Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Marica Rukavina

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Marica 16.06.2017. Prezime Rukavina16.06.2017.
Stručna sprema Magistar16.06.2017.
Zvanje politolog 16.06.2017. Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica16.06.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Oženjen/Udana16.06.2017.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece16.06.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 53244 Lovinac16.06.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji16.06.2017.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Zamjenik općinskog načelnika16.06.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Lovinac16.06.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 53244 Lovinac16.06.2017. Ulica Sv.Mihovila16.06.2017. Kućni broj 1116.06.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3855368100516.06.2017. Fax (službeni) +3855361715116.06.2017.
Datum početka mandata 26/05/201716.06.2017. Predviđeni datum kraja mandata 26/05/202116.06.2017.
Način obnašanja dužnosti Volonterski16.06.2017. Profesionalno12.09.2017. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji16.06.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji16.06.2017.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji16.06.2017.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Ne postoji16.06.2017.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 13631,0712.09.2017. 9350,7820.02.2018. Neto iznos (HRK) 9304,4912.09.2017. 7480,6220.02.2018.
Volonterski (HRK) 3000,0016.06.2017.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji16.06.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji16.06.2017. Postoji27.06.2017.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 1663,0027.06.2017. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak27.06.2017.
Vremenski raspon Mjesečno27.06.2017.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 1398,0227.06.2017. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak27.06.2017.
Vremenski raspon Mjesečno27.06.2017.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 333157,0017.10.2018. Pravna osnova Od nesamostalnog rada17.10.2018.
Vremenski raspon Jednokratno17.10.2018.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji16.06.2017.

Ostali podaci o bračnom drugu/Životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji16.06.2017.

Plaća bračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Dušice d.o.o.16.06.2017. OIB poslodavca 9733885027616.06.2017.
Bruto iznos (HRK) 39600,0016.06.2017. Neto iznos (HRK) 31680,0016.06.2017.
Datum stupanja u radni odnos 09/05/201716.06.2017. Datum prestanka radnog odnosa 30/11/201716.06.2017.

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera Ne postoji16.06.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji16.06.2017.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji16.06.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Ne postoji16.06.2017.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Ne postoji16.06.2017. Postoji20.10.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil20.10.2017. Marka/tip VOLKSWAGEN GOLF20.10.2017.
Godina proizvodnje 199320.10.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 5259,0020.10.2017.
Oblik vlasništva Osobno20.10.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada20.10.2017.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji16.06.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Ne postoji16.06.2017.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Ne postoji16.06.2017.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Ne postoji16.06.2017.