Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Marica Jančić

Zbirna imovniska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Marica23.06.2017. Prezime Jančić 23.06.2017.
Stručna sprema SSS23.06.2017.
Zvanje UGOSTITELJ23.06.2017. Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica23.06.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana23.06.2017.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece23.06.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 10299 Hrastina23.06.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji23.06.2017.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Općinski načelnik23.06.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Marija Gorica23.06.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10299 Marija Gorica23.06.2017. Ulica GORIČKA23.06.2017. Kućni broj 18/A23.06.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851339665523.06.2017.
Datum početka mandata 26/05/201723.06.2017. 27/05/202125.06.2021. Predviđeni datum kraja mandata 16/05/202123.06.2017. 18/05/202525.06.2021.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno23.06.2017. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji23.06.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji23.06.2017.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji23.06.2017.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Ne postoji23.06.2017. Postoji16.07.2021.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto OPĆINSKI NAČELNIK16.07.2021. Naziv pravne osobe OPĆINA MARIJA GORICA16.07.2021. OIB pravne osobe 4865800124416.07.2021.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10299 Marija Gorica16.07.2021. Ulica GORIČKA16.07.2021. Kućni broj 18/A16.07.2021.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 26/05/201716.07.2021. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 26/05/202116.07.2021.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (HRK) 9876,0823.06.2017. 11670,0025.06.2021. Neto iznos (HRK) 6757,7323.06.2017. 8162,0825.06.2021.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji23.06.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji23.06.2017.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Ne postoji23.06.2017.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Postoji23.06.2017.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (HRK) 149920,6323.06.2017. 3705,8225.06.2021. 11000,0031.01.2022. Pravna osnova Od samostalne djelatnosti23.06.2017.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini23.06.2017. Mjesečno25.06.2021.
Napomena Primici su znatno smanjeni zbog gospodarske krize uzrokovane virusom COVID-19.25.06.2021. 31.01.2022.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Postoji23.06.2017. Ne postoji25.06.2021.

Subvencija/donacija/poticaj/stipendija

Isplatitelj DRŽAVNA POTICAJNA SREDSTVA23.06.2017. OIB isplatitelja 1868313648723.06.2017.
Neto iznos (HRK) 3874,4123.06.2017. Vremenski raspon Na godišnjoj razini23.06.2017.
Vrsta Poticaj23.06.2017.
Korisnik Svrha
Napomena

Podatci o obvezama

Obveze Postoji23.06.2017. Ne postoji25.06.2021.

