Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Lejla Ševo

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Lejla05.05.2022. Prezime Ševo05.05.2022.
Stručna sprema Diplomirani05.05.2022.
Zvanje diplomirani pravnik05.05.2022. Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica05.05.2022.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Razveden/Razvedena05.05.2022.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece05.05.2022.

Podatci o prebivalištu

Grad 31000 Osijek05.05.2022.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji05.05.2022.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Ravnatelj05.05.2022. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti UPRAVA ZA CESTE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE05.05.2022.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 31000 Osijek05.05.2022. Ulica Vijenac Ivana Meštrovića 05.05.2022. Kućni broj 14e05.05.2022.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3853125152005.05.2022.
Datum početka mandata 07/02/202205.05.2022. Predviđeni datum kraja mandata 07/02/202605.05.2022.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno05.05.2022. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji05.05.2022.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji05.05.2022.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji05.05.2022.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji05.05.2022.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto viši suradnik za imovinskopravne poslove05.05.2022. Naziv pravne osobe UPRAVA ZA CESTE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE05.05.2022. OIB pravne osobe 4114175301605.05.2022.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 31000 Osijek05.05.2022. Ulica Vijenac Ivana Meštrovića 05.05.2022. Kućni broj 14e05.05.2022.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/12/201805.05.2022. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 06/02/202205.05.2022.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 18650,7105.05.2022. 2568,8130.01.2023. 2860,0013.02.2024. Neto iznos (EUR) 13413,0205.05.2022. 1838,0830.01.2023. 2076,8013.02.2024.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji05.05.2022.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji05.05.2022.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 3000,0005.05.2022. 398,1705.05.2022. 399,0013.02.2024. Pravna osnova Uzdržavanje (alimentacija)05.05.2022.
Vremenski raspon Mjesečno05.05.2022.
Napomena 05.05.2022.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji05.05.2022.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji05.05.2022.

Obveza

Vrsta obveze Kredit05.05.2022. Nositelj obveze Osobno05.05.2022.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Hrvatska poštanska banka d.d. 05.05.2022. Iznos duga (početni iznos glavnice) 502000,0005.05.2022. 66626,8505.05.2022.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna05.05.2022. EUR - Euro05.05.2022. Godina zaduženja 201905.05.2022.
Rok vraćanja u mjesecima 18005.05.2022. Iznos mjesečnog anuiteta 3251,2605.05.2022. 431,4805.05.2022. 431,5213.02.2024. Ugovorena kamatna stopa 2,0905.05.2022.
Napomena 05.05.2022.

Obveza

Vrsta obveze Kredit05.05.2022. Nositelj obveze Osobno05.05.2022.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Hrvatska poštanska banka d.d. 05.05.2022. Iznos duga (početni iznos glavnice) 30000,0005.05.2022. 3981,6805.05.2022.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna05.05.2022. EUR - Euro05.05.2022. Godina zaduženja 201905.05.2022.
Rok vraćanja u mjesecima 5805.05.2022. 8413.02.2024. Iznos mjesečnog anuiteta 406,1605.05.2022. 53,8905.05.2022. Ugovorena kamatna stopa 3,6805.05.2022. 3,6713.02.2024.
Napomena 05.05.2022.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji05.05.2022.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji05.05.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan05.05.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska05.05.2022.
Mjesto Osijek05.05.2022. Poštanski broj 3100005.05.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni05.05.2022. Površina 75,2405.05.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 760000,0005.05.2022. 100869,3305.05.2022.
Katastarska općina Osijek05.05.2022. Vrsta vlasništva Knjižno05.05.2022.
Oblik vlasništva Osobno05.05.2022. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)05.05.2022.
Napomena Sporedni dio stana je ostava koja se nalazi u podrumu površine 4,49 m2.05.05.2022.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji05.05.2022.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil05.05.2022. Marka/tip Peugeot 20805.05.2022.
Godina proizvodnje 201205.05.2022. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 45000,0005.05.2022. 5972,5305.05.2022.
Oblik vlasništva Osobno05.05.2022. Način stjecanja Na neki drugi način05.05.2022.
Drugi način stjecanja nekretnine podjela bračne stečevine05.05.2022.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji05.05.2022.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji05.05.2022.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji05.05.2022. Ne postoji13.02.2024.

Podatci o štednji

Iznos 20000,0005.05.2022. 1725,4030.01.2023. Valuta HRK - Hrvatska Kuna05.05.2022. EUR - Euro05.05.2022.
Oblik vlasništva Osobno05.05.2022. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada05.05.2022.
Napomena 05.05.2022.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji05.05.2022.