Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Maja-Marija Nahod

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Maja-Marija08.09.2017. Prezime Nahod08.09.2017.
Stručna sprema Doktor Znanosti08.09.2017.
Zvanje doktor znanosti - diplomirani inženjer građ08.09.2017. Stranačka pripadnost Nisam član stranke08.09.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana08.09.2017.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece08.09.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb08.09.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji08.09.2017.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Pomoćnik ministra08.09.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja08.09.2017. Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine11.05.2021.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb08.09.2017. Ulica Ulica Republike Austrije08.09.2017. Kućni broj 1408.09.2017. 2011.05.2021.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851378212308.09.2017.
Datum početka mandata 13/07/201708.09.2017. Predviđeni datum kraja mandata 14/08/202008.09.2017. 11/02/202111.05.2021.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno08.09.2017. Stvarni datum kraja mandata 11/02/2021

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji08.09.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji08.09.2017.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji08.09.2017.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji08.09.2017.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Docent08.09.2017. Naziv pravne osobe Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu08.09.2017. OIB pravne osobe 6292415342008.09.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb08.09.2017. Ulica Fra Andije Kačića-Miošića08.09.2017. Kućni broj 2608.09.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 15/03/200408.09.2017. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 14/07/201708.09.2017.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 21832,8208.09.2017. Neto iznos (HRK) 15790,7708.09.2017.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji08.09.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji08.09.2017. Postoji24.02.2019.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 17400,0024.02.2019. 19600,0008.01.2020. Pravna osnova Od drugog dohodka24.02.2019.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini24.02.2019.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 21003,9124.02.2019. Pravna osnova Od druge djelatnosti24.02.2019.
Vremenski raspon Jednokratno24.02.2019.
Druga djelatnost Ugovor o djelu - poslovi prije imenovanja za dužnosnika 24.02.2019.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 17403,2324.02.2019. Pravna osnova Od druge djelatnosti24.02.2019.
Vremenski raspon Jednokratno24.02.2019.
Druga djelatnost Ugovor o djelu - poslovi prije imenovanja za dužnosnika24.02.2019.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 7500,0008.01.2020. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti08.01.2020.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini08.01.2020.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 6000,0011.05.2021. Pravna osnova Od drugog dohodka11.05.2021.
Vremenski raspon Mjesečno11.05.2021.
Napomena

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji08.09.2017.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Schnell Gut und Gunstig-Renovierung GmbH08.09.2017. OIB poslodavca 12345608.09.2017.
Bruto iznos (HRK) 230400,0008.09.2017. 19200,0011.05.2021. Neto iznos (HRK) 173205,0008.09.2017. 14433,7511.05.2021.
Datum stupanja u radni odnos 10/02/201708.09.2017. Datum prestanka radnog odnosa 08.09.2017. 24/09/201724.08.2018.
Napomena

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Palić Inženjering d.o.o.24.08.2018. OIB poslodavca 9975007783224.08.2018.
Bruto iznos (HRK) 270480,0024.08.2018. 22540,0011.05.2021. Neto iznos (HRK) 168000,0024.08.2018. 14000,0011.05.2021.
Datum stupanja u radni odnos 09/10/201724.08.2018. Datum prestanka radnog odnosa 24.08.2018. 09/04/202111.05.2021.
Napomena

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Hidrostres d.o.o.11.05.2021. OIB poslodavca 7625382137011.05.2021.
Bruto iznos (HRK) 18089,0111.05.2021. Neto iznos (HRK) 12000,0011.05.2021.
Datum stupanja u radni odnos 12/04/202111.05.2021. Datum prestanka radnog odnosa 11.05.2021.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji08.09.2017.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji08.09.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji08.09.2017.

