Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Ljubica Lukačić

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Ljubica15.11.2016. Prezime Lukačić15.11.2016.
Stručna sprema VSS15.11.2016.
Zvanje diplomirana pravnica15.11.2016. Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica15.11.2016.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Neoženjen/Neudana15.11.2016.

Podatci o djeci

Stanje Nema djece15.11.2016.

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb15.11.2016.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji15.11.2016.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Zastupnik15.11.2016. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Hrvatski sabor15.11.2016.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb15.11.2016. Ulica Trg sv. Marka 15.11.2016. Kućni broj 115.11.2016. 607.08.2020.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851456922215.11.2016.
Datum početka mandata 19/10/201615.11.2016. 22/07/202007.08.2020. Predviđeni datum kraja mandata 19/10/202015.11.2016. 22/07/202407.08.2020.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno15.11.2016. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji15.11.2016.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji15.11.2016.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Postoji15.11.2016.

Drugi posao tijekom obnašanja mandata

Radno mjesto pomoćnica ravnatelja15.11.2016. pomoćnica ravnateljice21.02.2024. Naziv pravne osobe Ustanova za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom15.11.2016. OIB pravne osobe 7793121656215.11.2016.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb15.11.2016. Ulica Avenija Marina Držića15.11.2016. Kućni broj 115.11.2016.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 09/07/199915.11.2016. 23/06/201207.08.2020. Datum prestanka radnog odnosa 15.11.2016.

Drugi posao tijekom obnašanja mandata

Radno mjesto Pomočnica ravnatelja15.11.2016. Pomoćnica ravnatelja21.02.2024. Naziv pravne osobe Ustanova za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom15.11.2016. OIB pravne osobe 7793121656215.11.2016.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb15.11.2016. Ulica Avenija Marina Držiča15.11.2016. Kućni broj 115.11.2016.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 06/07/199915.11.2016. 23/06/201207.08.2020. Datum prestanka radnog odnosa 15.11.2016.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji15.11.2016.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto pomoćnica ravnatelja15.11.2016. Naziv pravne osobe Ustanova za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom 15.11.2016. OIB pravne osobe 7793121656215.11.2016.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb15.11.2016. Ulica Avenija Marina Držića15.11.2016. Kućni broj 115.11.2016.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 09/07/199915.11.2016. 23/06/201207.08.2020. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 15.11.2016.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Zastupnica07.08.2020. Naziv pravne osobe Hrvatski sabor07.08.2020. OIB pravne osobe 0305572887707.08.2020.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb07.08.2020. Ulica Trg svetog Marka07.08.2020. Kućni broj 607.08.2020.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 19/10/201607.08.2020. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 22/07/202007.08.2020.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 22550,3315.11.2016. 7407,8427.12.2018. 6187,4707.08.2020. 821,1607.08.2020. 451,6021.02.2024. Neto iznos (EUR) 14589,8715.11.2016. 4247,9627.12.2018. 3548,1407.08.2020. 470,9007.08.2020. 276,0121.02.2024.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Postoji15.11.2016.

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca

Isplatitelj Ustanova za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom 15.11.2016. OIB isplatitelja 7793121656215.11.2016.
Neto iznos mjesečno (EUR) 10689,8315.11.2016. 10938,9927.12.2018. 11813,0307.08.2020. 1708,1831.01.2023. 1875,1921.02.2024. Pravna osnova Od nesamostalnog rada15.11.2016.
Napomena

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji15.11.2016. Postoji27.12.2018.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 1500,0027.12.2018. 199,0827.12.2018. 199,1021.02.2024. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak27.12.2018.
Vremenski raspon Mjesečno27.12.2018.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 4500,0027.12.2018. 597,2527.12.2018. 1194,4821.02.2024. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak27.12.2018.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini27.12.2018.
Napomena

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji15.11.2016.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji15.11.2016. Ne postoji31.01.2023. Postoji21.02.2024.

Obveza

Vrsta obveze Kredit15.11.2016. Nositelj obveze Osobno15.11.2016.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Zagrebačka banka15.11.2016. Iznos duga (početni iznos glavnice) 66666,6715.11.2016. 40000,0007.08.2020. 5308,9107.08.2020.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna15.11.2016. EUR - Euro15.11.2016. Godina zaduženja 201515.11.2016. 201907.08.2020.
Rok vraćanja u mjesecima 3615.11.2016. 2407.08.2020. Iznos mjesečnog anuiteta 2087,5615.11.2016. 1767,4307.08.2020. 234,5207.08.2020. Ugovorena kamatna stopa 7,9515.11.2016. 5,7007.08.2020.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit21.02.2024. Nositelj obveze Osobno21.02.2024.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Raiffeisenbank Hrvatska21.02.2024. Iznos duga (početni iznos glavnice) 10000,0021.02.2024.
Valuta duga EUR - Euro21.02.2024. Godina zaduženja 202321.02.2024.
Rok vraćanja u mjesecima 3621.02.2024. Iznos mjesečnog anuiteta 312,9021.02.2024. Ugovorena kamatna stopa 7,9021.02.2024.
Napomena 21.02.2024.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji15.11.2016.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Ne postoji15.11.2016.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Ne postoji15.11.2016.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji15.11.2016.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji15.11.2016.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji15.11.2016. Postoji10.02.2022. Ne postoji31.01.2023.

Podatci o štednji

Iznos 4295,0010.02.2022. Valuta EUR - Euro10.02.2022.
Oblik vlasništva Osobno10.02.2022. Način stjecanja Od samostalne djelatnosti10.02.2022.
Napomena Ovaj iznos sam uštedjela kroz proteklu godinu od svojih primanja.10.02.2022.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji15.11.2016. Postoji27.12.2018.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Zaklada Hrvatska za djecu27.12.2018. Sjedište pravne osobe Park stara Trešnjevka 4 Zagreb27.12.2018.
OIB pravne osobe 8024065471327.12.2018.
Datum učlanjenja 20/09/201827.12.2018. Datum kraja članstva 27.12.2018.
Funkcije član Upravnog odbora27.12.2018.
Napomena