Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Leo Šunjić

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Leo26.02.2019. Prezime Šunjić 26.02.2019. Šunjić08.06.2022.
Stručna sprema Magistar26.02.2019. Sveučilišni Magistar18.01.2023.
Zvanje Magistar poslovne ekonomije26.02.2019. Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica26.02.2019.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana26.02.2019.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece26.02.2019.

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb26.02.2019.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji26.02.2019.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Pomoćnik ravnatelja26.02.2019. ravnatelj zavoda08.06.2022. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje26.02.2019. Zavod za javno zdravstvo Zagrebačke županije08.06.2022.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb26.02.2019. 10290 Zaprešić08.06.2022. Ulica Gundulićeva26.02.2019. Mokrička 08.06.2022. Kućni broj 6326.02.2019. 5408.06.2022.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851638757126.02.2019. +3851331910908.06.2022.
Datum početka mandata 18/06/201426.02.2019. 01/08/201908.06.2022. Predviđeni datum kraja mandata 18/06/201826.02.2019. 31/07/202308.06.2022.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno26.02.2019. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji26.02.2019.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji26.02.2019.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji26.02.2019.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji26.02.2019.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto DIREKTOR DRUŠTVA26.02.2019. Pomoćnik ravnatelja HZZO-a08.06.2022. Naziv pravne osobe OPTIMARISK DOO26.02.2019. HZZO08.06.2022. OIB pravne osobe 5670608344426.02.2019. 295827267008.06.2022.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 42000 Varaždin26.02.2019. 10000 Zagreb08.06.2022. Ulica ZAGREBAČKA26.02.2019. Margaretska08.06.2022. Kućni broj 5726.02.2019. 308.06.2022.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/03/201026.02.2019. 15/11/201308.06.2022. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 31/10/201326.02.2019. 31/07/201908.06.2022.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 23544,2226.02.2019. 28616,7308.06.2022. 4016,4018.01.2023. Neto iznos (EUR) 13091,5626.02.2019. 15717,7808.06.2022. 2196,0918.01.2023.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji26.02.2019.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji26.02.2019. Postoji08.06.2022.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 158450,0008.06.2022. 24741,0018.01.2023. Pravna osnova Od drugog dohodka08.06.2022.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini08.06.2022.
Napomena Prihod se ostvaruje iznajmljivanja soba.08.06.2022.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 9000,0018.01.2023. Pravna osnova Od drugog dohodka18.01.2023.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini18.01.2023.
Napomena 18.01.2023.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji26.02.2019.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Osnovna škola Matije Gupca26.02.2019. OIB poslodavca 9212028571626.02.2019.
Bruto iznos (EUR) 110000,0026.02.2019. 12918,0008.06.2022. 1782,4418.01.2023. Neto iznos (EUR) 75600,0026.02.2019. 8249,0008.06.2022. 1174,1018.01.2023.
Datum stupanja u radni odnos 01/02/200126.02.2019. Datum prestanka radnog odnosa 26.02.2019.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji26.02.2019.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji26.02.2019.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji26.02.2019.

Obveza

Vrsta obveze Kredit26.02.2019. Nositelj obveze Osobno26.02.2019.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) RBA 26.02.2019. HPB08.06.2022. Iznos duga (početni iznos glavnice) 488200,0026.02.2019. 735100,0008.06.2022. 97564,5408.06.2022.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna26.02.2019. EUR - Euro26.02.2019. Godina zaduženja 201526.02.2019. 201908.06.2022.
Rok vraćanja u mjesecima 10826.02.2019. 19208.06.2022. Iznos mjesečnog anuiteta 3600,0026.02.2019. 4750,0008.06.2022. 631,0318.01.2023. Ugovorena kamatna stopa 3,8526.02.2019. 2,6008.06.2022. 2,8018.01.2023.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit26.02.2019. Nositelj obveze Osobno26.02.2019.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) RBA26.02.2019. HPB08.06.2022. Iznos duga (početni iznos glavnice) 1800,0026.02.2019. 300000,0008.06.2022. 39816,8408.06.2022.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna26.02.2019. EUR - Euro26.02.2019. Godina zaduženja 201526.02.2019. 201908.06.2022.
Rok vraćanja u mjesecima 12026.02.2019. 9608.06.2022. Iznos mjesečnog anuiteta 1800,0026.02.2019. 3080,0008.06.2022. 409,5518.01.2023. Ugovorena kamatna stopa 5,2526.02.2019. 4,3408.06.2022. 4,3118.01.2023.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit26.02.2019. Leasing08.06.2022. Nositelj obveze Osobno26.02.2019. Bračni drug08.06.2022.
Predmet leasinga osobni automobil08.06.2022.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) PBZ26.02.2019. Iznos duga (početni iznos glavnice) 140000,0026.02.2019. 150000,0008.06.2022. 19908,4208.06.2022.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna26.02.2019. EUR - Euro26.02.2019. Godina zaduženja 201726.02.2019. 202008.06.2022.
Rok vraćanja u mjesecima 12026.02.2019. 6008.06.2022. Iznos mjesečnog anuiteta 1700,0026.02.2019. 2740,0008.06.2022. 372,5918.01.2023. Ugovorena kamatna stopa 5,0526.02.2019. 4,3408.06.2022.
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Postoji26.02.2019. Ne postoji08.06.2022.

