Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Marica Jančić

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Marica23.06.2017. Prezime Jančić 23.06.2017.
Stručna sprema SSS23.06.2017.
Zvanje UGOSTITELJ23.06.2017. Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica23.06.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Oženjen/Udana23.06.2017.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece23.06.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 10299 Hrastina23.06.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji23.06.2017.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Općinski načelnik23.06.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Marija Gorica23.06.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10299 Marija Gorica23.06.2017. Ulica GORIČKA23.06.2017. Kućni broj 18/A23.06.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851339665523.06.2017. Fax (službeni) +3851339665523.06.2017.
Datum početka mandata 26/05/201723.06.2017. Predviđeni datum kraja mandata 16/05/202123.06.2017.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno23.06.2017. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji23.06.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji23.06.2017.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji23.06.2017.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Ne postoji23.06.2017.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 9876,0823.06.2017. Neto iznos (HRK) 6757,7323.06.2017.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji23.06.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji23.06.2017.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Postoji23.06.2017.

Subvencija/donacija/poticaj

Isplatitelj DRu00c5u00bdAVNA POTICAJNA SREDSTVA23.06.2017. OIB isplatitelja 1868313648723.06.2017.
Neto iznos (HRK) 3874,4123.06.2017. Vremenski raspon Na godišnjoj razini23.06.2017.
Vrsta Poticaj23.06.2017.

Ostali podaci o bračnom drugu/Životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Ne postoji23.06.2017.

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera Postoji23.06.2017.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera dužnosnika

Iznos primitka (HRK) 149920,6323.06.2017. Pravna osnova Od samostalne djelatnosti23.06.2017.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini23.06.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji23.06.2017.

Obveza

Vrsta obveze Kredit23.06.2017. Nosioc obveze Bračni drug23.06.2017.
Vjerovnik ZAGREBAČKA BANKA D.D.23.06.2017. Iznos duga 25000,0023.06.2017.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna23.06.2017. Godina zaduženja 201623.06.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 1223.06.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 12500,0023.06.2017. Ugovorena kamatna stopa 6,8023.06.2017.

Obveza

Vrsta obveze Kredit23.06.2017. Nosioc obveze Osobno23.06.2017.
Vjerovnik ZAGREBAČKA BANKA D.D.23.06.2017. Iznos duga 14158,0523.06.2017.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna23.06.2017. Godina zaduženja 201323.06.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 4823.06.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 2874,4623.06.2017. Ugovorena kamatna stopa 7,7723.06.2017.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji23.06.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji23.06.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vikendica23.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska23.06.2017.
Mjesto KRK GLAVOTOK23.06.2017. Poštanski broj 5150023.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni23.06.2017. Površina 56,0023.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 420000,0023.06.2017.
Katastarska općina LINARDIĆ23.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno23.06.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug23.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)23.06.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Poslovni prostor23.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska23.06.2017.
Mjesto HRASTINA23.06.2017. Poštanski broj 1029923.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni23.06.2017. Površina 2239,0023.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 1400000,0023.06.2017.
Katastarska općina KRAJ23.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno23.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug23.06.2017. Način stjecanja Darovnim ugovorom, Nasljedstvom23.06.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom23.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska23.06.2017.
Mjesto HRASTINA23.06.2017. Poštanski broj 1029923.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni23.06.2017. Površina 496,0023.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 350000,0023.06.2017.
Katastarska općina KRAJ23.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno23.06.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug23.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)23.06.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd23.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska23.06.2017.
Mjesto MAČKOVEC23.06.2017. Poštanski broj 1029923.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni23.06.2017. Površina 3870,0023.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 100000,0023.06.2017.
Katastarska općina KRAJ23.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno23.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug23.06.2017. Način stjecanja Darovnim ugovorom, Nasljedstvom23.06.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma23.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska23.06.2017.
Mjesto HRASTINA GERIŠĆAK23.06.2017. Poštanski broj 1029923.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni23.06.2017. Površina 1448,0023.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 35000,0023.06.2017.
Katastarska općina KRAJ23.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno23.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug23.06.2017. Način stjecanja Darovnim ugovorom23.06.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)23.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska23.06.2017.
Mjesto HRASTINA23.06.2017. Poštanski broj 1029923.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni23.06.2017. Površina 1161,0023.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 20000,0023.06.2017.
Katastarska općina KRAJ23.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno23.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug23.06.2017. Način stjecanja Darovnim ugovorom23.06.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vočnjak23.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska23.06.2017.
Mjesto HRASTINA23.06.2017. Poštanski broj 1029923.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni23.06.2017. Površina 1343,0023.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 25000,0023.06.2017.
Katastarska općina KRAJ23.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno23.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug23.06.2017. Način stjecanja Darovnim ugovorom, Nasljedstvom23.06.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)23.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska23.06.2017.
Mjesto HRASTINA23.06.2017. Poštanski broj 1029923.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni23.06.2017. Površina 6480,0023.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 20000,0023.06.2017.
Katastarska općina KRAJ23.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno23.06.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug23.06.2017. Način stjecanja Darovnim ugovorom, Nasljedstvom23.06.2017.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji23.06.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil23.06.2017. Marka/tip AUDI A423.06.2017.
Godina proizvodnje 200423.06.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 45000,0023.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug23.06.2017. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)23.06.2017.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji23.06.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Postoji23.06.2017.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Dionice23.06.2017. Naziv poslovnog subjekta HT D.D.23.06.2017.
OIB poslovnog subjekta 8179314656023.06.2017. Sjedište poslovnog subjekta ULICA GRADA VUKOVARA 23, ZAGREB23.06.2017.
Broj dionica 13823.06.2017. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 119,9523.06.2017.
Izvršen prijenos prava Nije izvršen prijenos23.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug23.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada23.06.2017.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Postoji23.06.2017.

Podatci o štednji

Iznos 46881,5923.06.2017. Valuta HRK - Hrvatska Kuna23.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno23.06.2017. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada23.06.2017.

Podatci o štednji

Iznos 40235,6323.06.2017. Valuta HRK - Hrvatska Kuna23.06.2017.
Oblik vlasništva Dijete23.06.2017. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada23.06.2017.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Postoji23.06.2017.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe ZAPREŠIĆ DOO23.06.2017. Sjedište pravne osobe ZAPREŠIĆ, ZELENGAJ 1523.06.2017.
OIB pravne osobe 9641223247923.06.2017.
Datum učlanjenja 26/05/201723.06.2017. Datum kraja članstva 23.06.2017.
Funkcije ČLAN SKUPŠTINE23.06.2017.
Pojedinačna izvješća o imovinskom stanju dužnosnika u PDF formatu: