Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Majda Burić

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Majda02.11.2016. Prezime Burić02.11.2016.
Stručna sprema VSS02.11.2016.
Zvanje profesor hrvatskoga jezika i književnosti02.11.2016. Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica02.11.2016.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Neoženjen/Neudana02.11.2016.

Podatci o djeci

Stanje Nema djece02.11.2016.

Podatci o prebivalištu

Grad 51314 Ravna Gora02.11.2016.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji02.11.2016.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Zastupnik02.11.2016. Državni tajnik Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Hrvatski sabor02.11.2016. Ministarstvo rada i mirovinskog sustava

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb02.11.2016. Ulica Trg svetog Marka02.11.2016. Ulica grada Vukovara Kućni broj 602.11.2016. 78

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851456947702.11.2016. +38516106660 Fax (službeni) +3851456931402.11.2016. +38516109300
Datum početka mandata 19/10/201602.11.2016. 29/06/2017 Predviđeni datum kraja mandata 14/10/202002.11.2016.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno02.11.2016. Stvarni datum kraja mandata 28/06/2017

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji02.11.2016.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Postoji02.11.2016. Ne postoji05.07.2017.

Druga javna dužnost

Dužnost županijski vijećnik u Skupštini02.11.2016. Naziv pravne osobe Primorsko-goranska županija02.11.2016.
OIB pravne osobe 3242047213402.11.2016. Način obnašanja dužnosti Volonterski02.11.2016.
Datum početka dužnosti 13/06/201302.11.2016. Datum kraja dužnosti 13/06/201702.11.2016.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 51000 Rijeka02.11.2016. Ulica Adamićeva ulica02.11.2016. Kućni broj 1002.11.2016.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +3855135161202.11.2016. Fax (službeni) 02.11.2016.
e-mail (službeni) 02.11.2016. Mobitel (službeni) 02.11.2016.

Druga javna dužnost

Dužnost općinski vijećnik02.11.2016. Naziv pravne osobe Općina Ravna Gora02.11.2016.
OIB pravne osobe 9738367231602.11.2016. Način obnašanja dužnosti Volonterski02.11.2016.
Datum početka dužnosti 06/06/201302.11.2016. Datum kraja dužnosti 06/06/201702.11.2016.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 51314 Ravna Gora02.11.2016. Ulica Ivana Gorana Kovačića02.11.2016. Kućni broj 17702.11.2016.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +3855182945002.11.2016. Fax (službeni) 02.11.2016.
e-mail (službeni) 02.11.2016. Mobitel (službeni) 02.11.2016.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji02.11.2016.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Postoji02.11.2016.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto učitelj hrvatskoga jezika02.11.2016. Naziv pravne osobe Osnovna škola dr. Branimira Markovića02.11.2016. OIB pravne osobe 3229810255602.11.2016.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 51314 Ravna Gora02.11.2016. Ulica Ivana Mažuranića02.11.2016. Kućni broj 2202.11.2016.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 25/04/200502.11.2016. Datum prestanka radnog odnosa 02.11.2016. 19/10/201608.11.2016.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto saborski zastupnik Naziv pravne osobe Hrvatski sabor OIB pravne osobe 38597506234
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb Ulica Trg svetog Marka Kućni broj 6
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 19/10/2016 Datum prestanka radnog odnosa 28/06/2017

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 21627,8202.11.2016. 23503,38 Neto iznos (HRK) 13975,2302.11.2016. 15383,51

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji02.11.2016.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji02.11.2016.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji02.11.2016.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji02.11.2016.

Obveza

Vrsta obveze Kredit02.11.2016. Nosioc obveze Osobno02.11.2016.
Vjerovnik Privredna banka Zagreb02.11.2016. Iznos duga 12513,6702.11.2016. 11177,4305.07.2017.
Valuta duga EUR - Euro02.11.2016. Godina zaduženja 201102.11.2016.
Rok vraćanja u mjesecima 12002.11.2016. Iznos mjesečnog anuiteta 256,1502.11.2016. Ugovorena kamatna stopa 8,9602.11.2016.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji02.11.2016.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Ne postoji02.11.2016.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji02.11.2016.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil02.11.2016. Marka/tip Peugeot 207 SW02.11.2016.
Godina proizvodnje 200802.11.2016. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 40000,0002.11.2016.
Oblik vlasništva Osobno02.11.2016. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)02.11.2016.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji02.11.2016.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Ne postoji02.11.2016.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Ne postoji02.11.2016.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Postoji02.11.2016.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Matica hrvatska02.11.2016. Sjedište pravne osobe Matice hrvatske 2, Strossmayerov trg 4, Zagreb02.11.2016.
OIB pravne osobe 7989305838102.11.2016.
Datum učlanjenja 12/04/200102.11.2016. Datum kraja članstva 02.11.2016.
Funkcije članica Matice hrvatske-Ogranka u Rijeci02.11.2016.