Potraživanje

Vrsta potraživanja Drugo potraživanje26.02.2019. Nositelj potraživanja Osobno26.02.2019.
Iznos (EUR) 50000,0026.02.2019. 6636,1426.02.2019. Vremenski raspon Jednokratno26.02.2019.
Napomena

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji26.02.2019.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan26.02.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska26.02.2019.
Mjesto ZAGREB26.02.2019. Poštanski broj 1000026.02.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni26.02.2019. Površina 64,0026.02.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 900000,0026.02.2019. 1100000,0008.06.2022. 160000,0018.01.2023.
Katastarska općina Vrapče staro26.02.2019. Vrsta vlasništva Knjižno26.02.2019.
Oblik vlasništva Osobno26.02.2019. Osobno, Bračni drug08.06.2022. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)26.02.2019.
Napomena Stan je kupljen prodajom naslijeđenog stana od roditelja i kreditnim zaduženjem 2003. godine.08.06.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća26.02.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska26.02.2019.
Mjesto ROGOTIN26.02.2019. Poštanski broj 2034326.02.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni26.02.2019. Površina 290,0026.02.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1800000,0026.02.2019. 238901,0626.02.2019.
Katastarska općina ROGOTIN26.02.2019. Vrsta vlasništva Knjižno26.02.2019.
Oblik vlasništva Osobno26.02.2019. Način stjecanja Nasljedstvom26.02.2019.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Voćnjak26.02.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska26.02.2019.
Mjesto ROGOTIN26.02.2019. Poštanski broj 2034326.02.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni26.02.2019. Površina 4781,0026.02.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 95000,0026.02.2019. 12608,6726.02.2019.
Katastarska općina KOMIN26.02.2019. Vrsta vlasništva Knjižno26.02.2019.
Oblik vlasništva Osobno26.02.2019. Način stjecanja Nasljedstvom26.02.2019.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Voćnjak26.02.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska26.02.2019.
Mjesto ROGOTIN26.02.2019. Poštanski broj 2034326.02.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni26.02.2019. Površina 1578,0026.02.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 45000,0026.02.2019. 5972,5326.02.2019.
Katastarska općina KOMIN26.02.2019. Vrsta vlasništva Knjižno26.02.2019.
Oblik vlasništva Osobno26.02.2019. Način stjecanja Nasljedstvom26.02.2019.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)26.02.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska26.02.2019.
Mjesto ROGOTIN26.02.2019. Poštanski broj 2034326.02.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni26.02.2019. Površina 1784,0026.02.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 47000,0026.02.2019. 6237,9726.02.2019.
Katastarska općina KOMIN26.02.2019. Vrsta vlasništva Knjižno26.02.2019.
Oblik vlasništva Osobno26.02.2019. Način stjecanja Nasljedstvom26.02.2019.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Voćnjak26.02.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska26.02.2019.
Mjesto ROGOTIN26.02.2019. Poštanski broj 2034326.02.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni26.02.2019. Površina 3513,0026.02.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 130000,0026.02.2019. 17253,9726.02.2019.
Katastarska općina KOMIN26.02.2019. Vrsta vlasništva Knjižno26.02.2019.
Oblik vlasništva Osobno26.02.2019. Način stjecanja Nasljedstvom26.02.2019.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Voćnjak26.02.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska26.02.2019.
Mjesto ROGOTIN26.02.2019. Poštanski broj 2034326.02.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni26.02.2019. Površina 2161,0026.02.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 75000,0026.02.2019. 9954,2126.02.2019.
Katastarska općina KOMIN26.02.2019. Vrsta vlasništva Knjižno26.02.2019.
Oblik vlasništva Osobno26.02.2019. Način stjecanja Nasljedstvom26.02.2019.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)26.02.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska26.02.2019.
Mjesto ROGOTIN26.02.2019. Poštanski broj 2034326.02.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni26.02.2019. Površina 28040,0026.02.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 90000,0026.02.2019. 11945,0526.02.2019.
Katastarska općina KOMIN26.02.2019. Vrsta vlasništva Knjižno26.02.2019.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama26.02.2019. Način stjecanja Nasljedstvom26.02.2019.
