.02.2017. 3167,4219.01.2022. Ugovorena kamatna stopa 8,2815.02.2017. 6,4819.01.2022.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit15.02.2017. Nositelj obveze Bračni drug15.02.2017.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Zagrebacka Banka15.02.2017. Iznos duga (početni iznos glavnice) 143844,1215.02.2017.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna15.02.2017. Godina zaduženja 201415.02.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 12015.02.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 1818,2815.02.2017. Ugovorena kamatna stopa 7,7515.02.2017.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit25.11.2018. Nositelj obveze Osobno25.11.2018.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Privredna Banka Zagreb25.11.2018. Iznos duga (početni iznos glavnice) 87465,1925.11.2018.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna25.11.2018. Godina zaduženja 201825.11.2018.
Rok vraćanja u mjesecima 8425.11.2018. Iznos mjesečnog anuiteta 1348,6825.11.2018. Ugovorena kamatna stopa 6,6825.11.2018.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Pozajmica25.11.2018. Nositelj obveze Osobno25.11.2018.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Privredna Banka Zagreb25.11.2018. Iznos duga (početni iznos glavnice) 50000,0025.11.2018.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna25.11.2018. Godina zaduženja 201825.11.2018.
Rok vraćanja u mjesecima 6025.11.2018. Iznos mjesečnog anuiteta 1088,0025.11.2018. Ugovorena kamatna stopa 7,7525.11.2018.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit26.06.2020. Nositelj obveze Bračni drug26.06.2020.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Kreditna unija Gama26.06.2020. Iznos duga (početni iznos glavnice) 30000,0026.06.2020.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna26.06.2020. Godina zaduženja 202026.06.2020.
Rok vraćanja u mjesecima 2426.06.2020. Iznos mjesečnog anuiteta 1314,0026.06.2020. Ugovorena kamatna stopa 4,8726.06.2020.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit19.01.2022. Nositelj obveze Bračni drug19.01.2022.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Addiko Bank19.01.2022. Iznos duga (početni iznos glavnice) 240500,0019.01.2022.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna19.01.2022. Godina zaduženja 202119.01.2022.
Rok vraćanja u mjesecima 6019.01.2022. Iznos mjesečnog anuiteta 4628,3219.01.2022. Ugovorena kamatna stopa 6,9019.01.2022.
Napomena 19.01.2022.

Obveza

Vrsta obveze Kredit19.01.2022. Nositelj obveze Bračni drug19.01.2022.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Addiko Bank19.01.2022. Iznos duga (početni iznos glavnice) 50000,0019.01.2022.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna19.01.2022. Godina zaduženja 202119.01.2022.
Rok vraćanja u mjesecima 9619.01.2022. Iznos mjesečnog anuiteta 628,9619.01.2022. Ugovorena kamatna stopa 4,8319.01.2022.
Napomena 19.01.2022.

Obveza

Vrsta obveze Kredit19.01.2022. Nositelj obveze Osobno19.01.2022.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Addiko Bank19.01.2022. Iznos duga (početni iznos glavnice) 73700,0019.01.2022.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna19.01.2022. Godina zaduženja 202119.01.2022.
Rok vraćanja u mjesecima 6019.01.2022. Iznos mjesečnog anuiteta 1442,1319.01.2022. Ugovorena kamatna stopa 5,9019.01.2022.
Napomena 19.01.2022.

Obveza

Vrsta obveze Kredit19.01.2022. Nositelj obveze Bračni drug19.01.2022.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Kreditna unija Gama19.01.2022. Iznos duga (početni iznos glavnice) 30000,0019.01.2022.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna19.01.2022. Godina zaduženja 202119.01.2022.
Rok vraćanja u mjesecima 2419.01.2022. Iznos mjesečnog anuiteta 1309,3019.01.2022. Ugovorena kamatna stopa 4,4919.01.2022.
Napomena 19.01.2022.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji15.02.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji15.02.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan15.02.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska15.02.2017.
Mjesto Zagreb15.02.2017. Poštanski broj 1000015.02.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni15.02.2017. Površina 108,1015.02.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 900000,0015.02.2017. 2000000,0019.01.2022.
Katastarska općina Trnje15.02.2017. Vrsta vlasništva Knjižno15.02.2017.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug15.02.2017. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)15.02.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Garaža15.02.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska15.02.2017.
Mjesto Zagreb15.02.2017. Poštanski broj 1000015.02.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni15.02.2017. Površina 20,2015.02.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 80000,0015.02.2017. 140000,0019.01.2022.
Katastarska općina Trnje15.02.2017. Vrsta vlasništva Knjižno15.02.2017.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug15.02.2017. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)15.02.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan25.11.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska25.11.2018.
Mjesto Slavonski Brod25.11.2018. Poštanski broj 3500025.11.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni25.11.2018. Površina 86,6425.11.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 585000,0025.11.2018.
Katastarska općina Slavonski Brod25.11.2018. Vrsta vlasništva Knjižno25.11.2018.
Oblik vlasništva Osobno25.11.2018. Način stjecanja Nasljedstvom25.11.2018.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada25.11.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska25.11.2018.
Mjesto Slavonski Brod25.11.2018. Poštanski broj 3500025.11.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni25.11.2018. Površina 647,0025.11.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 90000,0025.11.2018.
Katastarska općina Slavonski Brod25.11.2018. Vrsta vlasništva Knjižno25.11.2018.
Oblik vlasništva Osobno25.11.2018. Način stjecanja Nasljedstvom25.11.2018.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)25.11.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska25.11.2018.
Mjesto Sveti Rok25.11.2018. Poštanski broj 5344425.11.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni25.11.2018. Površina 7556,5625.11.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 1,0025.11.2018.
Katastarska općina Sveti Rok25.11.2018. Vrsta vlasništva Knjižno25.11.2018.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama25.11.2018. Način stjecanja Nasljedstvom25.11.2018.
Postotak 0,4025.11.2018.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada25.11.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska25.11.2018.
Mjesto Ričice25.11.2018. Poštanski broj 5324425.11.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni25.11.2018. Površina 26586,4425.11.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 1,0025.11.2018.
Katastarska općina Ričice25.11.2018. Vrsta vlasništva Knjižno25.11.2018.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama25.11.2018. Način stjecanja Nasljedstvom25.11.2018.
Postotak 1,1125.11.2018.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom25.11.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska25.11.2018.
Mjesto Lovinac25.11.2018. Poštanski broj 5324425.11.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni25.11.2018. Površina 68,3425.11.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 1,0025.11.2018.
Katastarska općina Lovinac25.11.2018. Vrsta vlasništva Knjižno25.11.2018.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama25.11.2018. Način stjecanja Nasljedstvom25.11.2018.
Postotak 0,3725.11.2018.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)25.11.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska25.11.2018.
Mjesto Sveti Rok25.11.2018. Poštanski broj 5344425.11.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni25.11.2018. Površina 726,5225.11.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 1,0025.11.2018.
Katastarska općina Sveti Rok25.11.2018. Vrsta vlasništva Knjižno25.11.2018.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama25.11.2018. Način stjecanja Nasljedstvom25.11.2018.
Postotak 0,4325.11.2018.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji15.02.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil15.02.2017. Marka/tip Nissan Qashqai15.02.2017.
Godina proizvodnje 199715.02.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 60000,0015.02.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug15.02.2017. Način stjecanja Prodajom imovine15.02.2017.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji15.02.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji15.02.2017.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji15.02.2017.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji15.02.2017.