Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Majda Burić

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Majda02.11.2016. Prezime Burić02.11.2016.
Stručna sprema VSS02.11.2016.
Zvanje profesor hrvatskoga jezika i književnosti02.11.2016. Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica02.11.2016.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Neoženjen/Neudana02.11.2016.

Podatci o djeci

Stanje Nema djece02.11.2016.

Podatci o prebivalištu

Grad 51314 Ravna Gora02.11.2016.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji02.11.2016.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Zastupnik02.11.2016. Državni tajnik Zastupnik20.07.2021. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Hrvatski sabor02.11.2016. Ministarstvo rada i mirovinskog sustava Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike05.01.2021. Hrvatski sabor20.07.2021.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb02.11.2016. Ulica Trg svetog Marka02.11.2016. Ulica grada Vukovara Trg sv. Marka20.07.2021. Kućni broj 602.11.2016. 78 620.07.2021.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851456947702.11.2016. +38516106660 +3851456947720.07.2021.
Datum početka mandata 19/10/201602.11.2016. 29/06/2017 24/09/202005.01.2021. 25/06/202120.07.2021. Predviđeni datum kraja mandata 14/10/202002.11.2016. 01/08/202405.01.2021.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno02.11.2016. Stvarni datum kraja mandata 28/06/2017 24/09/2020 24/06/2021

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji02.11.2016.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Postoji02.11.2016. Ne postoji05.07.2017.

Druga javna dužnost

Dužnost županijski vijećnik u Skupštini02.11.2016. Naziv pravne osobe Primorsko-goranska županija02.11.2016.
OIB pravne osobe 3242047213402.11.2016. Način obnašanja dužnosti Volonterski02.11.2016.
Datum početka dužnosti 13/06/201302.11.2016. Datum kraja dužnosti 13/06/201702.11.2016.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 51000 Rijeka02.11.2016. Ulica Adamićeva ulica02.11.2016. Kućni broj 1002.11.2016.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +3855135161202.11.2016.

Druga javna dužnost

Dužnost općinski vijećnik02.11.2016. Naziv pravne osobe Općina Ravna Gora02.11.2016.
OIB pravne osobe 9738367231602.11.2016. Način obnašanja dužnosti Volonterski02.11.2016.
Datum početka dužnosti 06/06/201302.11.2016. Datum kraja dužnosti 06/06/201702.11.2016.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 51314 Ravna Gora02.11.2016. Ulica Ivana Gorana Kovačića02.11.2016. Kućni broj 17702.11.2016.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +3855182945002.11.2016.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji02.11.2016.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji02.11.2016.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto učitelj hrvatskoga jezika02.11.2016. Naziv pravne osobe Osnovna škola dr. Branimira Markovića02.11.2016. OIB pravne osobe 3229810255602.11.2016.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 51314 Ravna Gora02.11.2016. Ulica Ivana Mažuranića02.11.2016. Kućni broj 2202.11.2016.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 25/04/200502.11.2016. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 02.11.2016. 19/10/201608.11.2016.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto saborski zastupnik Naziv pravne osobe Hrvatski sabor OIB pravne osobe 38597506234
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb Ulica Trg svetog Marka Kućni broj 6
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 19/10/2016 Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 28/06/2017

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto državni tajnik05.01.2021. Naziv pravne osobe Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava05.01.2021. OIB pravne osobe 5396948650005.01.2021.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb05.01.2021. Ulica Ulica grada Vukovara05.01.2021. Kućni broj 7805.01.2021.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 29/06/201705.01.2021. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 24/09/202005.01.2021.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto državni tajnik20.07.2021. Naziv pravne osobe Ministarstvo rada mirovinskoga sustava obitelji i socijalne politike20.07.2021. OIB pravne osobe 5396948650020.07.2021.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb20.07.2021. Ulica Ulica grada Vukovara20.07.2021. Kućni broj 7820.07.2021.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 25/09/202020.07.2021. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 24/06/202120.07.2021.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 21627,8202.11.2016. 23503,38 27768,9205.01.2021. 23964,8420.07.2021. 3180,5720.07.2021. Neto iznos (EUR) 13975,2302.11.2016. 15383,51 15632,5305.01.2021. 15898,6220.07.2021. 2110,0320.07.2021.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji02.11.2016.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji02.11.2016. Postoji29.07.2021.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 1500,0029.07.2021. 199,0829.07.2021. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak29.07.2021.
Vremenski raspon Mjesečno29.07.2021.
Napomena 29.07.2021.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji02.11.2016.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji02.11.2016.

Obveza

Vrsta obveze Kredit02.11.2016. Nositelj obveze Osobno02.11.2016.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Privredna banka Zagreb02.11.2016. Iznos duga (početni iznos glavnice) 12513,6702.11.2016. 11177,4305.07.2017.
Valuta duga EUR - Euro02.11.2016. Godina zaduženja 201102.11.2016.
Rok vraćanja u mjesecima 12002.11.2016. Iznos mjesečnog anuiteta 256,1502.11.2016. Ugovorena kamatna stopa 8,9602.11.2016.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit05.01.2021. Nositelj obveze Osobno05.01.2021.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Privredna banka Zagreb05.01.2021. Iznos duga (početni iznos glavnice) 101630,7705.01.2021. 98425,2705.01.2021. 92625,6020.07.2021. 120000,0020.01.2022. 15926,7420.01.2022.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna05.01.2021. EUR - Euro05.01.2021. Godina zaduženja 201805.01.2021.
Rok vraćanja u mjesecima 12005.01.2021. Iznos mjesečnog anuiteta 1410,6805.01.2021. 187,1405.01.2021. Ugovorena kamatna stopa 7,2805.01.2021.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit20.01.2022. Nositelj obveze Osobno20.01.2022.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Privredna banka Zagreb20.01.2022. Iznos duga (početni iznos glavnice) 120000,0020.01.2022. 15926,7420.01.2022.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna20.01.2022. EUR - Euro20.01.2022. Godina zaduženja 202120.01.2022.
Rok vraćanja u mjesecima 8420.01.2022. Iznos mjesečnog anuiteta 1751,8820.01.2022. 232,4020.01.2022. Ugovorena kamatna stopa 5,9820.01.2022.
Napomena 20.01.2022.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji02.11.2016.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Ne postoji02.11.2016.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji02.11.2016.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil02.11.2016. Marka/tip Peugeot 207 SW02.11.2016.
Godina proizvodnje 200802.11.2016. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 40000,0002.11.2016. 5308,9102.11.2016.
Oblik vlasništva Osobno02.11.2016. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)02.11.2016.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil20.01.2022. Marka/tip renault Clio20.01.2022.
Godina proizvodnje 202020.01.2022. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 100000,0020.01.2022. 13272,2820.01.2022.
Oblik vlasništva Osobno20.01.2022. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)20.01.2022.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji02.11.2016.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji02.11.2016.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji02.11.2016. Postoji30.01.2023.

Podatci o štednji

Iznos 20000,0030.01.2023. Valuta EUR - Euro30.01.2023.
Oblik vlasništva Osobno30.01.2023. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada30.01.2023.
Napomena 30.01.2023.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Postoji02.11.2016.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Matica hrvatska02.11.2016. Sjedište pravne osobe Matice hrvatske 2, Strossmayerov trg 4, Zagreb02.11.2016.
OIB pravne osobe 7989305838102.11.2016.
Datum učlanjenja 12/04/200102.11.2016. Datum kraja članstva 02.11.2016.
Funkcije članica Matice hrvatske-Ogranka u Rijeci02.11.2016.
Napomena