Postotak 33,0026.02.2019.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)26.02.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska26.02.2019.
Mjesto ROGOTIN26.02.2019. Poštanski broj 2034326.02.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni26.02.2019. Površina 16133,0026.02.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 45000,0026.02.2019. 5972,5326.02.2019.
Katastarska općina KOMIN26.02.2019. Vrsta vlasništva Knjižno26.02.2019.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama26.02.2019. Način stjecanja Nasljedstvom26.02.2019.
Postotak 33,0026.02.2019.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište26.02.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska26.02.2019.
Mjesto ROGOTIN26.02.2019. Poštanski broj 2034326.02.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni26.02.2019. Površina 511,0026.02.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 110000,0026.02.2019. 14599,5126.02.2019.
Katastarska općina ROGOTIN26.02.2019. Vrsta vlasništva Knjižno26.02.2019.
Oblik vlasništva Osobno26.02.2019. Način stjecanja Nasljedstvom26.02.2019.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine26.02.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska26.02.2019.
Mjesto ROGOTIN26.02.2019. Poštanski broj 2034326.02.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni26.02.2019. Površina 6,0026.02.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 75000,0026.02.2019. 9954,2126.02.2019.
Katastarska općina ROGOTIN26.02.2019. Vrsta vlasništva Knjižno26.02.2019.
Oblik vlasništva Osobno26.02.2019. Način stjecanja Nasljedstvom26.02.2019.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom08.06.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska08.06.2022.
Mjesto Rogotin08.06.2022. Poštanski broj 2034308.06.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni08.06.2022. Površina 270,0008.06.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 2300000,0008.06.2022. 320000,0018.01.2023.
Katastarska općina Rogotin08.06.2022. Vrsta vlasništva Knjižno08.06.2022.
Oblik vlasništva Osobno08.06.2022. Način stjecanja Nasljedstvom08.06.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena Obiteljska kuća s okućnicom naslijeđena nakon smrti roditelja.08.06.2022. Obiteljska kuća s okućnicom naslijeđena nakon smrti roditelja 2018. godine.18.01.2023.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Gospodarski objekt08.06.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska08.06.2022.
Mjesto Komin08.06.2022. Poštanski broj 2034408.06.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni08.06.2022. Površina 30,0008.06.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 120000,0008.06.2022. 15000,0018.01.2023.
Katastarska općina Komin08.06.2022. Vrsta vlasništva Vanknjižno08.06.2022.
Oblik vlasništva Osobno08.06.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka08.06.2022.
Napomena 08.06.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Voćnjak08.06.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska08.06.2022.
Mjesto Komin08.06.2022. Poštanski broj 2034408.06.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni08.06.2022. Površina 4781,0008.06.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 150000,0008.06.2022. 20000,0018.01.2023.
Katastarska općina Komin08.06.2022. Vrsta vlasništva Knjižno08.06.2022.
Oblik vlasništva Osobno08.06.2022. Način stjecanja Nasljedstvom08.06.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 08.06.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Voćnjak08.06.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska08.06.2022.
Mjesto Komin08.06.2022. Poštanski broj 2034408.06.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni08.06.2022. Površina 4471,0008.06.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 145000,0008.06.2022. 19000,0018.01.2023.
Katastarska općina Komin08.06.2022. Vrsta vlasništva Knjižno08.06.2022.
Oblik vlasništva Osobno08.06.2022. Način stjecanja Prodajom imovine08.06.2022.
Napomena 08.06.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Voćnjak08.06.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska08.06.2022.
Mjesto Komin08.06.2022. Poštanski broj 2034408.06.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni08.06.2022. Površina 2454,0008.06.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 75000,0008.06.2022. 15000,0018.01.2023.
Katastarska općina Komin08.06.2022. Vrsta vlasništva Knjižno08.06.2022.
