Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Maja Markovčić Kostelac

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Maja Prezime Markovčić Kostelac
Stručna sprema Magistar Znanosti
Zvanje diplomirana pravnica Stranačka pripadnost Nisam član stranke

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Oženjen/Udana

Podatci o djeci

Stanje Ima djece

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Državni tajnik Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb Ulica Prisavlje Kućni broj 14

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +38516169090 Fax (službeni) 23.12.2016.
Datum početka mandata 18/11/2016 Predviđeni datum kraja mandata 20/12/2020
Način obnašanja dužnosti Profesionalno Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Postoji

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto ravnateljica Naziv pravne osobe Hrvatska udruga brodara Mare Nostrum OIB pravne osobe 3233984326
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb Ulica Av.Vjećeslava Holjevca Kućni broj 20
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 02/03/2014 Datum prestanka radnog odnosa 17/11/2016

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 24944,63 Neto iznos (HRK) 14437,69

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 47880,00 Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava
Vremenski raspon Na godišnjoj razini

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji

Ostali podaci o bračnom drugu/Životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji

Plaća bračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Sansegus d.o.o. OIB poslodavca 82300687864
Bruto iznos (HRK) 95000,00 Neto iznos (HRK) 60000,00
Datum stupanja u radni odnos 01/04/2013 Datum prestanka radnog odnosa

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera Ne postoji

Podatci o obvezama

Obveze Postoji

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nosioc obveze Osobno
Vjerovnik Erste i Steiermarkische Banka d.d. Jadranski trg 1 Rijeka23.12.2016. Iznos duga 731048,9323.12.2016.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna Godina zaduženja 2016
Rok vraćanja u mjesecima 200 Iznos mjesečnog anuiteta 5181,92 Ugovorena kamatna stopa 4,42

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nosioc obveze Osobno
Vjerovnik Societe Generale-Splitska banka d.d. Rudjera Boškovića 16 Split23.12.2016. Iznos duga 50000,00
Valuta duga EUR - Euro Godina zaduženja 2013
Rok vraćanja u mjesecima 240 Iznos mjesečnog anuiteta 405,7823.12.2016. Ugovorena kamatna stopa 5,6823.12.2016.

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nosioc obveze Osobno
Vjerovnik Erste i Steiermarkische Banka d.d. Jadranski trg 1 Rijeka23.12.2016. Iznos duga 130247,2023.12.2016.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna Godina zaduženja 2014
Rok vraćanja u mjesecima 120 Iznos mjesečnog anuiteta 1855,67 Ugovorena kamatna stopa 8,42

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Zagreb Poštanski broj 10000
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 219,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 1900000,00
Katastarska općina ko Resnik Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug Način stjecanja Nasljedstvom, Zaduženjem kod banke (Kredit)

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Susak Poštanski broj 51561
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 120,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 1748000,00
Katastarska općina Susak Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip Kia Shuma
Godina proizvodnje 1999 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 3500,00
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Postoji

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Dionice Naziv poslovnog subjekta Elektropromet d.d.
OIB poslovnog subjekta 11253040204 Sjedište poslovnog subjekta Av.Dubrovnik 6, Zagreb
Broj dionica 86 Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 26,50
Izvršen prijenos upravljačkih prava Udio manji od 0.5%
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Nasljedstvom

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Ne postoji

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Postoji

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Rotary klub Zagreb Donji grad Sjedište pravne osobe Zagreb, Mlinovi 28
OIB pravne osobe 14165810157
Datum učlanjenja 16/04/2015 Datum kraja članstva
Funkcije članica