Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Ljiljana Kuterovac

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Ljiljana18.04.2018. Prezime Kuterovac 18.04.2018.
Stručna sprema Magistar Znanosti18.04.2018.
Zvanje mr sc dipl ing elektrotehnike i LLM int vlasništva18.04.2018. Stranačka pripadnost Nisam član stranke18.04.2018.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Neoženjen/Neudana18.04.2018.

Podatci o djeci

Stanje Nema djece18.04.2018.

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb18.04.2018.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji18.04.2018.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Ravnatelj18.04.2018. Glavni ravnatelj12.09.2019. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Državni zavod za intelektualno vlasništvo18.04.2018.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb18.04.2018. Ulica Ulica grada Vukovara18.04.2018. Kućni broj 7818.04.2018.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851610610018.04.2018.
Datum početka mandata 12/07/201218.04.2018. 18/08/201912.09.2019. 24/09/202020.10.2020. Predviđeni datum kraja mandata 12/10/202018.04.2018. 01/10/202012.09.2019. 01/10/202420.10.2020.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno18.04.2018. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji18.04.2018.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji18.04.2018.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji18.04.2018.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Ne postoji18.04.2018.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 23165,3418.04.2018. 23370,3412.09.2019. 23472,8420.10.2020. 23575,3523.01.2022. 3142,5930.01.2023. Neto iznos (EUR) 14360,1018.04.2018. 14477,6512.09.2019. 14593,0720.10.2020. 15353,2523.01.2022. 2046,0530.01.2023.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji18.04.2018.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji18.04.2018. Ne postoji12.09.2019. Postoji20.10.2020.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 4644,8618.04.2018. 616,3618.04.2018. Pravna osnova Od nastavne djelatnosti18.04.2018.
Vremenski raspon Jednokratno18.04.2018.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 2856,3818.04.2018. 379,0618.04.2018. Pravna osnova Od nastavne djelatnosti18.04.2018.
Vremenski raspon Jednokratno18.04.2018.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 407,0018.04.2018. 54,0218.04.2018. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava18.04.2018.
Vremenski raspon Jednokratno18.04.2018.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 8569,1320.10.2020. 1137,3020.10.2020. Pravna osnova Od nastavne djelatnosti20.10.2020.
Vremenski raspon Jednokratno20.10.2020.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 336,1920.10.2020. 44,5920.10.2020. Pravna osnova Od osiguranja20.10.2020.
Vremenski raspon Jednokratno20.10.2020.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 118,4620.10.2020. 162,2923.01.2022. 21,5430.01.2023. Pravna osnova Od kapitala20.10.2020.
Vremenski raspon Jednokratno20.10.2020.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 118,4620.10.2020. 15,6620.10.2020. Pravna osnova Od kapitala20.10.2020.
Vremenski raspon Jednokratno20.10.2020.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 197,4320.10.2020. 26,1520.10.2020. Pravna osnova Od kapitala20.10.2020.
Vremenski raspon Jednokratno20.10.2020.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 157,9520.10.2020. 20,8420.10.2020. Pravna osnova Od kapitala20.10.2020.
Vremenski raspon Jednokratno20.10.2020.
Napomena