Oblik vlasništva Osobno08.06.2022. Način stjecanja Prodajom imovine08.06.2022.
Napomena 08.06.2022. Na nekad neobrađenoj i zapuštanoj njivi zasađen je maslinik što je rezultiralo većom vrijednosti imovine.18.01.2023.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Voćnjak08.06.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska08.06.2022.
Mjesto Komin08.06.2022. Poštanski broj 2034408.06.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni08.06.2022. Površina 2555,0008.06.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 75000,0008.06.2022. 15000,0018.01.2023.
Katastarska općina Komin08.06.2022. Vrsta vlasništva Knjižno08.06.2022.
Oblik vlasništva Osobno08.06.2022. Način stjecanja Prodajom imovine08.06.2022.
Napomena 08.06.2022. Na nekad neobrađenoj i zapuštanoj njivi zasađen je maslinik što je rezultiralo većom vrijednosti imovine.18.01.2023.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Voćnjak08.06.2022. Oranica (Njiva)18.01.2023. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska08.06.2022.
Mjesto Komin08.06.2022. Poštanski broj 2034408.06.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni08.06.2022. Površina 2249,0008.06.2022. 3324,0018.01.2023.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 70000,0008.06.2022. 9500,0018.01.2023.
Katastarska općina Komin08.06.2022. Vrsta vlasništva Knjižno08.06.2022.
Oblik vlasništva Osobno08.06.2022. Način stjecanja Prodajom imovine08.06.2022. Kupnjom od drugih izvora dohotka18.01.2023.
Napomena 08.06.2022. Zapuštana oranica kupljena vlastitim sredstvima.18.01.2023.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Voćnjak08.06.2022. Oranica (Njiva)18.01.2023. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska08.06.2022.
Mjesto Komin08.06.2022. Poštanski broj 2034408.06.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni08.06.2022. Površina 971,0008.06.2022. 3552,0018.01.2023.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 30000,0008.06.2022. 10500,0018.01.2023.
Katastarska općina Komin08.06.2022. Vrsta vlasništva Knjižno08.06.2022.
Oblik vlasništva Osobno08.06.2022. Način stjecanja Prodajom imovine08.06.2022. Kupnjom od drugih izvora dohotka, Prodajom imovine18.01.2023.
Napomena 08.06.2022. Zapuštana oranica kupljena vlastitim sredstvima.18.01.2023.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Voćnjak08.06.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska08.06.2022.
Mjesto Komin08.06.2022. Poštanski broj 2034408.06.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni08.06.2022. Površina 1839,0008.06.2022. 8970,0018.01.2023.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 55000,0008.06.2022. 50000,0018.01.2023.
Katastarska općina Komin08.06.2022. Vrsta vlasništva Knjižno08.06.2022.
Oblik vlasništva Osobno08.06.2022. Način stjecanja Prodajom imovine08.06.2022. Nasljedstvom, Prodajom imovine18.01.2023.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 08.06.2022. U siječnju 2022. godine nakon kupnje nekoliko čestica uz naslijeđenu imovinu od pokojnog oca Jerka Šunjića, pristupio sam parcelaciji tj. objedinjenju svoje imovine te su prijašnje čestice u mom vlasništvu upisane u jedan zemljišnoknjižni uložak ZK uloška: 5346 KO Komin. Po Rješenju Općinskog suda u Metkoviću, Stalna služba u Pločama posl. br. Z-3443/2022.18.01.2023.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)08.06.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska08.06.2022.
Mjesto Komin08.06.2022. Poštanski broj 2034408.06.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni08.06.2022. Površina 28040,0008.06.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 280000,0008.06.2022. 37162,3908.06.2022.
Katastarska općina Komin08.06.2022. Vrsta vlasništva Knjižno08.06.2022.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama08.06.2022. Način stjecanja Nasljedstvom08.06.2022.
Postotak 33,0008.06.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 08.06.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište08.06.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska08.06.2022.
Mjesto Rogotin08.06.2022. Poštanski broj 2034308.06.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni08.06.2022. Površina 1023,0008.06.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 230000,0008.06.2022. 30526,2508.06.2022.
Katastarska općina Rogotin08.06.2022. Vrsta vlasništva Knjižno08.06.2022.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama08.06.2022. Način stjecanja Nasljedstvom08.06.2022.
Postotak 50,0008.06.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 08.06.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Voćnjak08.06.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska08.06.2022.
Mjesto Komin08.06.2022. Poštanski broj 2034408.06.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni08.06.2022. Površina 4238,0008.06.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 90000,0008.06.2022. 11945,0508.06.2022.
Katastarska općina Komin08.06.2022. Vrsta vlasništva Knjižno08.06.2022.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama08.06.2022. Način stjecanja Nasljedstvom08.06.2022.
Postotak 50,0008.06.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena Voćnjak čini cjelinu sa KČ 193, 417/1 te 192. Ukupne je površine 4238 m2.08.06.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine08.06.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska08.06.2022.
Mjesto Rogotin08.06.2022. Poštanski broj 2034308.06.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni08.06.2022. Površina 6,0008.06.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 100000,0008.06.2022. 13272,2808.06.2022.
Katastarska općina Rogotin08.06.2022. Vrsta vlasništva Vanknjižno08.06.2022.
Oblik vlasništva Osobno08.06.2022. Način stjecanja Nasljedstvom08.06.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena Obiteljska grobnica na mjesnom groblju Svetog Nikole u Rogotinu.08.06.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)18.01.2023. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska18.01.2023.
Mjesto Komin18.01.2023. Poštanski broj 2034418.01.2023.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni18.01.2023. Površina 16133,0018.01.2023.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 8000,0018.01.2023.
Katastarska općina Komin18.01.2023. Vrsta vlasništva Knjižno18.01.2023.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama18.01.2023. Način stjecanja Nasljedstvom18.01.2023.
Postotak 33,0018.01.2023.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 18.01.2023.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji26.02.2019.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil26.02.2019. Marka/tip VW Passat TDI 26.02.2019.
Godina proizvodnje 201326.02.2019. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 100000,0026.02.2019. 13272,2826.02.2019.
Oblik vlasništva Osobno26.02.2019. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada26.02.2019.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil26.02.2019. Marka/tip RENAULT MEGAN26.02.2019.
Godina proizvodnje 200826.02.2019. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 35000,0026.02.2019. 4645,3026.02.2019.
Oblik vlasništva Osobno26.02.2019. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada26.02.2019.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil08.06.2022. Marka/tip Renault Kadjar 1.7 DCI08.06.2022.
Godina proizvodnje 202008.06.2022. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 180000,0008.06.2022. 23890,1108.06.2022.
Oblik vlasništva Bračni drug08.06.2022. Način stjecanja Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)08.06.2022.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Čamac08.06.2022. Marka/tip Prince 56008.06.2022.
Godina proizvodnje 202208.06.2022. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 150000,0008.06.2022. 19908,4208.06.2022.
Oblik vlasništva Osobno08.06.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine08.06.2022.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji26.02.2019.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji26.02.2019.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji26.02.2019.

Podatci o štednji

Iznos 35000,0026.02.2019. 150000,0008.06.2022. 50000,0018.01.2023. Valuta HRK - Hrvatska Kuna26.02.2019. EUR - Euro26.02.2019.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug26.02.2019. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada26.02.2019. Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od drugih izvora dohotka, Nasljedstvom, Prodajom imovine08.06.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 11000,0026.02.2019. 35000,0008.06.2022. Valuta EUR - Euro26.02.2019.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug26.02.2019. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada26.02.2019. Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Nasljedstvom08.06.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji26.02.2019.
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u starom PDF formatu: