Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Marija Barilić

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Marija12.03.2021. Prezime Barilić12.03.2021.
Stručna sprema VSS12.03.2021.
Zvanje Diplomirani pravnik12.03.2021. Stranačka pripadnost Nisam član stranke12.03.2021.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana12.03.2021.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece12.03.2021.

Podatci o prebivalištu

Grad 10370 Dugo Selo12.03.2021.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji12.03.2021.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost ravnatelj uprave12.03.2021. Ravnatelj uprave12.03.2021. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike12.03.2021.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb12.03.2021. Ulica Trg Nevenke Topalušić12.03.2021. Kućni broj 112.03.2021.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +385555701512.03.2021.
Datum početka mandata 11/02/202112.03.2021. Predviđeni datum kraja mandata 11/02/202512.03.2021.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno12.03.2021. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji12.03.2021.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Postoji12.03.2021.

Druga javna dužnost

Dužnost Član Upravnog vijeća12.03.2021. Naziv pravne osobe Zavod za vještačenje profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom12.03.2021.
OIB pravne osobe 2050247082912.03.2021. Način obnašanja dužnosti Profesionalno12.03.2021.
Datum početka dužnosti 29/10/202012.03.2021. Datum kraja dužnosti 29/06/202412.03.2021.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 10000 Zagreb12.03.2021. Ulica Radnička cesta12.03.2021. Kućni broj 112.03.2021.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +3851604049512.03.2021.

Druga javna dužnost

Dužnost Član Upravnog vijeća30.01.2023. Naziv pravne osobe Hrvatski zavod za socijalni rad30.01.2023.
OIB pravne osobe 5296679106530.01.2023. Način obnašanja dužnosti Profesionalno30.01.2023.
Datum početka dužnosti 14/09/202230.01.2023. Datum kraja dužnosti 14/09/202630.01.2023.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 10000 Zagreb 30.01.2023. Ulica Trg Nevenke Topalušić30.01.2023. Kućni broj 130.01.2023.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +3851455064430.01.2023.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji12.03.2021.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji12.03.2021.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Savjetnik ministra12.03.2021. Naziv pravne osobe Ministarstvo rada mirovinskog sustava obitelji i socijalne politike12.03.2021. OIB pravne osobe 53969486500 12.03.2021.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb12.03.2021. Ulica Ulica grada Vukovara12.03.2021. Kućni broj 7812.03.2021.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 18/09/201712.03.2021. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 10/02/202112.03.2021.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 22423,4612.03.2021. 25934,2531.01.2022. 3442,0331.01.2022. Neto iznos (EUR) 14900,1212.03.2021. 17096,4731.01.2022. 2269,0331.01.2022.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji12.03.2021.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji12.03.2021.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 4000,0012.03.2021. 1000,0031.01.2022. 132,7231.01.2022. Pravna osnova Od drugog dohodka12.03.2021.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini12.03.2021. Mjesečno31.01.2022.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 1500,0012.03.2021. 199,0812.03.2021. Pravna osnova Od nesamostalnog rada12.03.2021.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini12.03.2021.
Napomena

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji12.03.2021.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Zagrebačka banka d.d.12.03.2021. OIB poslodavca 9296322347312.03.2021.
Bruto iznos (EUR) 22510,0012.03.2021. 2987,5912.03.2021. Neto iznos (EUR) 15881,0812.03.2021. 2107,7712.03.2021.
Datum stupanja u radni odnos 25/07/200012.03.2021. Datum prestanka radnog odnosa 12.03.2021.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Postoji12.03.2021.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 1900,0012.03.2021. 252,1712.03.2021. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava12.03.2021.
Vremenski raspon Mjesečno12.03.2021.
Napomena

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji12.03.2021.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji12.03.2021.

