Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Ljubica Lukačić

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Ljubica15.11.2016. Prezime Lukačić15.11.2016.
Stručna sprema VSS15.11.2016.
Zvanje diplomirana pravnica15.11.2016. Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica15.11.2016.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Neoženjen/Neudana15.11.2016.

Podatci o djeci

Stanje Nema djece15.11.2016.

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb15.11.2016.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji15.11.2016.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Zastupnik15.11.2016. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Hrvatski sabor15.11.2016.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb15.11.2016. Ulica Trg sv. Marka 15.11.2016. Kućni broj 115.11.2016.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851456922215.11.2016. Fax (službeni) +3851456922115.11.2016.
Datum početka mandata 19/10/201615.11.2016. Predviđeni datum kraja mandata 19/10/202015.11.2016.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno15.11.2016. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji15.11.2016.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji15.11.2016.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Postoji15.11.2016.

Drugi posao tijekom obnašanja mandata

Radno mjesto pomoćnica ravnatelja15.11.2016. Naziv pravne osobe Ustanova za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom15.11.2016. OIB pravne osobe 7793121656215.11.2016.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb15.11.2016. Ulica Avenija Marina Držića15.11.2016. Kućni broj 115.11.2016.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 09/07/199915.11.2016. Datum prestanka radnog odnosa 15.11.2016.

Drugi posao tijekom obnašanja mandata

Radno mjesto Pomočnica ravnatelja15.11.2016. Naziv pravne osobe Ustanova za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom15.11.2016. OIB pravne osobe 7793121656215.11.2016.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb15.11.2016. Ulica Avenija Marina Držiča15.11.2016. Kućni broj 115.11.2016.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 06/07/199915.11.2016. Datum prestanka radnog odnosa 15.11.2016.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Postoji15.11.2016.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto pomoćnica ravnatelja15.11.2016. Naziv pravne osobe Ustanova za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom 15.11.2016. OIB pravne osobe 7793121656215.11.2016.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb15.11.2016. Ulica Avenija Marina Držića15.11.2016. Kućni broj 115.11.2016.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 09/07/199915.11.2016. Datum prestanka radnog odnosa 15.11.2016.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 22550,3315.11.2016. 7407,8427.12.2018. Neto iznos (HRK) 14589,8715.11.2016. 4247,9627.12.2018.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Postoji15.11.2016.

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca

Isplatitelj Ustanova za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom 15.11.2016. OIB isplatitelja 7793121656215.11.2016.
Neto iznos mjesečno (HRK) 10689,8315.11.2016. 10938,9927.12.2018. Pravna osnova Od nesamostalnog rada15.11.2016.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji15.11.2016. Postoji27.12.2018.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 1500,0027.12.2018. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak27.12.2018.
Vremenski raspon Mjesečno27.12.2018.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 4500,0027.12.2018. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak27.12.2018.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini27.12.2018.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji15.11.2016.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji15.11.2016.

Obveza

Vrsta obveze Kredit15.11.2016. Nosioc obveze Osobno15.11.2016.
Vjerovnik Zagrebačka banka15.11.2016. Iznos duga 66666,6715.11.2016.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna15.11.2016. Godina zaduženja 201515.11.2016.
Rok vraćanja u mjesecima 3615.11.2016. Iznos mjesečnog anuiteta 2087,5615.11.2016. Ugovorena kamatna stopa 7,9515.11.2016.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji15.11.2016.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Ne postoji15.11.2016.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Ne postoji15.11.2016.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji15.11.2016.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Ne postoji15.11.2016.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Ne postoji15.11.2016.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Ne postoji15.11.2016. Postoji27.12.2018.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Zaklada Hrvatska za djecu27.12.2018. Sjedište pravne osobe Park stara Trešnjevka 4 Zagreb27.12.2018.
OIB pravne osobe 8024065471327.12.2018.
Datum učlanjenja 20/09/201827.12.2018. Datum kraja članstva 27.12.2018.
Funkcije član Upravnog odbora27.12.2018.