Obveza

Vrsta obveze Kredit08.09.2017. Nositelj obveze Bračni drug08.09.2017.
Vjerovnik (banka i dr. subjekt prema kojem postoji dug) PBZ08.09.2017. Iznos duga (početni iznos glavnice) 557000,0008.09.2017.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna08.09.2017. Godina zaduženja 201608.09.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 30008.09.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 3188,3808.09.2017. Ugovorena kamatna stopa 4,7908.09.2017.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit08.09.2017. Nositelj obveze Bračni drug08.09.2017.
Vjerovnik (banka i dr. subjekt prema kojem postoji dug) PBZ08.09.2017. Iznos duga (početni iznos glavnice) 15000,0008.09.2017.
Valuta duga EUR - Euro08.09.2017. Godina zaduženja 201608.09.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 12008.09.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 154,8808.09.2017. Ugovorena kamatna stopa 4,4008.09.2017.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit24.08.2018. Nositelj obveze Bračni drug24.08.2018.
Vjerovnik (banka i dr. subjekt prema kojem postoji dug) Unicredit Bank AG - HypoVereinsbank24.08.2018. Iznos duga (početni iznos glavnice) 5000,0024.08.2018.
Valuta duga EUR - Euro24.08.2018. Godina zaduženja 201724.08.2018.
Rok vraćanja u mjesecima 3724.08.2018. Iznos mjesečnog anuiteta 143,0024.08.2018. Ugovorena kamatna stopa 1,9824.08.2018.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit24.08.2018. Nositelj obveze Bračni drug24.08.2018.
Vjerovnik (banka i dr. subjekt prema kojem postoji dug) Unicredit Bank AG - HypoVereinsbank24.08.2018. Iznos duga (početni iznos glavnice) 8950,0024.08.2018.
Valuta duga EUR - Euro24.08.2018. Godina zaduženja 201724.08.2018.
Rok vraćanja u mjesecima 8424.08.2018. Iznos mjesečnog anuiteta 118,0024.08.2018. Ugovorena kamatna stopa 2,9924.08.2018.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit08.01.2020. Nositelj obveze Osobno08.01.2020.
Vjerovnik (banka i dr. subjekt prema kojem postoji dug) Hrvatska poštanska banka08.01.2020. Iznos duga (početni iznos glavnice) 380000,0008.01.2020.
Valuta duga EUR - Euro08.01.2020. Godina zaduženja 201908.01.2020.
Rok vraćanja u mjesecima 28008.01.2020. Iznos mjesečnog anuiteta 1888,7408.01.2020. Ugovorena kamatna stopa 3,0008.01.2020.
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji08.09.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji08.09.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom08.09.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska08.09.2017.
Mjesto Zagreb08.09.2017. Poštanski broj 1000008.09.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni08.09.2017. Površina 376,3808.09.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 1525000,0008.09.2017. 2350000,0024.08.2018. 4500000,0008.01.2020.
Katastarska općina Vrapče08.09.2017. Vrsta vlasništva Knjižno08.09.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug08.09.2017. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)08.09.2017. Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)24.08.2018.
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji08.09.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil08.09.2017. Marka/tip Citroen Xsara Picasso08.09.2017.
Godina proizvodnje 200208.09.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 15000,0008.09.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug08.09.2017. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)08.09.2017.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil24.08.2018. Marka/tip Škoda Octavia 1.6 TDI Ambiente24.08.2018.
Godina proizvodnje 200924.08.2018. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 55000,0024.08.2018. 40000,0008.01.2020.
Oblik vlasništva Bračni drug24.08.2018. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)24.08.2018.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji08.09.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji08.09.2017.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Ne postoji08.09.2017.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Postoji08.09.2017.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Hrvatska udruga za upravljanje projektima08.09.2017. Sjedište pravne osobe Zagreb08.09.2017.
OIB pravne osobe 5251558292708.09.2017.
Datum učlanjenja 02/04/201008.09.2017. Datum kraja članstva 08.09.2017.
Funkcije Direktor ovjere08.09.2017. Član strateškog Vijeća24.08.2018.
Napomena