Obveza

Vrsta obveze Kredit12.03.2021. Nositelj obveze Bračni drug12.03.2021.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Zagrebačka banka d.d.12.03.2021. Iznos duga (početni iznos glavnice) 7785,5112.03.2021. 63000,0031.01.2022.
Valuta duga EUR - Euro12.03.2021. Godina zaduženja 200212.03.2021.
Rok vraćanja u mjesecima 36012.03.2021. Iznos mjesečnog anuiteta 64,5512.03.2021. Ugovorena kamatna stopa 4,9912.03.2021.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit12.03.2021. Nositelj obveze Bračni drug12.03.2021.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Zagrebačka banka d.d.12.03.2021. Iznos duga (početni iznos glavnice) 87330,3312.03.2021. 115000,0031.01.2022.
Valuta duga EUR - Euro12.03.2021. Godina zaduženja 201312.03.2021.
Rok vraćanja u mjesecima 30012.03.2021. Iznos mjesečnog anuiteta 481,9212.03.2021. Ugovorena kamatna stopa 4,6512.03.2021.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit12.03.2021. Nositelj obveze Osobno12.03.2021.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Zagrebačka banka d.d.12.03.2021. Iznos duga (početni iznos glavnice) 34867,2212.03.2021. 55000,0031.01.2022. 7299,7531.01.2022.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna12.03.2021. EUR - Euro12.03.2021. Godina zaduženja 201812.03.2021.
Rok vraćanja u mjesecima 8412.03.2021. Iznos mjesečnog anuiteta 842,2612.03.2021. 111,7512.03.2021. Ugovorena kamatna stopa 7,4512.03.2021.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit30.01.2023. Nositelj obveze Bračni drug30.01.2023.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Zagrebačka banka d.d.30.01.2023. Iznos duga (početni iznos glavnice) 6636,1430.01.2023.
Valuta duga EUR - Euro30.01.2023. Godina zaduženja 202230.01.2023.
Rok vraćanja u mjesecima 12030.01.2023. Iznos mjesečnog anuiteta 68,7930.01.2023. Ugovorena kamatna stopa 4,5030.01.2023.
Napomena 30.01.2023.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji12.03.2021.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji12.03.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan12.03.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska12.03.2021.
Mjesto Dugo Selo12.03.2021. Poštanski broj 1037012.03.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni12.03.2021. Površina 73,9012.03.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 550000,0012.03.2021. 72997,5412.03.2021.
Katastarska općina Dugo Selo I12.03.2021. Vrsta vlasništva Knjižno12.03.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug12.03.2021. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)12.03.2021.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom12.03.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska12.03.2021.
Mjesto Dugo Selo12.03.2021. Poštanski broj 1037012.03.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni12.03.2021. Površina 135,6512.03.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 860000,0012.03.2021. 114141,6212.03.2021.
Katastarska općina Dugo Selo I12.03.2021. Vrsta vlasništva Knjižno12.03.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug12.03.2021. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)12.03.2021.
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji12.03.2021.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil12.03.2021. Marka/tip Renault Scenic12.03.2021.
Godina proizvodnje 200712.03.2021. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 26000,0012.03.2021. 22000,0031.01.2022. 2919,9031.01.2022.
Oblik vlasništva Bračni drug12.03.2021. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)12.03.2021.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil30.01.2023. Marka/tip VW Polo30.01.2023.
Godina proizvodnje 201430.01.2023. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 4400,0030.01.2023.
Oblik vlasništva Bračni drug30.01.2023. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)30.01.2023.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji12.03.2021.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji12.03.2021.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Udio u fondu12.03.2021. Naziv poslovnog subjekta ZB Invest d.o.o.12.03.2021.
OIB poslovnog subjekta 23889363045 12.03.2021. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb, Samoborska cesta 14512.03.2021.
Vrijednost udjela na dan podnošenja imovinske kartice (EUR) 485000,0012.03.2021. 600000,0031.01.2022. 95020,0030.01.2023.
Vlasnik/imatelj/nositelj Bračni drug12.03.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada12.03.2021.
Napomena

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji12.03.2021.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji12.03.2021.