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji18.04.2018.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji18.04.2018.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji18.04.2018.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji18.04.2018.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan18.04.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska18.04.2018.
Mjesto Zagreb18.04.2018. Poštanski broj 1011018.04.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni18.04.2018. Površina 34,3818.04.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 520000,0018.04.2018. 70000,0030.01.2023.
Katastarska općina Grad Zagreb18.04.2018. Vrsta vlasništva Knjižno18.04.2018.
Oblik vlasništva Osobno18.04.2018. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)18.04.2018.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan18.04.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska18.04.2018.
Mjesto Zagreb18.04.2018. Poštanski broj 1000018.04.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni18.04.2018. Površina 99,6518.04.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 100000,0018.04.2018. 1000000,0002.06.2018. 140000,0030.01.2023.
Katastarska općina Grad Zagreb18.04.2018. Vrsta vlasništva Knjižno18.04.2018.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama18.04.2018. Način stjecanja Nasljedstvom18.04.2018.
Postotak 33,3318.04.2018.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vikendica18.04.2018. Vikendica s pripadajućim zemljištem24.05.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska18.04.2018.
Mjesto Poreč18.04.2018. Poštanski broj 5144018.04.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni18.04.2018. Površina 45,3218.04.2018. 531,0024.05.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 750000,0018.04.2018. 120000,0030.01.2023.
Katastarska općina Poreč18.04.2018. Vrsta vlasništva Knjižno18.04.2018.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama18.04.2018. Način stjecanja Nasljedstvom18.04.2018.
Postotak 33,3318.04.2018. 16,6724.05.2020.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)18.04.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska18.04.2018.
Mjesto Slunj18.04.2018. Poštanski broj 4724018.04.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni18.04.2018. Površina 5215,0018.04.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 2000,0018.04.2018. 270,0030.01.2023.
Katastarska općina Cvitović18.04.2018. Vrsta vlasništva Knjižno18.04.2018.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama18.04.2018. Način stjecanja Nasljedstvom18.04.2018.
Postotak 33,3318.04.2018.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji18.04.2018.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil18.04.2018. Marka/tip Citroen Xsara18.04.2018.
Godina proizvodnje 200118.04.2018. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 15000,0018.04.2018. 10000,0012.09.2019. 1000,0030.01.2023.
Oblik vlasništva Osobno18.04.2018. Način stjecanja Nasljedstvom18.04.2018.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil12.09.2019. Marka/tip Volkswagen Passat 1.6 TDI12.09.2019.
Godina proizvodnje 201512.09.2019. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 96875,4812.09.2019. 10000,0030.01.2023.
Oblik vlasništva Osobno12.09.2019. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od kapitala12.09.2019.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji18.04.2018.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji18.04.2018.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Udio u fondu18.04.2018. Naziv poslovnog subjekta ZB Invest d.o.o.18.04.2018.
OIB poslovnog subjekta 2388936304518.04.2018. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb18.04.2018.
Vrijednost udjela na dan podnošenja imovinske kartice (EUR) 66031,0418.04.2018. 8763,8218.04.2018.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno18.04.2018. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada18.04.2018.
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Udio u fondu18.04.2018. Naziv poslovnog subjekta ZB Invest d.o.o.18.04.2018.
OIB poslovnog subjekta 2388936304518.04.2018. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb18.04.2018.
Vrijednost udjela na dan podnošenja imovinske kartice (EUR) 18534,2218.04.2018. 14999,9512.09.2019. 35048,1120.10.2020. 35110,9223.01.2022. 4646,8130.01.2023.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno18.04.2018. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada18.04.2018.
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Udio u fondu12.09.2019. Naziv poslovnog subjekta ZB Invest d.o.o.12.09.2019.
OIB poslovnog subjekta 2388936304512.09.2019. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb12.09.2019.
Vrijednost udjela na dan podnošenja imovinske kartice (EUR) 20445,9712.09.2019. 20755,0920.10.2020. 22110,6923.01.2022. 2487,8330.01.2023.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno12.09.2019. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada12.09.2019.
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice12.09.2019. Naziv poslovnog subjekta Hrvatski Telekom d.d.12.09.2019.
OIB poslovnog subjekta 8179314656012.09.2019. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb12.09.2019.
Broj dionica 2312.09.2019. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 160,0012.09.2019. 176,0020.10.2020. 185,5023.01.2022. 23,5630.01.2023.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Udio manji od 0.5%12.09.2019.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno12.09.2019. Način stjecanja Nasljedstvom12.09.2019.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena Prema raspoloživim informacijama na mrežnoj stranici Hrvatskog Telekoma d.d. dionica nema nominalnu vrijednost a zadnja tržišna vrijednost na dan 31.12.2021. bila je 185,50 kn.23.01.2022. Prema raspoloživim informacijama na mrežnoj stranici Hrvatskog Telekoma d.d. dionica nema nominalnu vrijednost a zadnja tržišna vrijednost na dan 31.12.2022. bila je 23,56 EUR.30.01.2023.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji18.04.2018.

Podatci o štednji

Iznos 13366,5418.04.2018. 13482,6112.09.2019. 13641,0020.10.2020. 13645,2023.01.2022. 13647,7330.01.2023. Valuta EUR - Euro18.04.2018.
Oblik vlasništva Osobno18.04.2018. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada18.04.2018.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 33249,6618.04.2018. 33263,9712.09.2019. 33284,0120.10.2020. 33288,0923.01.2022. 33295,7730.01.2023. Valuta EUR - Euro18.04.2018.
Oblik vlasništva Osobno18.04.2018. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada18.04.2018.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 7737,7318.04.2018. 7740,3912.09.2019. 7743,7420.10.2020. 7745,1123.01.2022. 7746,4730.01.2023. Valuta CHF - Švicarski Franak18.04.2018.
Oblik vlasništva Osobno18.04.2018. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada18.04.2018.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 2566,4618.04.2018. 2567,0112.09.2019. 2567,5620.10.2020. 2568,1423.01.2022. 2568,5830.01.2023. Valuta USD - Američki Dolar18.04.2018.
Oblik vlasništva Osobno18.04.2018. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada18.04.2018.
Napomena

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji18.04.2018.