Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Krunoslav Jakupčić

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Krunoslav20.03.2017. Prezime Jakupčić20.03.2017.
Stručna sprema VSS20.03.2017.
Zvanje Diplomirani inženjer šumarstva20.03.2017. Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica20.03.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana20.03.2017.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece20.03.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb20.03.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji20.03.2017.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Predsjednik uprave20.03.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Hrvatske šume d.o.o.20.03.2017. HRVATSKE ŠUME društvo s ograničenom odgovornošću20.03.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb20.03.2017. Ulica Branimirova 20.03.2017. Kućni broj 120.03.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851480411820.03.2017.
Datum početka mandata 20/02/201720.03.2017. Predviđeni datum kraja mandata 20/02/202020.03.2017. 20/11/202228.01.2020.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno20.03.2017. Stvarni datum kraja mandata 20/11/2022

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji20.03.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji20.03.2017.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji20.03.2017.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji20.03.2017.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Voditelj Uprave šuma Zagreb20.03.2017. Naziv pravne osobe Hrvatske šume d.o.o.20.03.2017. OIB pravne osobe 20.03.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb20.03.2017. Ulica Vukotinovićeva 20.03.2017. Branimirova Kućni broj 20.03.2017. 1
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 18/03/200820.03.2017. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 20.03.2017. 19/02/201715.01.2021.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (HRK) 43236,1820.03.2017. 46700,0031.01.2022. 48500,0014.12.2022. Neto iznos (HRK) 29297,8020.03.2017. 29500,0015.01.2021. 31300,0031.01.2022. 32400,0014.12.2022.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji20.03.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji20.03.2017. Postoji31.01.2022. Ne postoji14.12.2022.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 9800,0031.01.2022. 5000,00 Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak31.01.2022. Od drugog dohodka
Vremenski raspon Na godišnjoj razini31.01.2022.
Napomena 31.01.2022.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji20.03.2017.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Dom zdravlja Zagreb - Centar20.03.2017. OIB poslodavca 0005308464220.03.2017.
Bruto iznos (HRK) 7048,9320.03.2017. 84587,1621.03.2017. 7267,0028.01.2020. 9000,0031.01.2022. Neto iznos (HRK) 4981,8720.03.2017. 59782,4421.03.2017. 5200,0028.01.2020. 5325,0015.01.2021. 6100,0031.01.2022.
Datum stupanja u radni odnos 08/06/198120.03.2017. Datum prestanka radnog odnosa 20.03.2017.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji20.03.2017.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji20.03.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji20.03.2017.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji20.03.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji20.03.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan20.03.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska20.03.2017.
Mjesto Zagreb20.03.2017. Poštanski broj 1000020.03.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni20.03.2017. Površina 96,2020.03.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 1075000,0020.03.2017. 1226000,0031.01.2022. 1300000,00
Katastarska općina Trešnjevka20.03.2017. Vrsta vlasništva Vanknjižno20.03.2017.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug20.03.2017. Način stjecanja Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)20.03.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan20.03.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska20.03.2017.
Mjesto Zagreb20.03.2017. Poštanski broj 1000020.03.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni20.03.2017. Površina 44,0520.03.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 492000,0020.03.2017. 584000,0031.01.2022. 600000,00
Katastarska općina Trešnjevka20.03.2017. Vrsta vlasništva Vanknjižno20.03.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug20.03.2017. Način stjecanja Nasljedstvom, Prodajom imovine20.03.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Apartman20.03.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska20.03.2017.
Mjesto Pirovac20.03.2017. Poštanski broj 2221320.03.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni20.03.2017. Površina 45,0020.03.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 435000,0020.03.2017. 472000,0031.01.2022. 550000,00
Katastarska općina Pirovac20.03.2017. Vrsta vlasništva Knjižno20.03.2017.
Oblik vlasništva Osobno20.03.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Nasljedstvom20.03.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma20.03.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska20.03.2017.
Mjesto Kozarevac20.03.2017. Poštanski broj 4836220.03.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni20.03.2017. Površina 2900,0020.03.2017. 9000,0031.01.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 3000,0020.03.2017. 14000,0031.01.2022.
Katastarska općina Kozarevac20.03.2017. Vrsta vlasništva Knjižno20.03.2017.
Oblik vlasništva Osobno20.03.2017. Način stjecanja Nasljedstvom20.03.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)20.03.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska20.03.2017.
Mjesto Mala Erpenja20.03.2017. Poštanski broj 4921720.03.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni20.03.2017. Površina 2025,0020.03.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 7000,0020.03.2017.
Katastarska općina Mala Erpenja20.03.2017. Vrsta vlasništva Knjižno20.03.2017.
Oblik vlasništva Osobno20.03.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada20.03.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Garaža28.01.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.01.2020.
Mjesto Zagreb28.01.2020. Poštanski broj 1000028.01.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.01.2020. Površina 22,2328.01.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 74000,0028.01.2020.
Katastarska općina Trešnjevka28.01.2020. Vrsta vlasništva Vanknjižno28.01.2020.
Oblik vlasništva Osobno28.01.2020. Način stjecanja Kupnjom od imovine i imovinskih prava28.01.2020.
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji20.03.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil20.03.2017. Marka/tip Renault Megan20.03.2017.
Godina proizvodnje 201120.03.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 30000,0020.03.2017. 25000,00
Oblik vlasništva Osobno20.03.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada20.03.2017.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil28.01.2020. Marka/tip VW Passat28.01.2020.
Godina proizvodnje 201428.01.2020. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 81400,0028.01.2020. 70000,00
Oblik vlasništva Bračni drug28.01.2020. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od imovine i imovinskih prava28.01.2020.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji20.03.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji20.03.2017. Ne postoji28.01.2020.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Udio u fondu20.03.2017. Naziv poslovnog subjekta ZB - Trend 20.03.2017.
OIB poslovnog subjekta 2388936304520.03.2017. Sjedište poslovnog subjekta Ivana Lučića 2A , 10000 Zagreb20.03.2017.
Vrijednost udjela na dan podnošenja imovinske kartice (HRK) 9363,1220.03.2017. 63113,0016.01.2019.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno20.03.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada20.03.2017.
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Udio u fondu20.03.2017. Naziv poslovnog subjekta ZB Euroaktiv20.03.2017.
OIB poslovnog subjekta 2388936304520.03.2017. Sjedište poslovnog subjekta Ivana Lučića 2A , 10000 Zagreb20.03.2017.
Vrijednost udjela na dan podnošenja imovinske kartice (HRK) 9042,1620.03.2017. 62754,0016.01.2019.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno20.03.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada20.03.2017.
Napomena

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji20.03.2017.

Podatci o štednji

Iznos 252280,0020.03.2017. 205068,0016.01.2019. 306620,0028.01.2020. 360000,0015.01.2021. 473000,0031.01.2022. 591000,00 Valuta HRK - Hrvatska Kuna20.03.2017.
Oblik vlasništva Osobno20.03.2017. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada20.03.2017.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 8904,0020.03.2017. 14060,0028.01.2020. Valuta HRK - Hrvatska Kuna20.03.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug20.03.2017. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada20.03.2017.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 6121,5020.03.2017. 13098,0028.01.2020. Valuta HRK - Hrvatska Kuna20.03.2017.
Oblik vlasništva Dijete20.03.2017. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada20.03.2017.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 6121,5020.03.2017. 13098,0028.01.2020. Valuta HRK - Hrvatska Kuna20.03.2017.
Oblik vlasništva Dijete20.03.2017. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada20.03.2017.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 6121,5020.03.2017. 13098,0028.01.2020. Valuta HRK - Hrvatska Kuna20.03.2017.
Oblik vlasništva Dijete20.03.2017. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada20.03.2017.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 6121,5020.03.2017. 13098,0028.01.2020. Valuta HRK - Hrvatska Kuna20.03.2017.
Oblik vlasništva Dijete20.03.2017. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada20.03.2017.
Napomena

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Postoji20.03.2017.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Hrvatska demokratska zajednica20.03.2017. Sjedište pravne osobe Trg žrtava fašizma 4, 10000 Zagreb20.03.2017.
OIB pravne osobe 0415000846320.03.2017.
Datum učlanjenja 05/02/199420.03.2017. Datum kraja članstva 20.03.2017.
Funkcije Član20.03.2017.
Napomena