Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Krunoslav Papić

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Krunoslav24.08.2018. Prezime Papić24.08.2018.
Stručna sprema VSS24.08.2018.
Zvanje diplomirani inženjer prometa24.08.2018. Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica24.08.2018.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Oženjen/Udana24.08.2018.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece24.08.2018.

Podatci o prebivalištu

Grad 32100 Vinkovci24.08.2018.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Postoji24.08.2018. Mjesto 10000 Zagreb24.08.2018.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Član uprave24.08.2018. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Hu00c5u00bd Infrastruktura d.o.o.24.08.2018.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb24.08.2018. Ulica Mihanovićeva24.08.2018. Kućni broj 1224.08.2018.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851378303324.08.2018. Fax (službeni) 24.08.2018.
Datum početka mandata 14/06/201824.08.2018. Predviđeni datum kraja mandata 14/06/202224.08.2018.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno24.08.2018. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji24.08.2018.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji24.08.2018.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji24.08.2018.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Postoji24.08.2018.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto Voditelj područne radne jedinice prometa Istok24.08.2018. Naziv pravne osobe HŽ infrastruktura d.o.o.24.08.2018. OIB pravne osobe 24.08.2018.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb24.08.2018. Ulica Mihanovićeva24.08.2018. Kućni broj 1224.08.2018.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 01/04/201724.08.2018. Datum prestanka radnog odnosa 13/06/201824.08.2018.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 45977,4724.08.2018. Neto iznos (HRK) 25737,9024.08.2018.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji24.08.2018.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji24.08.2018.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji24.08.2018.

Ostali podaci o bračnom drugu/Životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Ne postoji24.08.2018.

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera Postoji24.08.2018.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera dužnosnika

Iznos primitka (HRK) 2028,8924.08.2018. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak24.08.2018.
Vremenski raspon Mjesečno24.08.2018.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji24.08.2018.

Obveza

Vrsta obveze Kredit24.08.2018. Nosioc obveze Osobno24.08.2018.
Vjerovnik PBZ24.08.2018. Iznos duga 73000,0024.08.2018.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna24.08.2018. Godina zaduženja 201824.08.2018.
Rok vraćanja u mjesecima 3624.08.2018. Iznos mjesečnog anuiteta 2227,1524.08.2018. Ugovorena kamatna stopa 6,1824.08.2018.

Obveza

Vrsta obveze Pozajmica24.08.2018. Nosioc obveze Osobno24.08.2018.
Vjerovnik PBZ24.08.2018. Iznos duga 50000,0024.08.2018.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna24.08.2018. Godina zaduženja 201524.08.2018.
Rok vraćanja u mjesecima 4824.08.2018. Iznos mjesečnog anuiteta 1249,0124.08.2018. Ugovorena kamatna stopa 9,2024.08.2018.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji24.08.2018.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji24.08.2018.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan24.08.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska24.08.2018.
Mjesto Vinkovci24.08.2018. Poštanski broj 3210024.08.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni24.08.2018. Površina 62,2024.08.2018. 71,0530.05.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 350000,0024.08.2018.
Katastarska općina Vinkovci24.08.2018. Vrsta vlasništva Knjižno24.08.2018.
Oblik vlasništva Bračni drug24.08.2018. Osobno, Bračni drug30.05.2019. Način stjecanja Na neki drugi način24.08.2018.
Drugi način stjecanja nekretnine Otkup gradskog stana24.08.2018.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća24.08.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska24.08.2018.
Mjesto Velika24.08.2018. Poštanski broj 3433024.08.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni24.08.2018. Površina 169,4524.08.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 100000,0024.08.2018.
Katastarska općina Velika24.08.2018. Vrsta vlasništva Knjižno24.08.2018.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama24.08.2018. Način stjecanja Nasljedstvom24.08.2018.
Postotak 16,6724.08.2018.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)24.08.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska24.08.2018.
Mjesto Krasica24.08.2018. Poštanski broj 5122424.08.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni24.08.2018. Površina 417,2124.08.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 4000,0024.08.2018.
Katastarska općina Krasica24.08.2018. Vrsta vlasništva Knjižno24.08.2018.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama24.08.2018. Način stjecanja Nasljedstvom24.08.2018.
Postotak 16,6724.08.2018.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd24.08.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska24.08.2018.
Mjesto Krasica24.08.2018. Poštanski broj 5122424.08.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni24.08.2018. Površina 611,4324.08.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 4000,0024.08.2018.
Katastarska općina Krasica24.08.2018. Vrsta vlasništva Knjižno24.08.2018.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama24.08.2018. Način stjecanja Nasljedstvom24.08.2018.
Postotak 16,6724.08.2018.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada24.08.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska24.08.2018.
Mjesto Krasica24.08.2018. Poštanski broj 5122424.08.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni24.08.2018. Površina 3305,3224.08.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 5000,0024.08.2018.
Katastarska općina Krasica24.08.2018. Vrsta vlasništva Knjižno24.08.2018.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama24.08.2018. Način stjecanja Nasljedstvom24.08.2018.
Postotak 16,6724.08.2018.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)24.08.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska24.08.2018.
Mjesto Krasica24.08.2018. Poštanski broj 5122424.08.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni24.08.2018. Površina 392,0324.08.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 4000,0024.08.2018.
Katastarska općina Krasica24.08.2018. Vrsta vlasništva Knjižno24.08.2018.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama24.08.2018. Način stjecanja Nasljedstvom24.08.2018.
Postotak 16,6724.08.2018.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)24.08.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska24.08.2018.
Mjesto Krasica24.08.2018. Poštanski broj 5122424.08.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni24.08.2018. Površina 402,8224.08.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 4000,0024.08.2018.
Katastarska općina Krasica24.08.2018. Vrsta vlasništva Knjižno24.08.2018.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama24.08.2018. Način stjecanja Nasljedstvom24.08.2018.
Postotak 19,4424.08.2018.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada24.08.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska24.08.2018.
Mjesto Krasica24.08.2018. Poštanski broj 5122424.08.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni24.08.2018. Površina 125,8824.08.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 2000,0024.08.2018.
Katastarska općina Krasica24.08.2018. Vrsta vlasništva Knjižno24.08.2018.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama24.08.2018. Način stjecanja Nasljedstvom24.08.2018.
Postotak 16,6724.08.2018.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada24.08.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska24.08.2018.
Mjesto Krasica24.08.2018. Poštanski broj 5122424.08.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni24.08.2018. Površina 122,2924.08.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 2000,0024.08.2018.
Katastarska općina Krasica24.08.2018. Vrsta vlasništva Knjižno24.08.2018.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama24.08.2018. Način stjecanja Nasljedstvom24.08.2018.
Postotak 16,6724.08.2018.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada24.08.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska24.08.2018.
Mjesto Krasica24.08.2018. Poštanski broj 5122424.08.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni24.08.2018. Površina 1747,9724.08.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 4000,0024.08.2018.
Katastarska općina Krasica24.08.2018. Vrsta vlasništva Knjižno24.08.2018.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama24.08.2018. Način stjecanja Nasljedstvom24.08.2018.
Postotak 16,6724.08.2018.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd24.08.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska24.08.2018.
Mjesto Krasica24.08.2018. Poštanski broj 5122424.08.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni24.08.2018. Površina 406,4224.08.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 4000,0024.08.2018.
Katastarska općina Krasica24.08.2018. Vrsta vlasništva Knjižno24.08.2018.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama24.08.2018. Način stjecanja Nasljedstvom24.08.2018.
Postotak 16,6724.08.2018.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd24.08.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska24.08.2018.
Mjesto Krasica24.08.2018. Poštanski broj 5122424.08.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni24.08.2018. Površina 381,2424.08.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 4000,0024.08.2018.
Katastarska općina Krasica24.08.2018. Vrsta vlasništva Knjižno24.08.2018.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama24.08.2018. Način stjecanja Nasljedstvom24.08.2018.
Postotak 16,6724.08.2018.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji24.08.2018.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil24.08.2018. Marka/tip Volkswagen Golf VI24.08.2018.
Godina proizvodnje 201124.08.2018. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 60000,0024.08.2018.
Oblik vlasništva Osobno24.08.2018. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)24.08.2018.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji24.08.2018.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Ne postoji24.08.2018.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Ne postoji24.08.2018.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Ne postoji24.08.2018.