Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Ljiljana Grbić

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Ljiljana30.06.2017. Prezime Grbić30.06.2017.
Stručna sprema SSS30.06.2017.
Zvanje drvni tehničar30.06.2017. Stranačka pripadnost Nisam član stranke30.06.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana30.06.2017.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece30.06.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 31432 Budimci30.06.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Postoji30.06.2017. Mjesto 31432 Budimci30.06.2017.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Zamjenik općinskog načelnika30.06.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Podgorač30.06.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 31433 Podgorač30.06.2017. Ulica Trg Pavla Pejačevića30.06.2017. Kućni broj 230.06.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3853169827430.06.2017.
Datum početka mandata 29/05/201730.06.2017. Predviđeni datum kraja mandata 29/05/202030.06.2017.
Način obnašanja dužnosti Volonterski30.06.2017. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji30.06.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji30.06.2017.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji30.06.2017.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji30.06.2017. Ne postoji31.01.2024.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Program javnih radova30.06.2017. Naziv pravne osobe Općina Podgorač30.06.2017. OIB pravne osobe 4316054058730.06.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 31433 Podgorač30.06.2017. Ulica Trg Pavla Pejačevića30.06.2017. Kućni broj 230.06.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/04/201630.06.2017. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 30/11/201630.06.2017.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Volonterski (EUR) 1000,0030.06.2017. 1200,00 159,27 150,0031.01.2024.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji30.06.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji30.06.2017. Postoji

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 4400,00 583,98 Pravna osnova Od samostalne poljoprivredne djelatnosti
Vremenski raspon Na godišnjoj razini
Napomena

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Ne postoji30.06.2017.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Postoji30.06.2017.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 1146,0030.06.2017. 152,1030.06.2017. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak30.06.2017.
Vremenski raspon Mjesečno30.06.2017.
Napomena

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji30.06.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji30.06.2017.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji30.06.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji30.06.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)30.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska30.06.2017.
Mjesto Budimci30.06.2017. Poštanski broj 3143230.06.2017.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar30.06.2017. m2 - metar kvadratni31.01.2024. Površina 2,1330.06.2017. 5000,0031.01.2024.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 40000,0030.06.2017. 5308,9130.06.2017.
Katastarska općina Budimci30.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno30.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno30.06.2017. Način stjecanja Nasljedstvom30.06.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Ne postoji30.06.2017. Postoji12.02.2021.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil12.02.2021. Marka/tip Fiat Grande Punto12.02.2021.
Godina proizvodnje 200812.02.2021. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 15000,0012.02.2021. 1990,8412.02.2021.
Oblik vlasništva Osobno12.02.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada12.02.2021.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji30.06.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji30.06.2017.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji30.06.2017.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji30.06.2017.