Obveza

Vrsta obveze Kredit23.06.2017. Nositelj obveze Bračni drug23.06.2017.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) ZAGREBAČKA BANKA D.D.23.06.2017. Iznos duga (početni iznos glavnice) 25000,0023.06.2017.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna23.06.2017. Godina zaduženja 201623.06.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 1223.06.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 12500,0023.06.2017. Ugovorena kamatna stopa 6,8023.06.2017.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit23.06.2017. Nositelj obveze Osobno23.06.2017.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) ZAGREBAČKA BANKA D.D.23.06.2017. Iznos duga (početni iznos glavnice) 14158,0523.06.2017.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna23.06.2017. Godina zaduženja 201323.06.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 4823.06.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 2874,4623.06.2017. Ugovorena kamatna stopa 7,7723.06.2017.
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji23.06.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji23.06.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vikendica23.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska23.06.2017.
Mjesto KRK GLAVOTOK23.06.2017. Poštanski broj 5150023.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni23.06.2017. Površina 56,0023.06.2017. 96,0025.06.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 420000,0023.06.2017. 600000,0025.06.2021. 690000,0031.01.2022.
Katastarska općina LINARDIĆ23.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno23.06.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug23.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)23.06.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Poslovni prostor23.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska23.06.2017.
Mjesto HRASTINA23.06.2017. Poštanski broj 1029923.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni23.06.2017. Površina 2239,0023.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 1400000,0023.06.2017. 3375000,0025.06.2021. 3881250,0031.01.2022.
Katastarska općina KRAJ23.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno23.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug23.06.2017. Način stjecanja Darovnim ugovorom, Nasljedstvom23.06.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom23.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska23.06.2017.
Mjesto HRASTINA23.06.2017. Poštanski broj 1029923.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni23.06.2017. Površina 496,0023.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 350000,0023.06.2017. 550000,0025.06.2021. 632500,0031.01.2022.
Katastarska općina KRAJ23.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno23.06.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug23.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)23.06.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd23.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska23.06.2017.
Mjesto MAČKOVEC23.06.2017. Poštanski broj 1029923.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni23.06.2017. Površina 3870,0023.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 100000,0023.06.2017. 150000,0025.06.2021.
Katastarska općina KRAJ23.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno23.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug23.06.2017. Način stjecanja Darovnim ugovorom, Nasljedstvom23.06.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma23.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska23.06.2017.
Mjesto HRASTINA GERIŠĆAK23.06.2017. Poštanski broj 1029923.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni23.06.2017. Površina 1448,0023.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 35000,0023.06.2017. 75000,0025.06.2021.
Katastarska općina KRAJ23.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno23.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug23.06.2017. Način stjecanja Darovnim ugovorom23.06.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)23.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska23.06.2017.
Mjesto HRASTINA23.06.2017. Poštanski broj 1029923.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni23.06.2017. Površina 1161,0023.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 20000,0023.06.2017.
Katastarska općina KRAJ23.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno23.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug23.06.2017. Način stjecanja Darovnim ugovorom23.06.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vočnjak23.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska23.06.2017.
Mjesto HRASTINA23.06.2017. Poštanski broj 1029923.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni23.06.2017. Površina 1343,0023.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 25000,0023.06.2017. 75000,0025.06.2021.
Katastarska općina KRAJ23.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno23.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug23.06.2017. Način stjecanja Darovnim ugovorom, Nasljedstvom23.06.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)23.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska23.06.2017.
Mjesto HRASTINA23.06.2017. Poštanski broj 1029923.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni23.06.2017. Površina 6480,0023.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 20000,0023.06.2017. 75000,0025.06.2021.
Katastarska općina KRAJ23.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno23.06.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug23.06.2017. Način stjecanja Darovnim ugovorom, Nasljedstvom23.06.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom25.06.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska25.06.2021.
Mjesto KRAJ DONJI25.06.2021. Poštanski broj 1029925.06.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni25.06.2021. Površina 504,0025.06.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 525000,0025.06.2021. 603750,0031.01.2022.
Katastarska općina KRAJ25.06.2021. Vrsta vlasništva Knjižno25.06.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug25.06.2021. Način stjecanja Nasljedstvom25.06.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 25.06.2021.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji23.06.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil23.06.2017. Marka/tip AUDI A423.06.2017.
Godina proizvodnje 200423.06.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 45000,0023.06.2017. 30000,0025.06.2021. 25000,0031.01.2022.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug23.06.2017. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)23.06.2017.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji23.06.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji23.06.2017.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice23.06.2017. Naziv poslovnog subjekta HT D.D.23.06.2017.
OIB poslovnog subjekta 8179314656023.06.2017. Sjedište poslovnog subjekta ULICA GRADA VUKOVARA 23, ZAGREB23.06.2017.
Broj dionica 13823.06.2017. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 119,9523.06.2017.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Nije izvršen prijenos23.06.2017.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno, Bračni drug23.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada23.06.2017.
Napomena

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji23.06.2017.

Podatci o štednji

Iznos 46881,5923.06.2017. Valuta HRK - Hrvatska Kuna23.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno23.06.2017. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada23.06.2017.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 40235,6323.06.2017. 136622,8825.06.2021. 140122,8831.01.2022. Valuta HRK - Hrvatska Kuna23.06.2017.
Oblik vlasništva Dijete23.06.2017. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada23.06.2017.
Napomena Marica Jančić uplaćuje na ime stambene štednje mlt. unuci Barbari Pili mjesečno 700,00 kn.25.06.2021.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Postoji23.06.2017.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe ZAPREŠIĆ DOO23.06.2017. Sjedište pravne osobe ZAPREŠIĆ, ZELENGAJ 1523.06.2017.
OIB pravne osobe 9641223247923.06.2017.
Datum učlanjenja 26/05/201723.06.2017. 27/05/202125.06.2021. Datum kraja članstva 23.06.2017.
Funkcije ČLAN SKUPŠTINE23.06.2017.
Napomena