Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Ljubica Ambrušec

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Ljubica Prezime Ambrušec
Stručna sprema VSS
Zvanje Stručna specijalistica - inženjerka agronomije Magistar inženjer agronomije08.01.2018. Stranačka pripadnost Most Nezavisnih Lista Nisam član stranke23.06.2021.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana

Podatci o djeci

Stanje Ima djece

Podatci o prebivalištu

Grad 10345 Gradec

Podatci o boravištu

Boravište postoji Postoji Ne postoji Mjesto 10000 Zagreb

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Općinski načelnik19.02.2016. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Gradec19.02.2016.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10345 Gradec19.02.2016. Ulica Gradec19.02.2016. Kućni broj 13419.02.2016.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851279709719.02.2016.
Datum početka mandata 10/06/201319.02.2016. 23/05/201713.07.2017. 25/05/202123.06.2021. Predviđeni datum kraja mandata 10/06/201719.02.2016. 18/05/202113.07.2017. 26/05/202123.06.2021. 20/05/202526.08.2021.
Način obnašanja dužnosti Volonterski19.02.2016. Profesionalno08.01.2018. Stvarni datum kraja mandata 23/05/2017

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Postoji19.02.2016. Ne postoji13.07.2017.
Dužnost Zastupnik19.02.2016. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Hrvatski Sabor19.02.2016. Hrvatski sabor19.02.2016. 13.07.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb 19.02.2016. 10000 Zagreb13.07.2017. 13.07.2017. Ulica Trg sv.Marka19.02.2016. Trg sv. Marka13.07.2017. 13.07.2017. Kućni broj 619.02.2016. 13.07.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851456922219.02.2016. 13.07.2017.
Datum početka mandata 28/12/201519.02.2016. 14/10/2016 13.07.2017. Predviđeni datum kraja mandata 28/12/201919.02.2016. 14/10/2020 13.07.2017.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno19.02.2016. 13.07.2017. Stvarni datum kraja mandata 19.02.2016. 10/05/201713.07.2017. 13.07.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji19.02.2016. Postoji Ne postoji23.06.2021.

Druga javna dužnost

Dužnost Općinska načelnica Naziv pravne osobe Općina Gradec
OIB pravne osobe 16296383026 Način obnašanja dužnosti Volonterski
Datum početka dužnosti 10/06/2013 Datum kraja dužnosti 10/06/2017
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 10345 Gradec Ulica Gradec Kućni broj 134
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +38512797097
e-mail (službeni) Mobitel (službeni)

Druga javna dužnost

Dužnost Potpredsjednica Skupštine Naziv pravne osobe Skupština Zagrebačke županije
OIB pravne osobe 07132269553 Način obnašanja dužnosti Volonterski
Datum početka dužnosti 20/06/2017 Datum kraja dužnosti 17/04/2021
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 10000 Zagreb Ulica Ulica Grada Vukovara Kućni broj 72/5
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +38516009401
e-mail (službeni) Mobitel (službeni)

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto načelnica Naziv pravne osobe Općina Gradec OIB pravne osobe 16296383026
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10345 Gradec Ulica Gradec Kućni broj 134
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 10/10/2013 23/05/201723.06.2021. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 01/02/2016 25/05/202123.06.2021.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto zastupnica u Hrvatskom saboru13.07.2017. Naziv pravne osobe Hrvatski sabor13.07.2017. OIB pravne osobe 3859750623413.07.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb13.07.2017. Ulica Trg sv. Marka13.07.2017. Kućni broj 613.07.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/02/201613.07.2017. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 13.07.2017.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 18127,4008.01.2018. 18360,8023.06.2021. Neto iznos (HRK) 12246,0408.01.2018. 12444,0223.06.2021.
Volonterski (HRK) 0,0019.02.2016.

Primanja na mjesečnoj razini od druge dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 25720,6819.02.2016. Neto iznos (HRK) 15951,7019.02.2016.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji19.02.2016. Postoji13.07.2017. Ne postoji08.01.2018.

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca

Isplatitelj Općina Gradec OIB isplatitelja 16296383026
Neto iznos mjesečno (HRK) 11080,97 Pravna osnova Od nesamostalnog rada
Napomena

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca

Isplatitelj Hrvatski sabor OIB isplatitelja 38597506234
Neto iznos mjesečno (HRK) 1591,70 Pravna osnova Od nesamostalnog rada
Napomena

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca

Isplatitelj Hrvatski sabor13.07.2017. OIB isplatitelja 3859750623413.07.2017.
Neto iznos mjesečno (HRK) 15951,7013.07.2017. Pravna osnova Od nesamostalnog rada13.07.2017.
Napomena

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Hrvatske željeznice OIB poslodavca 39901919995
Bruto iznos (HRK) 109314,68 7294,9223.06.2021. Neto iznos (HRK) 66372,00 5450,3823.06.2021.
Datum stupanja u radni odnos 06/04/1983 Datum prestanka radnog odnosa
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji

Podatci o obvezama

Obveze Postoji

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nositelj obveze Osobno
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) ZABA Iznos duga (početni iznos glavnice) 225000,00 240000,0023.06.2021.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna Godina zaduženja 2015 201923.06.2021.
Rok vraćanja u mjesecima 120 8423.06.2021. Iznos mjesečnog anuiteta 2844,13 3500,3123.06.2021. Ugovorena kamatna stopa 9,00 5,9523.06.2021.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nositelj obveze Osobno
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Štedno kreditna unija Iznos duga (početni iznos glavnice) 80000,00
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna Godina zaduženja 2015
Rok vraćanja u mjesecima 48 Iznos mjesečnog anuiteta 2300,00 Ugovorena kamatna stopa 9,00
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Leasing23.06.2021. Nositelj obveze Osobno23.06.2021.
Predmet leasinga osobni automobil23.06.2021.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Porsche leasing d.o.o.23.06.2021. Iznos duga (početni iznos glavnice) 7916,9023.06.2021.
Valuta duga EUR - Euro23.06.2021. Godina zaduženja 202123.06.2021.
Rok vraćanja u mjesecima 2423.06.2021. Iznos mjesečnog anuiteta 341,1523.06.2021. Ugovorena kamatna stopa 4,3623.06.2021.
Napomena Predmet financijskog leasinga je kupnja novog osobnog vozila Marke Volkswagen up! 1.0. Ugovor je sklopljen na razdoblje dvije godine uz učešće 33% u dvije godišnje rate (Iznos mjesečnog anuiteta izračunat je podjelom godišnje rate na 12 mjeseci)23.06.2021.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji

Podatci o nekretninama

Nekretnine Ne postoji

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip Opel Astra GTC
Godina proizvodnje 2008 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 50000,00 30000,00 25000,0023.06.2021.
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Ne postoji

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji Postoji23.06.2021.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Dječji vrtić Din Don Gradec23.06.2021. Sjedište pravne osobe Gradec 9723.06.2021.
OIB pravne osobe 2739050326923.06.2021.
Datum učlanjenja 12/02/202123.06.2021. Datum kraja članstva 23.06.2021.
Funkcije član upravnog vijeća23.06.2021.
Napomena 23.06.2021.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Lokalna akcijska grupa Prigorje23.06.2021. Sjedište pravne osobe Križevačka 4, Vrbovec23.06.2021.
OIB pravne osobe 6539997768723.06.2021.
Datum učlanjenja 12/05/202123.06.2021. Datum kraja članstva 23.06.2021.
Funkcije predsjednica23.06.2021.
Napomena 23.06.2021.
Pojedinačna izvješća o imovinskom stanju dužnosnika u starom PDF formatu: