Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Marija Hrebac

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Marija25.04.2017. Prezime Hrebac 25.04.2017.
Stručna sprema Magistar25.04.2017.
Zvanje ekonomist25.04.2017. Stranačka pripadnost Nisam član stranke25.04.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Razveden/Razvedena25.04.2017.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece25.04.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb25.04.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji25.04.2017.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Direktor25.04.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka25.04.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb25.04.2017. Ulica Jurišićeva 25.04.2017. Kućni broj 125.04.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851481322225.04.2017. Fax (službeni) 25.04.2017.
Datum početka mandata 01/04/201225.04.2017. Predviđeni datum kraja mandata 01/04/201625.04.2017.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno25.04.2017. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji25.04.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji25.04.2017.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji25.04.2017.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Postoji25.04.2017.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto Direktor25.04.2017. Naziv pravne osobe Proficon d.o.o.25.04.2017. OIB pravne osobe 3316036380525.04.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 47000 Karlovac25.04.2017. Ulica Brodarci25.04.2017. Kućni broj 1025.04.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 01/08/201025.04.2017. Datum prestanka radnog odnosa 31/03/201725.04.2017.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 36199,8025.04.2017. Neto iznos (HRK) 20749,9425.04.2017.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji25.04.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji25.04.2017.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 2277,1125.04.2017. Pravna osnova Od nesamostalnog rada25.04.2017.
Vremenski raspon Mjesečno25.04.2017.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 2000,0025.04.2017. Pravna osnova Od drugog dohodka25.04.2017.
Vremenski raspon Mjesečno25.04.2017.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji25.04.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji25.04.2017.

Obveza

Vrsta obveze Kredit25.04.2017. Nosioc obveze Osobno25.04.2017.
Vjerovnik Raiffeisen Bank Austria d.d.Zagreb25.04.2017. Iznos duga 13300,0025.04.2017.
Valuta duga EUR - Euro25.04.2017. Godina zaduženja 201625.04.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 6025.04.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 242,8425.04.2017. Ugovorena kamatna stopa 3,6525.04.2017.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji25.04.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Ne postoji25.04.2017.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Ne postoji25.04.2017.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji25.04.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Postoji25.04.2017.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Poslovni udio25.04.2017. Naziv poslovnog subjekta Proficon d.o.o.25.04.2017.
OIB poslovnog subjekta 3316036380525.04.2017. Sjedište poslovnog subjekta Karlovac25.04.2017.
Udio vlasništva izražen u postocima 100,0025.04.2017.
Izvršen prijenos upravljačkih prava Prijenos na fizičku osobu25.04.2017.
Ime i prezime osobe/Naziv pravne osobe 25.04.2017. 25.04.2017. OIB 25.04.2017. 25.04.2017.
Oblik vlasništva Osobno25.04.2017. Način stjecanja Na neki drugi način25.04.2017.
Drugi način stjecanja nekretnine osnivanjem25.04.2017.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Postoji25.04.2017.

Podatci o štednji

Iznos 24800,0025.04.2017. Valuta EUR - Euro25.04.2017.
Oblik vlasništva Osobno25.04.2017. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada25.04.2017.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Postoji25.04.2017.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Croatia Banka d.d.25.04.2017. Sjedište pravne osobe Zagreb25.04.2017.
OIB pravne osobe 3224779598925.04.2017.
Datum učlanjenja 15/05/201225.04.2017. Datum kraja članstva 25.04.2017.
Funkcije članica Odbora za Reviziju i Rizike25.04.2017.
Pojedinačna izvješća o imovinskom stanju dužnosnika u starom PDF formatu: