Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Lukša Novak

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Lukša Prezime Novak
Stručna sprema Magistar Znanosti
Zvanje DIPLOMIRANI INŽENJER ELEKTROTEHNIKE Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana

Podatci o djeci

Stanje Ima djece

Podatci o prebivalištu

Grad 21215 Kaštel Lukšić

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Direktor Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Zračna Luka Split d.o.o. ZRAČNA LUKA SPLIT - društvo s ograničenom odgovornošću za usluge u zračnom prometu

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 21216 Kaštel Štafilić Ulica CESTA DR. FRANJE TUĐMANA Kućni broj 1270

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +38521203501
Datum početka mandata 20/03/201719.01.2021. 12/10/201722.01.2021. 13/10/202104.11.2021. 14/04/202212.05.2022. 14/10/202202.11.2022. Predviđeni datum kraja mandata 11/10/202119.01.2021. 12/10/202122.01.2021. 13/04/202204.11.2021. 14/10/202212.05.2022. 14/04/202302.11.2022.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Član uprave Naziv pravne osobe Zračna luka Split d.o.o. OIB pravne osobe 83462362655
Sjedište pravne osobe
Mjesto 21216 Kaštel Štafilić Ulica Cesta dr. Franje Tuđmana Kućni broj 1270
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 06/10/1986 Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 42615,0019.01.2021. 45344,8222.01.2021. 40790,2004.11.2021. 49211,9012.05.2022. 53927,4502.11.2022. 7157,3402.11.2022. Neto iznos (EUR) 24230,2619.01.2021. 25533,5922.01.2021. 26218,5604.11.2021. 30845,3612.05.2022. 33350,2502.11.2022. 4426,3102.11.2022.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 3000,00 398,17 Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava
Vremenski raspon Mjesečno
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 500,0004.11.2021. 66,3604.11.2021. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava04.11.2021.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini04.11.2021.
Napomena 04.11.2021.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca OSNOVNA ŠKOLA OSTROG OIB poslodavca 90896497176
Bruto iznos (EUR) 9891,00 12780,0002.11.2022. 1696,2002.11.2022. Neto iznos (EUR) 6807,33 7754,2402.11.2022. 1029,1302.11.2022.
Datum stupanja u radni odnos 01/08/1988 Datum prestanka radnog odnosa
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji Postoji31.01.2023.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 565,0431.01.2023. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak31.01.2023.
Vremenski raspon Mjesečno31.01.2023.
Napomena 31.01.2023.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji

Podatci o obvezama

Obveze Postoji

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nositelj obveze Osobno
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Zračna luka Split Iznos duga (početni iznos glavnice) 1100000,00 145995,09
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna EUR - Euro Godina zaduženja 2008
Rok vraćanja u mjesecima 180 Iznos mjesečnog anuiteta 6712,74 890,84 Ugovorena kamatna stopa 4,00
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Kaštel Lukšić Poštanski broj 21215
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 247,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 2600000,00 345079,30
Katastarska općina Kaštel Lukšić Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug Način stjecanja Nasljedstvom, Zaduženjem kod banke (Kredit)
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena Nepoznat JMBG ostavitelja - osoba preminula 2001. godine.12.05.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva) Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Kaštel Lukšić Poštanski broj 21215
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 3197,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 311610,00 41357,75
Katastarska općina Kaštel Lukšić Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama Osobno04.11.2021. Način stjecanja Nasljedstvom
Postotak 50,00
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva) Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Kaštel Lukšić Poštanski broj 21215
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 5560,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 677625,00 89936,29
Katastarska općina Kaštel Lukšić Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Nasljedstvom
Postotak 62,50
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena Nepoznat JMBG ostavitelja - osoba preminula 1998. godine.12.05.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)12.05.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska12.05.2022.
Mjesto Kaštel Lukšić12.05.2022. Poštanski broj 2121512.05.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni12.05.2022. Površina 629,0012.05.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 5000,0012.05.2022. 663,6112.05.2022.
Katastarska općina Kaštel Lukšić12.05.2022. Vrsta vlasništva Knjižno12.05.2022.
Oblik vlasništva Osobno12.05.2022. Način stjecanja Prodajom imovine12.05.2022.
Napomena 12.05.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)12.05.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska12.05.2022.
Mjesto Kaštel Lukšić12.05.2022. Poštanski broj 2121512.05.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni12.05.2022. Površina 3500,0012.05.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 27000,0012.05.2022. 3583,5212.05.2022.
Katastarska općina Kaštel Lukšić12.05.2022. Vrsta vlasništva Knjižno12.05.2022.
Oblik vlasništva Osobno12.05.2022. Način stjecanja Prodajom imovine12.05.2022.
Napomena 12.05.2022.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip Subaru XV
Godina proizvodnje 2016 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 100000,00 13272,28
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Čamac Marka/tip Gumenjak
Godina proizvodnje 2003 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 40000,00 30000,0004.11.2021. 3981,6804.11.2021.
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil22.01.2021. Marka/tip Subaru XV22.01.2021.
Godina proizvodnje 201622.01.2021. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 189000,0022.01.2021. 120000,0004.11.2021. 15926,7404.11.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug22.01.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada22.01.2021.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Postoji

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Turistička zajednica splitsko dalmatinske županije Sjedište pravne osobe Split
OIB pravne osobe 49736780421
Datum učlanjenja 08/11/2011 Datum kraja članstva
Funkcije Član
Napomena
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u starom PDF formatu: