Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Ljiljana Pavlic

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Ljiljana25.02.2019. Prezime Pavlic 25.02.2019.
Stručna sprema Magistar Znanosti25.02.2019.
Zvanje Ekonomist25.02.2019. Stranačka pripadnost Nisam član stranke25.02.2019.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Neoženjen/Neudana25.02.2019.

Podatci o djeci

Stanje Nema djece25.02.2019.

Podatci o prebivalištu

Grad 10410 Velika Gorica25.02.2019.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji25.02.2019.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Član Vijeća25.02.2019. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja25.02.2019.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb25.02.2019. Ulica Savska cesta25.02.2019. Kućni broj 4125.02.2019.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851617644825.02.2019.
Datum početka mandata 25/01/201925.02.2019. Predviđeni datum kraja mandata 25/01/202425.02.2019.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno25.02.2019. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji25.02.2019.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji25.02.2019.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji25.02.2019.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji25.02.2019. Ne postoji31.01.2022.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Član Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja25.02.2019. Naziv pravne osobe Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja25.02.2019. OIB pravne osobe 25.02.2019.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb25.02.2019. Ulica Savska cesta25.02.2019. Kućni broj 4125.02.2019.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 15/11/201325.02.2019. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 25/01/201925.02.2019.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 19507,8625.02.2019. 23039,4031.01.2022. 3071,6926.01.2023. Neto iznos (EUR) 12432,7625.02.2019. 13173,1231.01.2022. 1755,7526.01.2023.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji25.02.2019.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji25.02.2019. Ne postoji31.01.2022.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 34168,7025.02.2019. 76860,6230.01.2020. 10201,0830.01.2020. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti25.02.2019.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini25.02.2019.
Napomena

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji25.02.2019.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji25.02.2019.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji25.02.2019.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji25.02.2019.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan25.02.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska25.02.2019.
Mjesto Velika Gorica25.02.2019. Poštanski broj 1041025.02.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni25.02.2019. Površina 54,8525.02.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 550000,0025.02.2019. 83000,0026.01.2023.
Katastarska općina Velika Gorica25.02.2019. Vrsta vlasništva Knjižno25.02.2019.
Oblik vlasništva Osobno25.02.2019. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)25.02.2019.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)26.01.2023. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska26.01.2023.
Mjesto Kozjača26.01.2023. Poštanski broj 1041026.01.2023.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni26.01.2023. Površina 629,0026.01.2023.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 630,0026.01.2023.
Katastarska općina Kozjača26.01.2023. Vrsta vlasništva Vanknjižno26.01.2023.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama26.01.2023. Način stjecanja Nasljedstvom26.01.2023.
Postotak 41,6726.01.2023.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 26.01.2023.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan26.01.2023. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska26.01.2023.
Mjesto Velika Gorica26.01.2023. Poštanski broj 1041026.01.2023.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni26.01.2023. Površina 36,6926.01.2023.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 55000,0026.01.2023.
Katastarska općina Velika Gorica26.01.2023. Vrsta vlasništva Knjižno26.01.2023.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama26.01.2023. Način stjecanja Nasljedstvom26.01.2023.
Postotak 50,0026.01.2023.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 26.01.2023.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Ne postoji25.02.2019.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji25.02.2019.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji25.02.2019.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Udio u fondu25.02.2019. Naziv poslovnog subjekta ZB INVEST25.02.2019.
OIB poslovnog subjekta 2388936304525.02.2019. Sjedište poslovnog subjekta Samoborska cesta 14525.02.2019.
Vrijednost udjela na dan podnošenja imovinske kartice (EUR) 12887,5325.02.2019. 18739,6431.01.2022. 2170,0026.01.2023.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno25.02.2019. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada25.02.2019.
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Udio u fondu25.02.2019. Naziv poslovnog subjekta Allianz ZB društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima25.02.2019.
OIB poslovnog subjekta 5838472412925.02.2019. Sjedište poslovnog subjekta Heinzelova 7025.02.2019.
Vrijednost udjela na dan podnošenja imovinske kartice (EUR) 18106,2325.02.2019. 36835,7131.01.2022. 5348,7226.01.2023.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno25.02.2019. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada25.02.2019.
Napomena

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji25.02.2019. Postoji31.01.2022.

Podatci o štednji

Iznos 224881,9431.01.2022. 29846,8431.01.2022. Valuta HRK - Hrvatska Kuna31.01.2022. EUR - Euro31.01.2022.
Oblik vlasništva Osobno31.01.2022. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada31.01.2022.
Napomena 31.01.2022.

Podatci o štednji

Iznos 10363,8331.01.2022. 49077,6026.01.2023. Valuta EUR - Euro31.01.2022.
Oblik vlasništva Osobno31.01.2022. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada31.01.2022.
Napomena 31.01.2022.

Podatci o štednji

Iznos 2157,4431.01.2022. 2157,8626.01.2023. Valuta USD - Američki Dolar31.01.2022.
Oblik vlasništva Osobno31.01.2022. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada31.01.2022.
Napomena 31.01.2022.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji25.02.2019.
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u starom PDF formatu: