Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Ljubo Županović

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Ljubo Prezime Županović
Stručna sprema SSS
Zvanje Trgovac Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Oženjen/Udana

Podatci o djeci

Stanje Ima djece

Podatci o prebivalištu

Grad 22203 Podglavica

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Zamjenik općinskog načelnika Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Rogoznica

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 22203 Rogoznica Ulica Hrvatske mornarice Kućni broj 17

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +38522559040 Fax (službeni) +38522558136
Datum početka mandata 26/05/2017 Predviđeni datum kraja mandata 26/05/2021
Način obnašanja dužnosti Profesionalno Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Ne postoji

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 17023,39 Neto iznos (HRK) 11688,22

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji

Ostali podaci o bračnom drugu/Životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Ne postoji

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera Ne postoji

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Rogoznica Poštanski broj 22203
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 80,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 300000,00
Katastarska općina ROGOZNICA Vrsta vlasništva Vanknjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Nasljedstvom

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Podglavica Poštanski broj 22203
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 103,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 30000,00
Katastarska općina ROGOZNICA Vrsta vlasništva Vanknjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Nasljedstvom

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Čamac Marka/tip gajeta
Godina proizvodnje 1942 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 1000,00
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip Opel Vectra
Godina proizvodnje 2006 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 20000,00
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Prodajom imovine

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip Peugeot
Godina proizvodnje 2008 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 10000,00
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Ne postoji

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Postoji

Podatci o štednji

Iznos 10000,00 Valuta HRK - Hrvatska Kuna
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Postoji

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe POLJOPRIVREDNA ZADRUGA ROGOZNICA Sjedište pravne osobe Rogoznica, A. Starćevića 2
OIB pravne osobe 22718658571
Datum učlanjenja 01/10/1965 Datum kraja članstva
Funkcije Upravitelj, volonter

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe TZ Šibensko-kninske županije Sjedište pravne osobe Fra Nikole Ružića
OIB pravne osobe 84890928370
Datum učlanjenja 20/11/2015 Datum kraja članstva
Funkcije vijećnik, član skupštine
Pojedinačna izvješća o imovinskom stanju dužnosnika u PDF formatu: 
Pojedinačna izvješća o imovinskom stanju dužnosnika u starom PDF formatu: